بعضي قوانين و آئين نامه‌هاي مرتبط درخصوص تغيير كاربري پارك‌هاي جنگلي

۱ – طبق بند (د) ماده (۲) آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ واگذاري پارك‌هاي جنگلي مطلقاً ممنوع مي‌باشد.


۲- به استناد ماده (۱۰) قانون زمين شهري و ماده (۲۰) آئين نامه اجراي قانون زمين شهري صرفا زمين‌هايي كه طبق قانون قابليت واگذاري را داشته و در محدوده قانوني حريم استحفاظي شهرها قرار مي‌گيرد در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار خواهد گرفت. بنابراين پارك مشمول تعريف زمين نبوده و از شمول قوانين زمين شهري مستثني مي‌باشد كه در اين راستا معاونت محترم حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري طي بخشنامه شماره ۲۲۶۰۸ مورخ ۱۴/۵/۸۰ پيرامون ماده (۱۰) زمين شهري و آئين نامه اجرايي آن اظهار نظر نموده و اعلام داشته كه ماده ۱۰ قانون مارالذكر و آئين نامه اجرايي آن ناظر به محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها بوده و در صورتيكه اراضي ملي و دولتي به صورت جنگل و يا نهالستان و يا دستگاه‌هاي تحقيقاتي توليد بذر و نهال شده باشد از شمول ماده ۱۰ مزبور خارج و ادارات ثبت نبايد مالكيت آنها را صرفاً به استناد مقررات مذكور به نام وزارت مسكن و شهرسازي صادر نمايند.

۳- تغيير كاربري پارك جنگلي با توجه به وحدت ملاك گرفتن از بند (د) ماده ۲ آئين نامه اجرايي لايحه قانون اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي ممنوع مي‌باشد و در صورتيكه عرصه موصوف در اثر بعضي اقدامات پوشش جنگلي خود را از دست داده فاقد عواملي باشد كه براي يك پارك جنگلي لازم است و از نظر فني نتوان تعريف پارك جنگلي را بر آن حمل نمود، سازمان سريعاً مي بايست اقدام به احياء و اصلاح محدوده پارك مذكور نموده و هرگونه تغيير كاربري در اين گونه اراضي ممنوع مي‌باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *