مشارکت زنان در تهیه طرح توسعه روستایی در راستای پایداری منابع طبیعی (مطالعه موردی : پروژه تعمیم ترسیب کربن- منطقه سرچاه عماری )

زنان به عنوان بخش اعظمي از نيروي انساني هر كشور مي توانند نقش بسيار مهم و موثري در جهت پيشبرد اهداف و سياستهاي برنامه ريزان در زمينه هاي گوناگون اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ايفا نمايند .توجه به توانائي هاي بالقوه زنان درخصوص ايفاي نقش فرهنگ سازي ، حفاظتي ، احيايي و … در راستاي اهداف پايداري منابع طبيعي مي تواند براي سياستگزاران اين بخش بسيار راهگشا باشد . زنان با دارا بودن نقش مديريت خانواده انتقال تعاليم اعتقادي و فرهنگي را به عهده دارند ، بديهي است كه هر چه سطح آگاهيها و اطلاعات زنان نسبت به موضوع منابع طبیعی بيشتر باشد به تبع آن ارتقاء فرهنگ عمومي منابع طبیعی بيشتر محقق خواهد شد . زنان در نقش هاي اقتصادی و اجتماعي نيز به صورت مشارکت در اجرای فعالیتهای بیابانزدایی در مناطق خشک و کویری مي توانند نقش موثر خود را به عنوان کمکیار اقتصاد خانوار، مروج فعالیتهای احیا و حفاظت از منابع طبیعی و … ایفا کنند. زنان روستایی و عشایری بیش از ۶۵ درصد جمعیت خانوارها در منطقه را شامل می شوند بنابراین استفاده بیشتر از این پتانسیل بالاقوه و بالفعل نمودن آن در راستای اهداف حفظ و توسعه منابع طبیعی به خصوص در مناطق خشک و بیابانی لازم می باشد. در پروژه تعمیم ترسیب کربن گروههای توسعه روستا به منظور شرکت دادن بیش از پیش زنان در فعالیتهای بیابانزدایی، تامین اقتصاد خانوار و ترویج فرهنگ منابع طبیعی تشکیل شده است

جهت دریافت متن کامل مقاله کلیک نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *