آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴ و ال

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴ و الحاق چند تبصره به آن (مصوب ۲/۷/۱۳۷۴ هیات وزیران)

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲/۷/۱۳۷۴ بنبر پیشنهاد شماره ۱۴۳۴/ص/۱۰/و مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۴ وزارت جهادسازندگی و به استناد”قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴ و الحاق چند تبصره آن” – مصوب ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را در ۴ فصل تصویب نمود:

فصل اول- تعاریف و اصطلاحات:

ماده ۱- از نظر این آیین نامه عبارات زیر دارای مفاهیم خاص هستند:

اراضی جنگلی جلگه ای شمال، مراتع ملی غیرمشجر،تصرف، متصرف، باغ، زراعت آبی، طرحهای تولید دام و آبزیان

فصل دوم- چگونگی تشکیل کمیسیون های موضوع قانون:

این فصل دارای ۵ ماده است که در آن به نحوه تشکیل کمیسیون ها از جمله کمیسیون موضوع قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و اعضا آن، چگونگی مدیریت این کمیسیون، حوزه یا محل تشکیل آن، معذفی نمایندگانی از وزارتخانه های کشور و کشاورزی به کمیسیون واقع در حوزه هر شهرستان و …. اشاره شده است.

فصل سوم- چگونگی ابلاغ و رسیدگی به تقاضای متصرفان.

فصل چهارم- وظایف کمیسیون:

در این فصل به معرفی و شرح کامل وظایف کمیسیون، میزان مال الاجاره اجرت المثل ایام تصرف و قیمت فروش اراضی مشمول قانون توسط هیات تقویم و ارزیابی، تعیین وضعیت اراضی متصرفی قبل از سال ۱۳۶۵ که از متصرفان خلع ید شده است، نظارت سازمان جنگلها و مراتع کشور بر حسن اجرای این آیین نامه و اجرای قراردادهای اجرا و فروش و عملکرد مجریان بر اساس دستورالعمل مصوب وزیر جهادسازندگی و سایر موارد دیگر پرداخته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *