آغاز الگوبرداري از پروژه ترسيب کربن در۴ استان

sharifi 01تفاهم نامه اجراي الگوي پروژه ترسيب کربن حسين آباد سربيشه در ۴ استان کشور در وزارت امور خارجه امضا شد. مدير کل منابع طبيعي و آبخيزداري گفت: جشنواره دهمين سال اجراي پروژه ترسيب کربن حسين آباد سربيشه در وزارت امور خارجه برگزار و تفاهم نامه تعميم اين پروژه براي ۴ استان کشور امضا شد. پروژه بين المللي ترسيب کربن در حسين آباد غيناب سربيشه با همکاري سازمان ملل متحد با نتايج ارزنده اجرا شده است.

شريفي ادامه داد: تفاهم نامه عملي شدن و الگو برداري از اين پروژه براي استان هاي سمنان، مرکزي، البرز و بوشهر در وزارت امور خارجه با همکاري UNDP (برنامه عمران سازمان ملل متحد) به امضا رسيد. وي اجراي ۲۳ هزار و ۶۱۰ هکتار عمليات احيا شامل نهال کاري، بذرکاري، مديريت چرا، حفاظت و قرق، مديريت هرز آب ها با مشارکت مردم منطقه و کاهش ۵۰ درصدي هزينه عمليات احيا در مقايسه با اجراي آن توسط دولت را از دستاوردهاي مهم پروژه عنوان کرد.

همچنین استاندار خراسان جنوبي هم در اين مراسم ويژگي هاي پروژه ترسيب کربن و استان را تشريح کرد. «ترسيب کربن حسين آباد غيناب واقع در شهرستان سربيشه، پروژه اي مشترک بين دولت جمهوري اسلامي ايران و برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) بود که فاز اول آن با استفاده از تسهيلات جهاني زيست محيطي در سال ۲۰۰۹ به پايان رسيد و فاز دوم از سال ۲۰۱۰ ميلادي به مدت ۵ سال در ۴۰ روستا و به مساحت ۲۲۵ هزار هکتار اجرا شد و همچنان ادامه دارد.» «رشيد» تشکيل گروه هاي توسعه روستا را اولين قدم براي بسيج جوامع محلي و حائز اهميت در پروژه ترسيب کربن دانست که بر اين اساس ۶۳ گروه توسعه در ۳۷ روستا تشکيل شده و شامل ۱۴ گروه زنان، ۱۷ گروه مردان و ۳۲ گروه مشترک است. آموزش از اهداف اين پروژه آموزشي است و به گفته وي، تاکنون ۱۶۰ دوره آموزشي براي اجراي اين پروژه برگزار شده است که بيش از ۶۰ درصد متقاضيان اين دوره ها زنان هستند. استفاده از پس انداز درون گروهي براي حمايت از طرح هاي اشتغالزا و خدماتي، از ديگر مواردي است که وي جزو مزاياي اجراي اين پروژه عنوان کرد. وي خشکسالي هاي چند ساله و آثار سوء آن بر اجراي طرح هاي اشتغالزا را از چالش هاي پيش رو برشمرد و تعميم اين پروژه در همه مناطق روستايي خراسان جنوبي و ايجاد مرکز آموزش بين المللي توانمندسازي جوامع محلي و توسعه روستايي را پيشنهاد داد.

پروژه ترسیب کربن ده ساله شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *