آیین نامه اجرایی ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ( مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ هیات و

آیین نامه اجرایی ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ( مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ هیات وزیران)

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ بنا به پیشنهاد شماره ۷۷۶۷/۷۱/۱۰/و مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۱ وزارت جهاد سازندگی و به استناد ماده (۳) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ آیین نامه اجرایی ماده ی یک قانون یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱- گونه ها و مناطق استقرار ذخایر جنگلی موضوع ماده (۱) قانون اعم از گونه های اصلی و گونه های پرستار و همراه از طریق سازمان جنگلها و مراتع کشور مشخص شده، به منظور فوق آگهی خواهد شد.

ماده ۲- نیروهای انتظامی و مأمورین سازمان محیط زیست و سایر مراجع مکلفند همکاری لازم را جهت حفظ ذخایر مذکور با سازمان جنگلها و مراتع کشور معمول دارند و مأمورین انتظامی موظفند به محض اطلاع از قطع غیرمجاز ذخایر جنگلی و وقوع جرم مشهود نسبت به جلوگیری از فرار متهم و امحاء آثار جرم اقدام کنند و یا در صورت مشاهده مقطوعات و مواد مستحصله از آن ها مراتب را صورت مجلس نموده، ضمن ضبط مقطوعات و مواد مستحصه، متخلف را به مراجع قضایی معرفی کنند و نزدیک ترین واحد اداره منابع طبیعی را جهت تحویل گرفتن مواد و تعقیب پرونده مطلع نمایند.

ماده ۳- معادل (۳۰%) سی درصد از درآمد موضوع تبصره (۴) ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور که با توجه به قوانین مربوط به قاچاق وصول می شود به نسبت های مندرج در زیر تقسیم می شود:

۱- مأمورین کاشف سازمان                       ۴۵ درصد

۲- مأمورین انتظامی و مأموران                   ۳۰ درصد

۳- مخبرین (از جمله مأمورین حفاظت محیط زیست که موارد تخلف را خبر می دهند)

ماده ۴- سازمان برنامه و بودجه این ماده قانون را حسب پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی هر ساله در بودجه عمومی کشور تأمین و منظور نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *