آگهی فراخوان واگذاری مدیریت بهره وری پارک های جنگلی و میان راهی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی در نظر دارد در چارچوب سیاست های دولت محترم جمهوری اسلامی ایران و در راستای جلب مشارکت مردم (حقیقی و حقوقی) در زمینه حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، مدیریت و بهره برداری از پارکهای جنگلی زیر را براساس ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور از طریق مزایده به واجدین الشرایط واگذار نماید.

لذا از علاقه مندان دعوت می شود برای بازدید و آگاهی از تأسیسات و امکانات رفاهی پارکهای جنگلی و یا کسب اطلاعات بیشتر به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی (اداره بهره برداری و استعدادیابی) مراجعه نمایند.

 

ردیف

نام پارکنام

 شهرستان

موقعیت پارکمساحت
(هکتار)
۱پارک میان راهی هودرطبسكيلو متر ۸۵ جاده طبس ـ عشق آباد (حاشیه روستای هودر)۲۰
۲پارک میان راهی شهيد فهميدهطبسكيلو متر ۳۵ جاده طبس ـ اصفهان۵
۳پارک میان راهی خورخوسفكيلومتر ۵۰ جاده خوسف ـ طبس (حاشیه روستای خور)۱۰
۴پارک جنگلی قهستانقایناتکیلومتر ۳ جاده قاین ـ بیرجند (حاشیه قلعه کوه)۱۱۷
۵پارک جنگلی باغستانفردوسکیلومتر ۱۲ جاده فردوس ـ بجستان (بعد از پلیس راه)۱۵
۶پارک جنگلی طريق الرضابشرويهکیلومتر۱۲ جاده  بشرویه ـ فردوس (جنب پلیس راه)۱۰
۷پارک میان راهی طبسیننهبندانکیلومتر ۶۰ جاده  نهبندان ـ زابل ( ۵ کیلومتری روستای طبسین)۲۵
۸فضای سبز  نهالستان درمیاندرمیانکیلومتر۱۰ جاده اسدیه ـ بیرجند۲۴
۹فضای سبز خلیج فارس سرایانسرایانکیلومتر ۳ جاده سرایان ـ بیرجند۳۰
۱۰فضای سبز مزار سیدعلینهبندانکیلومتر ۸۵ جاده نهبندان ـ بیرجند (حاشیه روستای سید علی)

۵

 

شرایط واگذاری احاله مدیریت پارک های جنگلی استان خراسان جنوبی:

  • ارائه طرح بر اساس شرح خدمات و طرح تیپ الزامی است (طرح تیپ از طریق این اداره کل در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت).
  • بهره مالکانه معادل ۲۰ درصد درآمد خالص طرح پیشنهادی متقاضی وصول و به حساب مرتبط خزانه واریز خواهد شد.
  • تاریخ دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه ۳۰/۸/۹۸ می باشد.
  • فرصت ارائه طرح از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت سه ماه خواهد بود.
  • طرح توجیهی باید مورد تأیید و تصویب کمیته فنی این اداره کل قرار گیرد.
  • یک نفر کارشناس به منظور نظارت بر حسن انجام مفاد قرارداد و طرح توسط این اداره کل معرفی خواهد شد.
  • در صورت اجرای تعهدات و با تأیید کارشناس ناظر، قرارداد قابل تمدید خواهد بود.

برای دریافت شرح خدمات طرح کلیک کنید.

برای دریافت فرمت قرارداد طرح کلیک کنید.

برای دریافت شرایط مجریان طرح کلیک کنید.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *