خدمات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

عنوان خدمت

(شناسه خدمت)

شناسه زیرخدمت عنوان زیر خدمت­ها نحوه ارائه خدمت فایل شناسنامه خدمت
۱۳۰۲۱۱۹۷۰۰۰ صدور مجوزهای منابع طبیعی  
 ۱۴۰۴۱۱۹۷۱۰۰ ۱- پاسخ به استعلام طرح­های عمومی و عمرانی، معادن در عرصه­های منابع طبیعی شناسنامه
۱۳۰۲۱۱۹۷۱۰۱ ۲- صدور مجوز انتقال قطعی اراضی واگذار شده شناسنامه
۱۳۰۲۱۱۹۷۱۰۲ ۳- پروانه بهره­برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع شناسنامه
۱۳۰۲۱۱۹۷۱۰۳ ۴- پروانه مرتع­داری (چرای دام) و رسیدگی به شکایات مربوطه   شناسنامه
۱۳۰۲۱۱۹۸۰۰۰ ارائه خدمات حمایتی حوزه منابع طبیعی به بهره­برداران
 ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۰۰ ۱- تولید نهال و مدیریت نهالستان­های دولتی    شناسنامه
 ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۰۱ ۲- اجرای طرح تهیه و تولید بذور مرتعی شناسنامه
 ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۰۲ ۳- اجرای طرح زراعت چوب شناسنامه
 ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۰۳ ۴- اجرای طرح مدیریت پارک­های جنگلی شناسنامه
 ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۰۴ ۵- اجرای طرح­های ابخیزداری، آبخوان­داری و جلوگیری از فرسایش سیل شناسنامه
 ۱۴۰۴۱۱۹۸۱۰۵ ۶- اجرای طرح­های بیابان زدایی شناسنامه
 ۱۳۰۳۱۱۹۸۱۰۶ ۷- اجرای طرح­های جایگزینی سوخت شناسنامه
 ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۰۷ ۸- اجرای طرح­های مرتع داری شناسنامه
 ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۰۸ ۹- اجرای طرح­های جنگل­کاری و توسعه فضای سبز شناسنامه
 ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۰۹ ۱۰- اجرای طرح جنگل­داری شناسنامه
 ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۱۰ ۱۱- استعدادیابی و تخصیص اراضی قابل واگذاری شناسنامه
 ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۱۱ ۱۲- رسیدگی به اعتراضات اراضی ملی شناسنامه
 ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۱۲ ۱۳- ساماندهی جنگل­نشینان شمال کشور و خروج دام شناسنامه
۱۴۰۶۱۱۹۸۱۱۳ ۱۴- ساماندهی جوامع محلی و تشکل­های مردمی برای اجرای برنامه­های منابع طبیعی و آبخیزداری و اقدامات ترویجی شناسنامه
 ۱۸۰۵۱۱۹۸۱۱۴ ۱۵- برگزاری کارگاه­ها و دوره­های آموزشی بهره­برداران شناسنامه
 ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۱۵ ۱۶- شناسایی، تشخیص و تصویب حریم روستا شناسنامه
 ۱۴۰۴۱۱۹۸۱۱۶ ۱۷- صدور گواهی مستثنیات شناسنامه
 ۱۴۰۶۱۱۹۸۱۱۷ ۱۸- شبکه کسب اطلاعات مردمی حفاظت از جنگل و مرتع و رسیدگی به آن شناسنامه
 ۱۳۰۲۱۱۹۸۱۱۸ ۱۹- معرفی طرح­های منابع طبیعی به بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی برای دریافت تسهیلات شناسنامه
 ۱۴۰۶۱۱۹۸۱۱۹ ۲۰- معرفی مجریان طرح­های مصوب غیردولتی منابع طبیعی به صندوق بیمه کشاورزی شناسنامه