خدمات

01شهریور

فرایند توزیع نهال

فرایند توزیع نهال قبول درخواست نهال توسط ادارات منابع طبیعی شهرستان ها بررسی و دستور ارجاع به کارشناس مربوطه بازدید از عرصه مورد تقاضا و تنظیم گزارش صدور حواله تحول نهال توسط کارشناس شهرستان براساس دستورالعمل مراجعه به نهالستان و تحول نهال بازدید از عرصه پس از کاشت

01شهریور

فرایند اعمال ماده ۵۹ قانون حفاظت بهره برداری

فرایند اعمال ماده ۵۹ قانون حفاظت بهره برداری:  

01شهریور

فرایند استعدادیابی وتخصیص اراضی ملی

شرح فرآیند ۱)معرفی متقاضی توسط مدیریت امور اراضی استان با مدارک لازم به اداره کل منابع طبیعی جهت تخصیص زمین  ۲)ارسال تصویر مدارک و نامه مدیریت امور اراضی استان به شهرستان مربوط (بعد از اطمینان از وجود سند به اراضی ملی و دولتی )جهت جانمایی محل مورد درخواست روی نقشه اجرای قانون و تکمیل فرم […]

01شهریور

درخواست جایگاه سوخت فسیلی

((  درخواست جايگاه  سوخت فسيلي ))  ۱- ارائه درخواست متقاضي جهت احداث جايگاه نفت يا گاز در روستاهاي جنگلي به مدیریت جهاد کشاورزی و یا منابع طبيعي شهرستان به همراه (تاييديه شوراي اسلامي و بخشداري محل مبني برموافقت با  احداث جايگاه توسط متقاضي ) ۲-تشکیل وتکمیل پرونده و ارسال به استان ۳-در صورت تخصیص اعتبارات […]

01شهریور

تهيه طرح هاي مرتعداري

روند تهيه طرح هاي مرتعداري بشرح ذيل مي باشد: – ا خذ درخواست تهيه طرح مرتعداري از دامداران ذيحق كه قبلاً مميزي مراتع در مورد آنها صورت گرفته است. – شناسائي محدوده مورد نظر براساس نقشه هاي اجراي ماده ۲   – تهيه طرح براساس شرح خدمات ارسالي از دفتر فني مرتع سازمان – ارسال […]

01شهریور

تسهيلات بانكي خريد كاميون تانكر حمل سوخت

(مدارك موردنياز براي خريد كاميون تانكر حمل سوخت ۱- درخواست فرد متقاضي جهت مشاركت در اجراي پروژه ۲- تاييديه شوراي اسلامي روستا ۳- تائيديه بخشداري و يا فرمانداري ۴- تائيديه شركت پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان ۵- فتوكپي برگ اول شناسنامه ۶- تائيديه و معرفي نامه اداره منابع طبيعي شهرستان مراحل و نحوه پيگيري: […]

01شهریور

تسهيلات بانكي جهت خريد تانكر ذخيره سوخت

مدارك موردنياز براي خريد تانكر ذخيره سوخت ۱- درخواست فرد متقاضي جهت مشاركت در اجراي پروژه ۲- تاييديه شوراي اسلامي روستا ۳- تائيديه بخشداري و يا فرمانداري ۴- تائيديه شركت پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان ۵- فتوكپي برگ اول شناسنامه ۶- تائيديه و معرفي نامه اداره منابع طبيعي شهرستان مراحل و نحوه پيگيري متقاضيان […]

01شهریور

تسهيلات بانكي جهت احداث نانوايي

مدارك موردنياز براي احداث نانوايي ۱- درخواست فرد متقاضي جهت مشاركت در اجراي پروژه ۲- تاييديه شوراي اسلامي روستا ۳- تائيديه بخشداري و يا فرمانداري ۴- تائيديه شركت پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان ۵- فتوكپي برگ اول شناسنامه ۶- تائيديه و معرفي نامه اداره منابع طبيعي شهرستان مراحل و نحوه پيگيري متقاضيان مشاركت در […]

01شهریور

تسهيلات بانكي جهت احداث جايگاه سيلندر پركني گاز

مدارك موردنياز براي احداث جايگاه سيلندر پركني گاز ۱- درخواست فرد متقاضي جهت مشاركت در اجراي پروژه ۲- تاييديه شوراي اسلامي روستا ۳- تائيديه بخشداري و يا فرمانداري ۴- تائيديه شركت پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان ۵- فتوكپي برگ اول شناسنامه ۶- تائيديه و معرفي نامه اداره منابع طبيعي شهرستان مراحل و نحوه پيگيري […]

01شهریور

تسهيلات بانكي جهت احداث جايگاه انبار و توزيع سيلندر گاز

مدارك موردنياز براي احداث جايگاه انبار و توزيع سيلندر ۱- درخواست فرد متقاضي جهت مشاركت در اجراي پروژه ۲- تاييديه شوراي اسلامي روستا ۳- تائيديه بخشداري و يا فرمانداري ۴- تائيديه شركت پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان ۵- فتوكپي برگ اول شناسنامه ۶- تائيديه و معرفي نامه اداره منابع طبيعي شهرستان مراحل و نحوه […]

آمار
  • 392
  • 1,141
  • 1,935,795
  • سه شنبه _ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱