۱۶ سند طرح مرتع داري به بهره برداران واگذار شد

TARHمعاون فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي از واگذاري ۱۶ سند طرح مرتع داري در سال ۱۳۹۰ خبر داد و گفت: اين ۱۶ سند وسعتي به مساحت ۱۱۶ هزار هكتار را شامل مي شود ۴۳۷ خانوار از آن بهره برداري مي كنند.

«غلامرضا فقيه نيا» افزود: اين طرح ها بر اساس درخواست هاي مردم و در همه شهرستان هاي استان تهيه و واگذار و پروژه هاي حفاظت، اصلاح و احياي مراتع هم در اين طرح ها پيش بيني شد.
وي ادامه داد: تاكنون ۵۳ سند در زمينه طرح مرتع داري به وسعت ۴۹۲ هزار هكتار بين منابع طبيعي و آبخيزداري استان و بهره برداران به امضا رسيد و واگذار شد.
وي رعايت زمان مناسب ورود دام به مراتع، مدت مقرر بهره برداري، كنترل تعداد دام مجاز براي بهره برداري و… را از وظايف مرتع داران برشمرد.
وي جلوگيري از تغيير كاربري، تخريب مراتع ورود دامداران غير مجاز، مطلع كردن نيروهاي حفاظتي هنگام تخريب و تجاوز و… را از وظايف مجريان طرح عنوان كرد.
«فقيه» اعطاي هويت قانوني به حق انتفاع و عرفي مرتع داران توسط دولت، مديريت بهتر مراتع با انگيزه مالكيت، استفاده بهينه و اصولي، جهت گيري به سمت احيا و پايداري مديريت با مشاركت مردم در حفاظت، احيا و اصلاح و… را از اثرهاي اجراي طرح هاي مرتع داري عنوان كرد.
به گفته وي، اجراي دقيق طرح مرتع داري باعث افزايش پوشش گياهي از نظر كمي و كيفي، بالا رفتن توان توليدي مراتع، بهبود وضعيت و سلامت آن با كاهش عوامل تخريب از ديگر آثار اجراي اين طرح هاست.
وي تصريح كرد: نبود هماهنگي بين مجريان طرح براي عقد قرارداد محضري، مشكلات حقوقي، تعداد مجريان، اختلاف با مراتع مجاور، ناتواني مالي در اجراي پروژه هاي طرح و… از علل واگذاري و اجرا نشدن طرح ها مصوب است.
وي تأكيد كرد: متأسفانه عواملي مانند واگذاري زمين هاي مرتعي به غير، موات كردن بعضي مراتع، تخريب آن توسط افراد سودجو، تبديل مراتع به ديم زارهاي كم بازده و… باعث بي ثبات شدن حقوق عرفي مرتع داران و كاهش تمايل آن ها به حفظ، احيا و اصلاح مراتع شده است.
«فقيه» گفت: در اجراي طرح هاي مرتع داري دولت به عنوان سازمان متولي، موظف به تهيه طرح است و بعد آن مقدمات قانوني واگذاري مديريت مراتع و احيا و اصلاح آن در چارچوب طرح مصوب مراتع داري در دفاتر اسناد رسمي فراهم مي شود.
وي افزود: در اجراي طرح تأمين برخي نهاده ها مانند بذر يا نهال، كمك مالي به اجراي پروژه هاي پيش بيني شده و براي تأمين آب مورد نياز دام، انجام خدمات فني و مديريتي هنگام اجراي طرح، كمك به مراتع دار براي استفاده از تسهيلات بانكي، پيگيري انجام بيمه مرتع و… مساعدت مي شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *