کمک ۱۳۷ میلیارد ریالی مراتع به دامداران استان

مراتع خراسان جنوبیحدود ۳۰ هزار تن علوفه به ارزش ۱۳۷ میلیارد ریال از مراتع استان برداشت شد.

در سال جاري مساحتي حدود ۴۲۵ هزارهكتار از عرصه هاي منابع طبيعي استان كه در سنوات قبل احياء گرديده بود، جهت تعليف دام مرتعداران ذيحق استان از اوايل آبان ماه مورد بهره برداري قرار گرفت.

قابل ذكراست كه ۳۴۵۰۰۰ واحد دامي متعلق به ۶۲۵۰ خانوار دامدار روستايي و عشايري بطور متوسط به مدت۵۴ روز از اين مراتع بهره برداري نمودند که منجر به بهبود وضعيت معيشتي و اقتصاد بهره برداران مرتعي استان گردید.

با احيا عرصه هاي مذكور علاوه بر حفاظت خاك، اهداف مربوط به اصلاح و احيا مراتع، بهبود وضعيت پوشش گياهي، حفظ منابع آب و خاك، جلوگيري از فرسايش خاك و بهبود عوامل زيست محيطي محقق گشته كه اين امر سبب افزايش توليد علوفه خشك و بالطبع علوفه قابل برداشت به ميزان ۷۵/۲۹ هزارتن به ارزش ريالي ۵/۱۳۷ ميليارد ريال مي شود

لازم به ذکر است که افزايش كمي وكيفي پوشش گياهي براي رسيدن به توليد پتانسيل و بهره برداري پايدار،مهمترين هدفي است كه در اصلاح و احيا مديريت مرتع دنبال مي گردد . زيرا افزايش ميزان پوشش گياهي، منجر به افزايش توليدات مرتع، توليدات دامي، حفاظت خاك و جلوگيري از فرسايش و جابجايي خاك، توليد بيشتر آب در مرتع و بهبود شاخصهاي اساسي پايدار ي اكولوژيكي مي گردد.
بطوركلي مهمترين اهداف كيفي كه در مديريت عرصه ها به دنبال خواهد داشت عبارتند از:
• افزايش پوشش گياهي كمي و كيفي
• حفاظت، تقويت و افزايش پايداري خاك
• افزايش توليد علوفه و توليدات وابسته به آن
• توقف عوامل تخريب در مناطق اجرايي
• اشتغالزايي و جلوگيري از مهاجرت
• توسعه و تعميق مباني تقويت مشاركت همه جانبه مرتعداران در مديريت مراتع استان
• دستيابي به واحدهاي بهره برداري مطلوب در عرصه هاي مرتعي
• ارتقاء توان مهارتي، فني، مديريتي و مالي مرتعداران
• حفظ، احياء، اصلاح، توسعه و بهره برداري پايدار در توليد علوفه و خدمات اكولوژيكي و زيست محيطي مراتع
• بهبود شاخص هاي پايداري اكولوژيكي مرتع به ويژه سلامت، ظرفيت، وضعيت
• ايجاد تعادل بين تعداد دام، ظرفيت مرتع و تعداد مرتعدار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *