قوانين

15تیر

آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۹) قانون احكام دایمی برنامه های توسعه كشور

هيأت وزيران در جلسه ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۷ به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد بند (ب) ماده (۲۹) قانون احكام دايمي برنامه‌ هاي توسعه كشور – مصوب ۱۳۹۵ – آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه […]

15تیر
“شیوه نامه تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونی های موضوع بند (ب) ماده ۲۹  احکام دائمی برنامه های توسعه “

“شیوه نامه تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونی های موضوع بند (ب) ماده ۲۹  احکام دائمی برنامه های توسعه “

  “شیوه نامه تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونی های موضوع بند (ب) ماده ۲۹  احکام دائمی برنامه های توسعه “ مقدمه : مدیریت پایدار سرزمین از طریق همسویی، هم افزایی و مشارکت مؤثر تمامی دست اندرکاران از جمله بخش های دولتی، غیردولتی، جوامع محلی و بخش خصوصی محقق خواهد شد. ایرانیان مردمانی هستند آگاه و […]

15تیر
شیوه نامه اجراي بند( پ)  ماده یک آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۲۹

شیوه نامه اجراي بند( پ)  ماده یک آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۲۹

  شیوه نامه اجراي بند( پ)  ماده یک آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور ( صدور مجوز فعالیت تشکلها) مقدمه در راستاي اجراي آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده ( ۲۹ ) قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور مصوب هیئت محترم وزیران( به شماره ۱۵۵۰۱۲/ت۵۵۳۹۲ هـ […]

03آبان
دستورالعمل یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

دستورالعمل یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

به استناد ماده ۱۷۹ قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذی در ماده ۱۲۹ قانون برنامه چهارم توسعه) دستورالعمل قبلی یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور که در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۲ به صورت آزمایشی ابلاغ شده بود بر مبنای اصلاحات پیشنهادی سازمان مذکور و نظرات ناجا، وزارت کشور و معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه […]

01شهریور

پروتكل‌ كيوتو در مورد كنوانسيون‌ تغييرات‌ اقليم‌‌

هدف پروتكل : افزايش كارايي  انرژي در بخش هاي مربوط اقتصاد ملي ارتقاء فعاليتهاي پايدار مديريت جنگل ها جنگل كاري و ايجاد جنگلهاي جديد ترغيب انواع پايدار كشاورزي در پرتو ملاحظات مربوط به تغيير آب و هوا ترغيب توسعه و گسترش استفاده از انواع جديد انرژي تجديد پذير و فن آوريهاي كنترل انتشار دي اكسيد […]

01شهریور

كنوانسيون‌ سازمان‌ ملل‌ متحد براي‌ بيابان‌ زدايي‌ در كشورهايي كه‌ به‌ طور جدي‌ با خشكسالي‌ و يا بيابان‌زايي‌ مواجه‌ مي‌باشند پاريس‌ ـ ۱۹۹۴ (۱۳۷۳ ه . ش‌)

كنوانسيون‌ سازمان‌ ملل‌ متحد براي‌ بيابان‌ زدايي‌ در كشورهايي كه‌ به‌ طور جدي‌ با خشكسالي‌ و يا بيابان‌زايي‌ مواجه‌ مي‌باشند پاريس‌ ـ ۱۹۹۴ (۱۳۷۳ ه . ش‌)    UNITED NATIONS CONVENTION TOCOMBAT DESERTIFI CATIONIN HOSE COUNTRIES EXPERIENCINGSERIOUS DROUGHT ANDIOR ESERTIF/CATION  PARIS – ۱۹۹۴     اطلاعات‌ و مقررات‌ عمومي‌ كنوانسيون‌:  تاريخ‌ انعقادـ ۱۷ ژوئن‌ ۱۹۹۴ […]

01شهریور

كنوانسيون‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مورد‌ تغييرات‌ آب‌ و هوا (تغييرات‌ اقليمي‌) نيويورك‌ـ ۱۹۹۲ (۱۳۷۱ ه . ش‌)

كنوانسيون‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مورد‌ تغييرات‌ آب‌ و هوا (تغييرات‌ اقليمي‌) نيويورك‌ـ ۱۹۹۲ (۱۳۷۱ ه . ش‌)    UNITED NATIONS FRAMEWORK  CONVENTION ON CLIMATE CHANGE.  NEWYORK – ۱۹۹۲(UNFCCC)   هدف كنوانسيون : دستيابي به ثبات لازم در تراكم گازهاي گلخانه اي در جو زمين به منظور جلوگيري از تغييرات اقليمي كره زمين در سطحي […]

01شهریور

لايحه قانونی اصلاح لايحه قانونی واگذاری و احياء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ايران ( مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹)

لايحه قانونی اصلاح لايحه قانونی واگذاری و احياء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ايران ( مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹) ماده ۱- اراضی مورد نظر دراين قانون چهار قسم‌اند: الف- اراضی موات و مراتع ب- اراضی آباد شده توسط افراد يا شركت‌ها كه دادگاه صالح اسلامی به استرداد آن‌ها حكم داده است. ج- اراضی باير كه قبلا“ داير […]

01شهریور

قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگيری از قطع بی رويه درخت (مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲)

قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگيری از قطع بی رويه درخت (مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲) ماده ۱- به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگيری از قطع بی‌رويه درختان قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حريم شهرها بدون اجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقه كه دولت تصويب و آگهی نمايد […]

01شهریور

قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعی و ذخاير جنگلی كشور

ماده ۱- از تاريخ تصويب اين قانون گونه‌های درختانی از قبيل شمشاد، زربين، سرخدار، سرو خمره‌ای، سفيد پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زيتون طبيعی، بنه (پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی) و بادام وحشی (بادامك) در سراسر كشور جزء ذخاير جنگلی محسوب و قطع آن‌ها ممنوع می‌باشد. تبصره ۱- وزارت جهاد سازندگی موظف است […]

آمار
  • 280
  • 896
  • 1,694,134
  • پنجشنبه _ ۳۰ دی ۱۴۰۰