تخریب و تصرف فضای سبز افزایش یافته است . این جمله را مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در مراسم نکوداشت روز درخت عنوان و اظهار تاسف کرد: هر چند اهمیت فضای سبز و درخت و حساسیت آن بیش از هر زمان دیگری احساس می شود اما متاسفانه بیشتر از دیگر مواقع هم مورد تخریب ، تاخت وتاز است کشورهای صنعتی با تولید گاز های گلخانه ای دستی در کار دارند .

مهندس «شریفی» تاکید کرد: در شرایط حساس کنونی با وجود اهمیت درخت کاری بهره برداری مناسبی از فضای سبز نشده و مشکلات ناشی از این نقص مانند وجود گرد وغبار، ریزگردها  ،طوفان های شن، گرم شدن کره زمین و آلاینده ها …افزایش یافته است.

وی به جنگل های تنک در استان اشاره کرد که با وجود پراکندگی ارزش زیادی دارند اما با وجود اقدامات توسعه ای جنگل ها از جمله بذزپاشی و کپه کاری به دلیل کاهش بارندگی ها موفق نبوده است . با توجه به کاهش بارندگی ها، به طور قطع شرایط دامداران ، کشاورزان  و باغداران سال آینده حادتر می شود.

 وی این مشکلات ،خشکسالی های پی درپی، طوفان وتنش ….را در افزایش بیابان ها ، بالا رفتن نرم هزینه های  مقابله ای و همچنین کاهش اقدامات بیابان زدایی موثر خواند.

مراسم روزدرختکاری امسال در پارک جدید الحداث خیابان فاطمیه در مهر شهر انجام شد.

 

gallery