شرح وظایف

05شهریور

شرح وظايف اداره حقوقي

اهم وظايف واحد حقوقي بشرح ذيل مي باشد: – مطالعه و تحقيق در خصوص قوانين و مقررات منابع طبيعي – برنامه ريزي و نظارت بر وظايف ساير كارشناسان حقوقي اعم از اداره كل و شهرستان ها – طرح دعوي و شكايت و دفاع وتنظيم لايحه – تعقيب و پيگيري دعاوي و شركت در جلسات دادرسي […]

05شهریور

شرح وظايف اداره بيابان

اهم وظايف اداره بيابان به شرح زيرميباشند:  ۱-نظارت بر حسن اجراي فعاليت هاي تثبيت ماسه هاي روان و بيابانزدايي شهرستانها ۲- پيشنهاد پروژه هاي جديد در طرحهاي اجرايي بيابانزدايي ۳- مطالعه و بررسي موافقت نامه هاي فعاليتهاي بيابانزدايي ۴- پيش بيني حجم كل و اعتبارات موردنياز اجراي پروژه هاي بيابانزدايي ۵- پيشنهاد نرم هزينه و […]

05شهریور

شرح وظايف اداره بهره برداري

اهم وظايف واحد بهره برداري بشرح زير ميباشد:  ۱-مطالعه و شناسايي رويشگاه هاي محصولات فرعي و منابع جنگلي به منظور تعيين محل هاي مناسب براي تهيه طرحهاي احيا و بهره برداري ۲- همكاري و نظارت در تهيه وتنظيم آگهي در قراردادهاي مناقصه ومزايده، تهيه، حمل و فروش محصولات جنگلي و مرتعي ۳- نظارت برتهيه و […]

05شهریور

شرح وظايف اداره امور اداري

  اهم وظايف اداره امور اداري و پشتيباني به شرح زيرميباشد:         ۱-شركت در جلسات و مطالعه قوانين ومقررات پيش بيني امكانات مورد نياز   ۲-اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام كار ۳- هماهنگي و تماس با مسئولين و تائيدو امضاء اسناد مدارك ۴- اجراي وظابف پرسنل تحت سرپرستي و ايجاد […]

05شهریور

شرح وظايف اداره آموزش و ترويج

الف- بخش آموزش: فعاليتهاي عمده اين بخش شامل: ۱- نياز سنجي آموزشي و تكميل شناسنامه آموزشي براي كليه پرسنل اداره كل منابع طبيعي و واحدهاي تابعه. ۲- اجراي دوره هاي ضمن خدمت آموزش استاني شامل دوره هاي تخصصي در مجتمع آموزش سازمان جهاد كشاورزي و دوره هاي عمومي و اداري – مالي در مركز آموزش […]

05شهریور

شرح وظایف آبخیزداری

اهم وظایف آبخیزداری عبارت است از ۱ – تهيه شناسنامه طرحها، تنظيم پروژه هاي پيشنهادي ساليانه برای اخذ اعتبار مورد نياز در بخش مطالعه و اجرا، انجام پيگيري هاي مربوطه، تنظيم اولويت بندي نياز اعتباري پروژه هاي پيشنهادي جديد با هماهنگي طرح و برنامه اداره كل و معاونت آبخیزداری سازمان.  

آمار
  • 462
  • 1,141
  • 1,935,865
  • سه شنبه _ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱