خانه / سیمای منابع طبیعی / استعدادیابی و بهره برداری از اراضی

استعدادیابی و بهره برداری از اراضی

برابر ابلاغیه شماره ۶۸۸/۰۲۰-۲۱/۱/۱۳۸۵ وزیر محترم جهاد کشاورزی کلیه وظایف و اختیارات واگذاری اراضی ملی شده و دولتی جهت اجرای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور سلب و به سازمان امور اراضی محول و موضوع شناسائی، استعدادیابی، تعیین کاربری، تخصیص و بهره برداری از اراضی مذکور با هدف استفاده بهینه از سرزمین، حفظ تعادل اکولوژیک و توسعه پایدار به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور واگذار گردید که در همین رابطه متقاضیان دریافت اراضی ملی شده و دولتی به مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانها مراجعه و بعد از تهیه نقشه مختصاتی پرونده مربوطه به منظور استعدادیابی اراضی مورد درخواست به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری ارجاع می گردد علیرغم تفکیک وظایف بعمل آمده با سازمان امور اراضی کشور، کماکان رسیدگی به مواد ۳ و ۳۱ قانون حفاظت و بهره برداری و ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۲۰ آئین نامه اجرائی آن و مواد ۴ و ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولیدو عرضه مسکن (موضوع اراضی حریم روستا و اراضی محدوده و حریم شهرها)، ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری و تبصره ۵ قانون مذکور، ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت، ماده ۶۴ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری و ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری و هم چنین تبصره های قانون بودجه که بعضاً در رابطه با اراضی ملی و دولتی ایجاد می کند بعهده اداره استعدادیابی و بهره برداری از اراضی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *