طرح مشترک نهال کاري توسط دانش آموزان استان آغاز شد

daneshamozحدود    ۳۰۰دانش آموز خراسان جنوبي روز گذشته غرس نهال هاي جنگلي در عرصه هاي منابع طبيعي بيرجند و قاين را آغاز کردند. مدير کل منابع طبيعي و آبخيزداري در گفت و گو با خبرنگار ما از غرس نهال هاي جنگلي توسط حدود ۳۰۰ دانش آموز بيرجندي و قايني در ۴ روز اول اين هفته خبر داد و

گفت: براي اولين بار تفاهم نامه مشترکي بين استانداري، اداره کل آموزش و پرورش، بسيج سازندگي و اين اداره کل منعقد شد تا با مشارکت دانش آموزان، گونه هاي جنگلي در عرصه هاي منابع طبيعي استان کاشته شود. مهندس «شريفي» افزود: اولين مرحله از اين طرح با مشارکت دانش آموزان بيرجند و قاين در محدوده مهدي آباد اين شهرها انجام مي شود. وي گونه هاي جنگلي را شامل تاغ، آتريبلکس، اسکن بيل و… عنوان کرد و ادامه داد: متناسب با شرايط آب و هوايي و توان دانش آموزان، در هر هکتار حدود ۲۵۰ نهال کاشته مي شود. وي ترويج کار منابع طبيعي، افزايش فضاي سبز، بيابان زدايي، گسترش پوشش گياهي و… را از اهداف اين طرح عنوان کرد و افزود: تحقق فرموده مقام معظم رهبري براي تبديل شدن فرهنگ منابع طبيعي به معارف عمومي از ديگر هدف هاست. به گفته وي، با وارد کردن دانش آموزان به اموري مانند کاشت نهال در نوجواني، در آينده تعهد آن ها براي حفاظت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي و جلوگيري از تخريب آن افزايش مي يابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *