خدمات

01شهریور

تخصیص زمین

      ((تخصيص زمين )) مراحل و مدارك مورد نياز جهت استعداديابي و تخصيص اراضي منابع طبيعي ۱-ارائه معرفي نامه از مديريت جهاد كشاورزي به اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان. ۲-بازديد و معاينه محل مورد تقاضا توسط كارشناس يا كارشناسان اداره به اتفاق متقاضي جهت شناسايي و تكميل فرم . ٭در صورت داشتن هر […]

01شهریور

اعطاء تسهيلات بانكي آبخيزداري

تسهيلات آبخيزداري مراحل تشكيل پرونده تسهيلات بانكي جهت اخذ تسهيلات يارانه ايبه شرح ذيل مي باشد: ۱-ارائه درخواست متقاضي تسهيلات به اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان تذكر: به ان دسته اراضي مستثنيات و ملكي كه مورد تاييد اداره منابع طبيعي و آبخيزداري باشند، تسهيلات تعلق مي گيرد. ۲-بررسي درخواست متقاضي توسط كارشناس اداره منابع […]

01شهریور

استعلام زمين

مراحل و مدارك مورد نياز براي استعلام زمين    ٭موضوع استعلام شامل :  الف:سند كردن زمين ب:نقل و انتقالات زمين ج:حفر چاه د:احداث واحدهاي صنعتي ، توليدي و خدماتي ۱-ارائه نامه كتبي از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان ،جهاد كشاورزي ،دفتر خانه اسناد رسمي ،امور آب و ……………. به تناسب موضوع به منابع طبيعي شهرستان […]

آمار
  • 427
  • 1,141
  • 1,935,830
  • سه شنبه _ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱