مقاله ها

20شهریور
نقش مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی جهت افزایش بهره وری و پایداری منابع آب

نقش مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی جهت افزایش بهره وری و پایداری منابع آب

چکیده : امروزه بشر در جریان رویه شتاب توسعه براي تامين آب مورد نياز با مسائل و مشكلات معتنابهي مواجه مي باشد این در حالی است که  محيط زيست و اكوسيستم هاي مبتني بر منابع آب با وقوع خشكسالي هاي متعدد و برداشت بي رويه از ذخاير آبي بالاخص در اقلیم های خشک و نیمه […]

20شهریور
مديريت جامع قنات با توجه به جايگاه و اهميت آن

مديريت جامع قنات با توجه به جايگاه و اهميت آن

مقدمهآب و خاک از جمله مهمترین نعمات الهی هستند که در ایجاد و یا محو تمدنهای مختلف از دیر باز نقش اساسی داشته اند و امروزه نیز از مهمترین عوامل موثر رشد و شکوفایی اقتصادی بشمار می آیند. بهره برداری از این منابع در طول تاریخ به روشها و شیوه های گوناگونی انجام می شده […]

آمار
  • 2,870
  • 595
  • 1,956,704
  • سه شنبه _ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱