پروژه هاي اجرايي

۰۱شهریور

پروژه کمربند حفاظتی

پروژه كمربند حفاظتي اجراي پروژه كمربند حفاظتي به ويژه در مناطقي كه در معرض فشار مضاعف، تخريب و تجاوز قرار دارد، اهميت ويژه اي دارد. ايجاد كمربند حفاظتي در حقيقت نوعي مرز كنترلي است تا در قالب فعاليتهايي از قبيل حفر كانال و ايجاد خاكريز، حصاركشي و فنس كشي، نصب بنچ مارك و بطور كلي […]

۰۱شهریور

پروژه پیشگیری حریق

پروژه پيشگيري حريق: حريق يكي از عواملي است كه به لحاظ سرعت گسترش و امكان وقوع تغييرات آني در مسير پيشروي و بروز خسارات غيرمنتظره، همواره بعنوان يك عامل مخرب، عرصه هاي جنگلي و مرتعي را تهديد كرد. بطوريكه خسارات ناشي از آن هر ساله در سطح جهان در حال افزايش است و از جمله […]

۰۱شهریور

پروژه پخش سيلاب (هلالي آبگير)

 پروژه پخش سيلاب (هلالي آبگير) كليه عملياتي كه در مسيلها و اراضي مراتع مجاور موجب هدايت آب از آبراهه اصلي به دنبال بارندگي هاي شديد يا ذوب برفها در زمان كوتاه به كانالهاي هدايت و نهايتا انتقال آن به عرصه هاي مرتعي به پشت خاكريزها بطوريكه در عرصه نفوذ كرده و موجب افزايش رطوبت خاك […]

۰۱شهریور

پروژه نهالکاری

 مشجر نمودن بيابانهاي لم يزرع با كشت گونه هاي كويري از جمله تاغ را نهالكاري گويند.  اهداف پروژه نهالكاري هدف از اجراي اين پروژه كاهش سرعت باد-تثبيت شنهاي روان- ايجاد فضاي سبز و محيط زيست مناسب و تهيه بسترمناسب جهت رشد ونمو علوفه هاي زيراشكوب ميباشد. لازم به ذكر است كه اين اهداف مشابه اهداف […]

۰۱شهریور

پروژه مراقبت و نگهداري فضاهاي سبز

 پروژه مراقبت و نگهداري فضاهاي سبز و پاركهاي جنگلي منظور از مراقبت و نگهداري عمدتا آبياري و حفاظت و پرورش فضاهاي سبز و پاركهاي سنواتي است كه با توجه به اقليم استان اجتناب پذير است و بالطبع تاسيسات و ملزومات نيز بايستي براي اين موضوع درنظر گرفته شود.   اهداف پروژه مراقبت و نگهداري فضاهاي […]

۰۱شهریور

پروژه مديريت هرزابهاي فصلي

 اهداف پروژه مديريت هزابهاي فصلي هدف از اجراي اين پروژه استفاده و بهره برداري از رواناب هاي سطحي عرصه هاي منابع طبيعي و سيلابهاي آبراهه هاي كوچك و بزرگ حاصل از بارندگيهاي جوي به منظور تامين رطوبتمورد نياز گياهان كويري و مرتعي، شستشوي خاكها و اصلاح و تقويت آن است.    

۰۱شهریور

پروژه راه اندازی و تکمیل شبکه رادیویی بی سیم

طراحي و ايجاد شبكه راديويي با بكارگيري قابليت ها و امكانات آن در برنامه شبكه ارتباطي اقدام مؤثري در جهت برقراري پوشش ارتباط راديويي در عرصه هاي جنگلي و مرتعي بين نيروهاي حفاظتي در نقاط مختلف مي باشد بطوريكه در مراتع حساس و ضروري عمليات اطفاء حريق و همچنين احيا و توسعه با كيفيت مطلوب […]

۰۱شهریور

پروژه ساختمان حفاظتی

احداث تكميل و مرمت ساختمان هاي حفاظتي اعم از واحدهاي منابع طبيعي در مراكز بخش ها، شهرستانها و پاسگاههاي منابع طبيعي در مناطق بحراني از جمله اهداف اين پروژه است.  

۰۱شهریور

پروژه ذخيره نزولات آسماني

كليه عملياتي كه در عرصه هاي مرتعي با ايجاد چاله يا كنتورفارو بوسيله ماشين آلات جهت كنترل و مهار روانابها و سيلابهاي حاصل از بارندگي ها انجام ميگيرد ذخيره نزولات آسماني مي گويند.

۰۱شهریور

پروژه حفاظت بیولوژیکی

به شيوه حفاظت، اصطلاحاً پروژه گياه پزشكي هم گفته مي شود. يكي از مهم ترين عوامل تخريب منابع طبيعي عامل غير انساني است كه موجب از هم گسيختگي پيوند منطقي بين موجود زنده شده است. در چنين شرايطي با بروز شكاف هاي عميق در پيكره زيست بوم، امكان وارد آمدن لطمات مضاعف از جمله خسارات […]

آمار