خانه / شناسنامه خدمات اداره کل

شناسنامه خدمات اداره کل

خدمات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

عنوان خدمت

(شناسه خدمت)

شناسه زیرخدمتعنوان زیر خدمت­هانحوه ارائه خدمتفایل شناسنامه خدمت
۱۳۰۲۱۱۹۷۰۰۰صدور مجوزهای منابع طبیعی 
 ۱۴۰۴۱۱۹۷۱۰۰۱- پاسخ به استعلام طرح­های عمومی و عمرانی، معادن در عرصه­های منابع طبیعیشناسنامه
۱۳۰۲۱۱۹۷۱۰۱۲- صدور مجوز انتقال قطعی اراضی واگذار شدهشناسنامه
۱۳۰۲۱۱۹۷۱۰۲۳- پروانه بهره­برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتعشناسنامه
۱۳۰۲۱۱۹۷۱۰۳۴- پروانه مرتع­داری (چرای دام) و رسیدگی به شکایات مربوطه شناسنامه
۱۳۰۲۱۱۹۸۰۰۰ارائه خدمات حمایتی حوزه منابع طبیعی به بهره­برداران
 ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۰۰۱- تولید نهال و مدیریت نهالستان­های دولتی  شناسنامه
 ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۰۱۲- اجرای طرح تهیه و تولید بذور مرتعیشناسنامه
 ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۰۲۳- اجرای طرح زراعت چوبشناسنامه
 ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۰۳۴- اجرای طرح مدیریت پارک­های جنگلیشناسنامه
 ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۰۴۵- اجرای طرح­های ابخیزداری، آبخوان­داری و جلوگیری از فرسایش سیلشناسنامه
 ۱۴۰۴۱۱۹۸۱۰۵۶- اجرای طرح­های بیابان زداییشناسنامه
 ۱۳۰۳۱۱۹۸۱۰۶۷- اجرای طرح­های جایگزینی سوختشناسنامه
 ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۰۷۸- اجرای طرح­های مرتع داریشناسنامه
 ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۰۸۹- اجرای طرح­های جنگل­کاری و توسعه فضای سبزشناسنامه
 ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۰۹۱۰- اجرای طرح جنگل­داریشناسنامه
 ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۱۰۱۱- استعدادیابی و تخصیص اراضی قابل واگذاریشناسنامه
 ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۱۱۱۲- رسیدگی به اعتراضات اراضی ملیشناسنامه
 ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۱۲۱۳- ساماندهی جنگل­نشینان شمال کشور و خروج دامشناسنامه
۱۴۰۶۱۱۹۸۱۱۳۱۴- ساماندهی جوامع محلی و تشکل­های مردمی برای اجرای برنامه­های منابع طبیعی و آبخیزداری و اقدامات ترویجیشناسنامه
 ۱۸۰۵۱۱۹۸۱۱۴۱۵- برگزاری کارگاه­ها و دوره­های آموزشی بهره­بردارانشناسنامه
 ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۱۵۱۶- شناسایی، تشخیص و تصویب حریم روستاشناسنامه
 ۱۴۰۴۱۱۹۸۱۱۶۱۷- صدور گواهی مستثنیاتشناسنامه
 ۱۴۰۶۱۱۹۸۱۱۷۱۸- شبکه کسب اطلاعات مردمی حفاظت از جنگل و مرتع و رسیدگی به آنشناسنامه
 ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۱۸۱۹- معرفی طرح­های منابع طبیعی به بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی برای دریافت تسهیلاتشناسنامه
 ۱۴۰۶۱۱۹۸۱۱۹۲۰- معرفی مجریان طرح­های مصوب غیردولتی منابع طبیعی به صندوق بیمه کشاورزیشناسنامه