بازديد نماينده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از پروژه RFLDL

هيئتي از سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) براي بازديد و ارزيابي دستاوردهاي پروژه بین المللی احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته سرايان (RFLDL) به خراسان جنوبی سفر مي كنند.
در اين سفر خانم نورا براحموني كارشناس فني فائو و گرشاسبي معاون مناطق خشك و نيمه خشك سازمان جنگلها مراتع و آبخيزداري كشور نتايج اجراي پروژه احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته سرايان (RFLDL) را از نزديك بررسي مي كنند.

معرفی پروژه:

پروژه احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته با تاکید ویژه بر اراضی حساس به فرسایش بادی و خاکهای شور (RFLDL)، مشترک بین دولت جمهوری اسلامی ایران ، سازمان خوارو بار و کشاورزی ملل متحد و تسهیلات جهانی زیست محیطی می باشد، که از کوشش های دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه و اجرای رویکردهای توسعه پایدار محیط زیست مناطق خشک و نیمه خشک کشور از طریق طرح های مدیریت پایدار یکپارچه و مشارکتی سرزمین و جنگل (SLFM) حمایت می کند. این پروژه بر احیای اراضی جنگلی، مرتعی و سایر اراضی تخریب یافته، بهبود معیشت مردم منطقه، کاهش اثرات شوری خاک و فرسایش بادی در سایت های پایلوت اجرایی تمرکز دارد. وجه تمایز این پروژه داشتن اولویت ملی و تعریف شدن بر اساس نیازهای مردم محلی است. پروژه مکانیسمی را ایجاد خواهد کرد که بر اساس آن مشکلات محلی در تدوین سیاست های ملی انعکاس خواهد داشت و بالعکس اهداف سیاست های ملی در سطح محلی بکار برده خواهد شد. به بیانی دیگر این پروژه مردم را در محور اجرای برنامه های خود قرار می دهد و خدمات حاصل از اکوسیستم را به عنوان یک مسئله کلیدی در بهبود وضعیت معیشت مردم مد نظر قرار می دهد. ذینفعان اصلی این پروژه مردم محلی و جوامع ساکن در حوزه های آبخیز پایلوت پروژه می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *