پروژه ترسیب کربن سربیشه، موفق ترین الگوی توسعه روستایی

bazdid nahad 6-1پروژه بین اللملی ترسیب کربن سربیشه یکی از موفق ترین الگوهای توسعه  روستایی است. رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور این مطلب را در دیدار با استاندار خراسان جنوبی مطرح کرد و گفت: در منطقه خشک و بیابانی مردم روستائی با نهالکاری، بذر پاشی، آبخیزداری و…بخشی ازمشکل کم آبی قنات و معیشت خود را حل کرده  اند با این وجود طرح هنوز جای کار دارد و می توان با اقدامات تکمیلی و توسعه ای آن را در سایر شهرستان های خراسان جنوبی اجرا کرد.

مهندس« جلالی» همچنین به تعمیم  این الگو برای ۲۰ استان دیگر کشور اشاره کرد واین که براساس ارزیابی دانشگاه بیرجند، پروژه در شاخص های اقتصادی، زیست محیطی،اجتماعی و…دستاوردهای  خوبی داشته طوری که پس از ارزیابی سازمان  ملل و   ترسیب کربن از طرح های موفق بیین اللملی است. UNDP

وی تاریخچه شروع و فعالیت ترسیب کربن در استان را تشریح کرد و توضیح داد: این پروژه ۱۰ سال قبل، در حسین آباد سربیشه آغاز و به مدلی توانمند در کشور تبدیل شده است .

به گفته وی مسایل اقتصادی وزیست محیطی رابطه مستقیمی با هم دارند و نمی توان هر کدام را به تنهایی دنبال کرد زیرا فقر عامل تخریب زمین شده و تخریب هم بر عکس فقر را به دنبال دارد اما درا ین پروژه اقتصاد ومعیشت  و   حفظ محسط زیست مردم مورد توجه قرار گرفته است.

وی ترسیب کربن را یک پروژه را جانبی درکنار معیشت مردم خواند که برای ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده اما هنوز هم جای کار دارد.

جلالی مشارکت مردم را عامل توفیق آنها در ابعاد گسترده فرهنگی ، اجتماعی و…دانست و افزود: در این منطقه ۶۳ گروه توسعه روستایی و تعاونی تشکیل شده که مردم را حمایت کرده و د رتوانمندی جامعه روستایی موثر بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *