31

كنوانسيون‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مورد‌ تغييرات‌ آب‌ و هوا (تغييرات‌ اقليمي‌) نيويورك‌ـ ۱۹۹۲ (۱۳۷۱ ه . ش‌)

  • کد خبر : 36
  • 01 شهریور 1391 - 6:50

كنوانسيون‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مورد‌ تغييرات‌ آب‌ و هوا (تغييرات‌ اقليمي‌) نيويورك‌ـ ۱۹۹۲ (۱۳۷۱ ه . ش‌)    UNITED NATIONS FRAMEWORK  CONVENTION ON CLIMATE CHANGE.  NEWYORK – ۱۹۹۲(UNFCCC)   هدف كنوانسيون : دستيابي به ثبات لازم در تراكم گازهاي گلخانه اي در جو زمين به منظور جلوگيري از تغييرات اقليمي كره زمين در سطحي […]

كنوانسيون‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مورد‌ تغييرات‌ آب‌ و هوا (تغييرات‌ اقليمي‌)

نيويورك‌ـ ۱۹۹۲ (۱۳۷۱ ه . ش‌)

 

 UNITED NATIONS FRAMEWORK

 CONVENTION ON CLIMATE CHANGE.

 NEWYORK – ۱۹۹۲(UNFCCC)

 

هدف كنوانسيون :

دستيابي به ثبات لازم در تراكم گازهاي گلخانه اي در جو زمين به منظور جلوگيري از تغييرات اقليمي كره زمين در سطحي كه از تداخل خطرناك فعاليت بشر با سيستم آب وهوائي جلوگيري نمايد واكوسيستم ها بتوانند بصورت طبيعي با تغييرات آب وهوا تطابق يافته واطمينان حاصل شود كه توليد مواد غذائي با تهديد روبرو نبوده وتوسعه اقتصادي بتواند بصورتي پايدار ادامه يابد .

 

اطلاعات‌ و مقررات‌ عمومي‌ كنوانسيون‌:

 تاريخ‌ انعقادـ ۹ مه‌ ۱۹۹۲

 تاريخ‌ لازم‌ الاجرا شدن‌ـ ۲۱ مارس‌ ۱۹۹۴

 تاريخ‌ عضويت‌ ايران‌ـ ۱۸ ژوئيه‌ ۱۹۹۶

 محل‌ انعقادـ نيويورك‌، آمريكا

 محل‌ دبيرخانه‌ـ ژنو، سوئيس‌

 مرجع‌ نگهدارنده‌ اسنادـ دبير كل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد

 زبانهاي‌ رسمي‌ كنوانسيون‌ـ انگليسي‌، فرانسه‌، اسپانيايي‌، روسي‌، چيني‌، عربي‌

 مرجع‌ ملي‌ كنوانسيون‌ در ايران‌ـ سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌زيست‌

 

  

 قانون‌ الحاق دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ كنوانسيون‌ تغييرات‌ آب‌ و هوا مصوب‌ ۱۳۷۱ هجري‌ شمسي‌ برابر با ۱۹۹۲ ميلادي‌ كه‌ در جلسه‌ علني‌ روز يك‌ شنبه‌ مورخ‌ ششم‌ خرداد ماه‌ يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ ۱۳/۳/۱۳۷۵ به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ و طي‌ نامه‌ شماره‌ ۴۹۷۳ـ ِ مورخ‌ ۱۳۷۵/۳/۱۳ واصل‌ گرديده‌ است‌، به‌ پيوست‌ جهت‌ اجراء ابلاغ‌ مي‌گردد.

 

 قانون‌ الحاِق دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ كنوانسيون‌ تغييرات‌ آب‌ و هوا مصوب‌ ۱۳۷۱ هجري‌ شمسي‌ برابر با ۱۹۹۲ ميلادي‌

 

 ماده‌ واحده‌ـ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود به‌ كنوانسيون‌ تغييرات‌ آب‌ و هوا مشتمل‌ بر يك‌ مقدمه‌ و بيست‌ و شش‌ ماده‌ و دو ضميمه‌ به‌ طرح‌ پيوست‌ ملحق‌ شود و اسناد مربوط‌ به‌ آن‌ را تسليم‌ كند. دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در صورتي‌ مجاز به‌ استفاده‌ از ماده‌ ۱۴ كنوانسيون‌ در مورد حل‌ اختلاف‌ مي‌باشد كه‌ در اين‌ مورد مراتب‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ برسد.


 كنوانسيون‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مورد تغييرات‌ آب‌ و هوا

 

 اعضاء اين‌ كنوانسيون‌:

 با تصديق‌ اين‌ امر كه‌ تغييرات‌ در آب‌ و هواي‌ كره‌ زمين‌ و اثرات‌ سوء آن‌ نگراني‌ مشترك‌ بشر مي‌باشد،

 با ابراز نگراني‌ در مورد اينكه‌ فعاليتهاي‌ بشري‌ باعث‌ افزايش‌ قابل‌ توجه‌ تراكم‌ گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ در جو شده‌ و اينكه‌ اين‌ افزايش‌ باعث‌ تشديد اثر طبيعي‌ گلخانه‌اي‌ مي‌شود كه‌ اين‌ خود به‌ طور متوسط‌ باعث‌ افزايش‌ گرماي‌ سطح‌ زمين‌ و جو شده‌ و مي‌تواند اثرات‌ سوء بر اكوسيستمهاي‌ طبيعي‌ و نوع‌ بشر داشته‌ باشد،

 با توجه‌ به‌ اينكه‌ سهم‌ عمده‌اي‌ از گازهاي‌ قبلي‌ و فعلي‌ گلخانه‌اي‌ در كشورهاي‌ پيشرفته‌ توليد شده‌ و ميزان‌ گازهاي‌ سرانه‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ هنوز در سطح‌ نسبتاً پايين‌ قرار دارد و سهم‌ جهاني‌ گازهاي‌ حاصله‌ در اين‌ كشورها جهت‌ جوابگوئي‌ به‌ نيازهاي‌ اجتماعي‌ و توسعه‌ آنها رو به‌ افزايش‌ خواهد بود،

 و با آگاهي‌ از نقش‌ و اهميت‌ منابع‌ گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ در اكوسيستمهاي‌ زميني‌ و دريايي‌،

 و با توجه‌ به‌ اينكه‌ در مورد پيش‌ بيني‌ تغييرات‌ آب‌ و هوايي‌ مخصوصاً در ارتباط‌ با زمان‌، ميزان‌ و الگوهاي‌ منطقه‌اي‌ عدم‌ قطعيت‌ زيادي‌ وجود دارد،

 و با علم‌ به‌ اينكه‌ اين‌ تغييرات‌ جهاني‌ آب‌ و هوايي‌ نياز به‌ گسترده‌ترين‌ نوع‌ همكاري‌ توسط‌ تمامي‌ كشورها و شركت‌ آنها در يك‌ واكنش‌ مناسب‌ و مؤثر بين‌المللي‌ دارد كه‌ بر مبناي‌ مسئوليتها و توانايي‌هاي‌ مشترك‌ ولي‌ متفاوت‌ و شرايط‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ آنها تعيين‌ مي‌گردد،

 و با يادآوري‌ موارد مذكور در اعلاميه‌ كنفرانس‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مورد محيط‌زيست‌ بشر كه‌ در استكهلم‌ در تاريخ‌ ۱۶/۳/۱۳۵۱ هجري‌ شمسي‌ مطابق‌ با ژوئن‌ ۱۹۷۲ ميلادي‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ است‌،

 و همچنين‌ با يادآوري‌ اينكه‌ كشورها بر مبناي‌ منشور ملل‌ متحد و اصول‌ حقوِ بين‌الملل‌ داراي‌ حق‌ حاكميت‌ بهره‌برداري‌ از منابع‌ خود براساس‌ سياستهاي‌ داخلي‌ زيست‌ محيطي‌ و توسعه‌اي‌ خود مي‌باشند و داراي‌ اين‌ مسؤوليت‌ مي‌باشند كه‌ اطمينان‌ حاصل‌ نمايند كه‌ اين‌ فعاليتها در حيطة‌ صلاحيت‌ و كنترل‌ آنها باعث‌ بروز آسيب‌ و خسارت‌ به‌ محيط‌زيست‌ ساير كشورها يا نواحي‌ ماوراي‌ حيطه‌ حقوِ ملي‌ آنها نگردد،

 و با تأكيد مجدد بر اصول‌ حاكميت‌ ملي‌ كشورها در همكاري‌ بين‌المللي‌ جهت‌ بررسي‌ تغييرات‌ آب‌ و هوايي‌،

 و با قبول‌ اين‌ امر كه‌ كشورها مي‌بايست‌ اقدام‌ به‌ قانونگذاري‌ مؤثر براي‌ محيط‌زيست‌ نمايند و اينكه‌ استانداردهاي‌ زيست‌محيطي‌ و اهداف‌ و اولويت‌هاي‌ مديريتي‌ مي‌بايست‌ بيانگر موارد زيست‌ محيطي‌ و توسعه‌اي‌ باشند و اينكه‌ استانداردهاي‌ به‌ كار گرفته‌ شده‌ توسط‌ برخي‌ از كشورها مي‌تواند براي‌ ساير كشورها، مخصوصاً كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، نامناسب‌ بوده‌ يا بار اقتصادي‌ يا اجتماعي‌ سنگيني‌ را در برداشته‌ باشد،

 و با يادآوري‌ مفاد قطعنامه‌ شماره‌ ۲۲۸/۴۴ مورخ‌ ۱/۱۰/۱۳۶۸ (۲۲ دسامبر ۱۹۸۹) مجمع‌ عمومي‌ در مورد كنفرانس‌ سازمان‌ ملل‌ متحد براي‌ محيط‌زيست‌ و توسعه‌ و قطعنامه‌هاي‌ شماره‌ ۵۳/۴۳ مورخ‌ ۱۵/۹/۱۳۶۷ (۶ دسامبر ۱۹۸۸) و ۲۰۷/۴۴ مورخ‌ ۱/۱۰/۱۳۶۸ (۲۲ دسامبر ۱۹۸۹)و ۲۱۲/۴۵ مورخ‌ ۳۰/۹/۱۳۶۹ (۲۱ دسامبر ۱۹۹۰) و ۱۶۹/۴۶ مورخ‌ ۲۸/۹/۱۳۷۰ (۱۹ دسامبر ۱۹۹۱) در مورد حفاظت‌ از آب‌ و هواي‌ جهاني‌ براي‌ نسلهاي‌ فعلي‌ و آتي‌ بشر،

 و همچنين‌ با يادآوري‌ بندهاي‌ قطعنامه‌ شماره‌ ۲۰۶/۴۴ مورخ‌ ۱/۱۰/۱۳۶۸ (۲۲ دسامبر ۱۹۸۹) مجمع‌ عمومي‌ در مورد اثرات‌ سوء محتمل‌ ناشي‌ از افزايش‌ سطح‌ درياها بر جزيره‌ها و نواحي‌ ساحلي‌، مخصوصاً نواحي‌ پست‌ ساحلي‌ و موارد مربوطه‌ قطعنامه‌ شماره‌ ۱۷۲/۴۴ مورخ‌ ۲۸/۹/۱۳۶۸ (۱۹ دسامبر ۱۹۸۹) مجمع‌ عمومي‌ در مورد اجراي‌ برنامه‌ عملياتي‌ مبارزه‌ با پيشروي‌ صحراها و بيابان‌ زائي‌، و همچنين‌ با يادآوري‌ كنوانسيون‌ ۱۳۶۴(۱۹۸۵) وين‌ در مورد حمايت‌ از لايه‌ ازن‌ و پروتكل‌ ۱۳۶۶ (۱۹۸۷) مونترال‌ در مورد موادي‌ كه‌ باعث‌ كاهش‌ لايه‌ ازن‌ مي‌گردند كه‌ در تاريخ‌ ۸/۴/۱۳۶۹ (۲۹ ژوئن‌ ۱۹۹۰) مورد اصلاح‌ قرار گرفت‌،

 و با توجه‌ به‌ اعلاميه‌ وزراي‌ شركت‌كننده‌ در دومين‌ كنفرانس‌ جهاني‌ آب‌ و هوا در ۱۶/۸/۱۳۶۹ (۷ نوامبر ۱۹۹۰)،

 و با آگاهي‌ از كارهاي‌ تحليلي‌ ارزشمندي‌ كه‌ توسط‌ بسياري‌ از كشورها در مورد تغييرات‌ آب‌ و هوايي‌ در جريان‌ مي‌باشد و كمكهاي‌ شايان‌ سازمان‌ هواشناسي‌ جهاني‌، برنامه‌ زيست‌محيطي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و ساير ارگانها و سازمانهاي‌ سيستم‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و همچنين‌ مؤسسات‌ بين‌المللي‌ و بين‌الدولي‌ براي‌ تبادل‌ نتايج‌ تحقيقات‌ علمي‌ و هماهنگي‌ تحقيقات‌،

 و با شناخت‌ اين‌ امر كه‌ اقداماتي‌ كه‌ براي‌ درك‌ و مقابله‌ با تغييرات‌ آب‌ و هوايي‌ مورد نياز مي‌باشند در صورتي‌ حداكثر تأثير زيست‌ محيطي‌ و اجتماعي‌ و اقتصادي‌ را خواهند داشت‌ كه‌ بر مبناي‌ ملاحظات‌ مربوطه‌ علمي‌، فني‌ و اقتصادي‌ استوار باشند و  با دستيابي‌ به‌ يافته‌هاي‌ جديد در اين‌ زمينه‌ها مورد ارزيابي‌ مجدد و مكرر قرار گيرند،

 و با تصديق‌ اينكه‌ فعاليتهاي‌ مختلف‌ براي‌ مقابله‌ با تغييرات‌ آب‌ و هوايي‌ را مي‌توان‌ به‌ صورت‌ اقتصادي‌ توجيه‌ و براي‌ حل‌ ساير مشكلات‌ زيست‌محيطي‌ نيز به‌ كار برد،

 همچنين‌ با تصديق‌ نياز كشورهاي‌ پيشرفته‌ به‌ انجام‌ واكنش‌ فوري‌ به‌ صورت‌ انعطاف‌پذير و برمبناي‌ اولويتهاي‌ كاملاً معين‌ به‌ عنوان‌ اولين‌ گام‌ به‌ سوي‌ استراتژيهاي‌ جامع‌ جهاني‌ و ملي‌ و در صورت‌ توافق‌، منطقه‌اي‌، كه‌ تمامي‌ گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ را در نظر گيرند و ميزان‌ افزايش‌ اثر گلخانه‌اي‌ را نيز مورد نظر قرار دهند،

 و همچنين‌ با تصديق‌ اينكه‌ كشورهايي‌ كه‌ در زمينهاي‌ پست‌ قرار دارند و كشورهاي‌ جزيره‌اي‌ كوچك‌ و آنهايي‌ كه‌ داراي‌ سواحل‌ پست‌ مي‌باشند يا داراي‌ نواحي‌ خشك‌ و نيمه‌ خشك‌ يا مناطقي‌ باشند كه‌ احتمال‌ بروز سيل‌، خشكسالي‌ يا پيشروي‌ صحرا و بيابان‌زايي‌ در آنها وجود دارد و كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ با اكوسيستمهاي‌ طبيعي‌ كوهستاني‌ احتمال‌ آسيب‌پذيري‌ زيادي‌ را در مورد اثرات‌ سوء تغييرات‌ آب‌ و هوايي‌ دارند،

 و با تصديق‌ دشواريهاي‌ خاص‌ اينگونه‌ كشورها، مخصوصاً كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ كه‌ اقتصاد آنها به‌ ويژه‌ مبتني‌ بر توليد، استفاده‌ و صادرات‌ سوختهاي‌ فسيلي‌ مي‌باشد در نتيجه‌ اقدامات‌ معموله‌ به‌ منظور محدود نمودن‌ گازهاي‌ گلخانه‌اي‌،

 و با تأييد اينكه‌ واكنش‌ نسبت‌ به‌ تغييرات‌ آب‌ و هوايي‌ مي‌بايست‌ هماهنگ‌ با توسعه‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ به‌ صورت‌ جامع‌ باشد تا از بروز حوادث‌ سوء بر توسعه‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ آنها جلوگيري‌ نمايد و نيازهاي‌ مشروع‌ اولويت‌دار كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ براي‌ حصول‌ به‌ رشد اقتصادي‌ و فقرزدايي‌ كاملاً مورد نظر قرار گيرد،

 و با تصديق‌ اينكه‌ تمامي‌ كشورها مخصوصاً كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ نياز به‌ دسترسي‌ به‌ منابعي‌ دارند كه‌ براي‌ حصول‌ به‌ توسعه‌ پايدار اجتماعي‌ و اقتصادي‌ مورد نياز مي‌باشند و اينكه‌ پيشرفت‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ براي‌ نيل‌ به‌ هدف‌ مذكور، مصرف‌ سوخت‌ آنها افزايش‌ خواهد يافت‌، و با در نظر گرفتن‌ امكان‌ حصول‌ بازدهي‌ بيشتر انرژي‌ و براي‌ كنترل‌ گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ با استفاده‌ از تكنولوژيهاي‌ جديد برمبناي‌ شرايطي‌ كه‌ كاربرد اقتصادي‌ و اجتماعي‌ آنها را سودمند سازد،

 و با عزم‌ حفاظت‌ از سيستم‌ آب‌ و هوا براي‌ نسل‌ حاضر و نسلهاي‌ آتي‌، موارد زير را مورد موافقت‌ قرار دادند:

 ماده‌ ۱ـ تعاريف‌

 در اين‌ كنوانسيون‌:

 ۱ـ «اثرات‌ سوء تغييرات‌ آب‌ و هوا» به‌ معني‌ تغييرات‌ در محيط‌ فيزيكي‌ يا زندگي‌ گياهي‌ و جانوري‌ ناشي‌ از تغييرات‌ آب‌ و هواست‌ كه‌ داراي‌ اثرات‌ زيان‌ آور بر تركيب‌ جهندگي‌ يا بهره‌برداري‌ اكوسيستمهاي‌ طبيعي‌ يا تحت‌ كنترل‌ يا بر عملكرد سيستمهاي‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ يا سلامت‌ و رفاه‌ بشر مي‌باشد.

 ۲ـ «تغيير آب‌ و هوا» به‌ معني‌ تغييري‌ در آب‌ و هواست‌ كه‌ به‌ صورت‌ مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ ناشي‌ از فعاليتهاي‌ بشري‌ است‌ كه‌ باعث‌ متغير نمودن‌ تركيب‌ جو جهان‌ شده‌ و جدا از تغييرات‌ طبيعي‌ آب‌ و هواست‌ كه‌ در دوره‌هاي‌ زماني‌ مختلف‌ پديد مي‌آيد.

 ۳ـ «سيستم‌ آب‌ و هوا» به‌ مجموعه‌ اَتمسفر، هيدروسفر، بيوسفر و ژئوسفر و تداخل‌ آنها اطلاِ مي‌شود.

 ۴ـ «گازهاي‌ منتشره‌» به‌ معني‌ آزاد نمودن‌ گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ يا مواد متشكله‌ آنها به‌ اَتمسفر در يك‌ ناحيه‌ معين‌ و دوره‌ زماني‌ خاص‌ مي‌باشد.

 ۵ـ «گازهاي‌ گلخانه‌اي‌» به‌ معني‌ آن‌ قسمت‌ از اجزاء گازي‌ اَتمسفر است‌ كه‌ طبيعي‌ و ناشي‌ از فعاليت‌ بشر بوده‌ و تشعشع‌ مادون‌ قرمز را جذب‌ و دوباره‌ منتشر مي‌نمايند.

 ۶ـ «سازمان‌ منطقه‌اي‌ همبستگي‌ اقتصادي‌» به‌ معني‌ سازماني‌ است‌ كه‌ توسط‌ كشورهاي‌ حاكم‌ بر يك‌ منطقه‌ تأسيس‌ شده‌ و داراي‌ حق‌ تصميم‌گيري‌ در مورد مواد اين‌ كنوانسيون‌ يا پروتكل‌هاي‌ آن‌ بوده‌ و برمبناي‌ اساسنامه‌ خود داراي‌ مجوز امضاء، تصويب‌، پذيرش‌، تأييد و الحاِ به‌ اسناد مربوطه‌ مي‌باشد.

 ۷ـ «مخزن‌» به‌ معني‌ قسمت‌ يا قسمتهايي‌ از سيستم‌ آب‌ و هوايي‌ است‌ كه‌ گاز گلخانه‌اي‌ يا مواد متشكله‌ آن‌ را انبار مي‌نمايد.

 ۸ـ «حفره‌» به‌ معني‌ هر روند يا فعاليتي‌ است‌ كه‌ يك‌ گاز گلخانه‌اي‌، يا مايع‌ گاز شده‌ يا مواد متشكله‌ گاز گلخانه‌اي‌ را از اتمسفر بيرون‌ مي‌برد.

 ۹ـ «منبع‌ به‌ معني‌ هر روند يا فعاليتي‌ است‌ كه‌ يك‌ گاز گلخانه‌اي‌، مايع‌ گاز شده‌ يا مواد متشكله‌ گاز گلخانه‌اي‌ را وارد اتمسفر مي‌نمايد.

 ماده‌ ۲ـ هدف‌:

 هدف‌ نهايي‌ اين‌ كنوانسيون‌ و هر گونه‌ اسناد حقوقي‌ مربوطه‌ كه‌ ممكن‌ است‌ توسط‌ كنفرانس‌ اعضاء مورد تصويب‌ قرار گيرد، دستيابي‌ به‌ ثبات‌ در تراكم‌ گاز گلخانه‌اي‌ در اتمسفر مطابق‌ مفاد مربوطه‌ كنوانسيون‌ در سطحي‌ است‌ كه‌ از تداخل‌ خطرناك‌ فعاليتهاي‌ بشر با سيستم‌ آب‌ و هوايي‌ جلوگيري‌ نمايد. اين‌ سطح‌ مي‌بايست‌ در آنچنان‌ چهارچوب‌ زماني‌ حاصل‌ گردد كه‌ اكوسيستم‌ها بتوانند به‌ صورت‌ طبيعي‌ با تغييرات‌ آب‌ و هوايي‌ تطابق‌ يابند و اطمينان‌ حاصل‌ شود كه‌ توليد مواد غذايي‌ با تهديد روبرو نبوده‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ بتواند به‌ صورتي‌ پايدار ادامه‌ يابد.

 ماده‌ ۳ـ اصول‌:

 اعضاء كنوانسيون‌ در فعاليتهاي‌ خود براي‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ كنوانسيون‌ و اجراي‌ مفاد آن‌ از جمله‌ توسط‌ موارد زير مورد راهنمايي‌ قرار خواهند گرفت‌:

 ۱ـ اعضاء مي‌بايست‌ سيستم‌ آب‌ و هوا را به‌ نفع‌ نسلهاي‌ فعلي‌ و آتي‌ بشر بر مبناي‌ تساوي‌ و بر طبق‌ مسئوليتهاي‌ مشترك‌ ولي‌ متفاوت‌ و قابليتهاي‌ خود مورد حمايت‌ قرار دهند. بنابراين‌ كشورهاي‌ پيشرفته‌ مي‌بايست‌ پيشرو مبارزه‌ با تغييرات‌ آب‌ و هوا و اثرات‌ سوء آن‌ باشند.

 ۲ـ نيازهاي‌ خاص‌ و شرايط‌ ويژه‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ به‌ ويژه‌ آنهايي‌ كه‌ در مقابل‌ اثرات‌ سوء تغييرات‌ آب‌ و هوا آسيب‌پذير مي‌باشند و مخصوصاً كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌اي‌ كه‌ توسط‌ اين‌ كنوانسيون‌ تحت‌ بار مسئوليت‌ غيرعادي‌ يا نامتناسب‌ قرار مي‌گيرند مي‌بايست‌ مورد توجه‌ كامل‌ قرار گيرند.

 ۳ـ اعضاء كنوانسيون‌ مي‌بايست‌ اقدامات‌ پيشگيرانه‌اي‌ جهت‌ پيش‌بيني‌، جلوگيري‌ يا به‌ حداقل‌ رساندن‌ دلائل‌ تغييرات‌ آب‌ و هوا و كاهش‌ سوء آن‌ را به‌ كار گيرند. در مواردي‌ كه‌ احتمال‌ بروز آسيبهاي‌ جدي‌ يا برگشت‌ناپذير وجود داشته‌ باشد نمي‌بايست‌ از فقدان‌ قطعيت‌ علمي‌ به‌ عنوان‌ دليلي‌ براي‌ به‌ تعويق‌ انداختن‌ اينگونه‌ اقدامات‌ استفاده‌ نمود و اين‌ نكته‌ را بايد در نظر داشت‌ كه‌ سياستها و اقداماتي‌ كه‌ در رابطه‌ با تغييرات‌ آب‌ و هوا وجود دارند مي‌بايست‌ از لحاظ‌ مالي‌ قابل‌ توجيه‌ باشند تا منافع‌ جهاني‌ را با حداقل‌ هزينه‌ ممكن‌ تضمين‌ نمايند. براي‌ دستيابي‌ به‌ اين‌ امر اينگونه‌ سياستها و اقدامات‌ مي‌بايست‌ زمينه‌هاي‌ مختلف‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ را در نظر گرفته‌ و به‌ صورت‌ جامع‌ بوده‌ و تمامي‌ منابع‌ و حفره‌ها و مخازن‌ مربوطه‌ گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ و تنظيم‌ آنها را پوشش‌ داده‌ و تمامي‌ بخشهاي‌ اقتصادي‌ را در برگيرند. تلاشها جهت‌ رويارويي‌ با تغييرات‌ آب‌ و هوايي‌ مي‌توانند به‌ صورت‌ همكاري‌ بين‌ اعضاء ذينفع‌ انجام‌ پذيرند.

 ۴ـ اعضاء محق‌ بوده‌ و بايد توسعه‌ مداوم‌ را تشويق‌ نمايند. سياستها و اقدامات‌ به‌ منظور حفاظت‌ از سيستم‌ آب‌ و هوا در مقابل‌ تغييرات‌ ناشي‌ از فعاليتهاي‌ بشر مي‌بايست‌ متناسب‌ با شرايط‌ خاص‌ هر عضو بوده‌ و هماهنگ‌ با برنامه‌هاي‌ توسعه‌ ملي‌ باشند و اين‌ نكته‌ را در نظر گيرند كه‌ توسعه‌ اقتصادي‌ براي‌ به‌ كارگيري‌ سياستهاي‌ مقابله‌ با تغييرات‌ آب‌ و هوا امري‌ ضروري‌ مي‌باشد.

 ۵ـ اعضاء مي‌بايست‌ براي‌ ايجاد يك‌ سيستم‌ باز اقتصاد بين‌المللي‌ كه‌ منجر به‌ رشد اقتصادي‌ پايدار و توسعه‌ در تمامي‌ اعضاء مخصوصاً كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ گرديده‌ و بتواند با مشكلات‌ تغييرات‌ آب‌ و هوا بهتر روبرو شود همكاري‌ نمايند.

 اقداماتي‌ كه‌ براي‌ مبارزه‌ با تغييرات‌ آب‌ و هوا معمول‌ مي‌گردد، منجمله‌ اقدامات‌ يكجانبه‌ نبايد در تجارت‌ بين‌المللي‌ باعث‌ ايجاد ابزار تعيين‌ غيرقابل‌ توجيه‌ يا عمدي‌ يامحدويت‌هاي‌ پنهان‌ گردد.

 ماده‌ ۴ـ تعهدات‌

 ۱ـ تمامي‌ اعضاء با در نظر گرفتن‌ مسئوليتهاي‌ مشترك‌ ولي‌ متمايز خود و اولويتهاي‌ خاص‌ ملي‌ و منطقه‌اي‌ براي‌ توسعه‌ و شرايط‌ خود بايد:

 الف‌ـ آمار ملي‌ گازهاي‌ حاصله‌ از فعاليتهاي‌ بشري‌ به‌ وسيلة‌ منابع‌ و نحوه‌ حذف‌ آنها بوسيله‌ حفره‌هاي‌ كليه‌ گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ كه‌ تحت‌ كنترل‌ پروتكل‌ مونترال‌ نمي‌باشند را توسعه‌، مورد بازنگري‌ دوره‌اي‌، منتشر و در دسترس‌ كنفرانس‌ اعضاء قرار دهند اين‌ امر طبق‌ ماده‌ (۱۲) و با استفاده‌ از روشهايي‌ انجام‌ خواهد گرفت‌ كه‌ توسط‌ كنفرانس‌ اعضاء مورد توافق‌ قرار مي‌گيرد.

 ب‌ـ برنامه‌هاي‌ ملي‌ و در صورت‌ نياز برنامه‌هاي‌ منطقه‌اي‌ كه‌ شامل‌ اقداماتي‌ براي‌ تعديل‌ تغييرات‌ آب‌ و هوايي‌ در اثر گازهاي‌ ناشي‌ از فعاليتهاي‌ بشري‌ به‌ وسيله‌ منابع‌ و رفع‌ آنها توسط‌ حفره‌هاي‌ كليه‌ گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ كه‌ تحت‌ كنترل‌ پروتكل‌ مونترال‌ نيستند و اقدامات‌ لازم‌ براي‌ تسهيل‌ انطباِ آنها با تغييرات‌ آب‌ و هوا مي‌باشند را تدوين‌، اجراء، منتشر و مورد بازنگري‌ منظم‌ قرار دهند.

 پ‌ـ توسعه‌، اجراء، انتشار و انتقال‌ تكنولوژيها، عمليات‌ تجربي‌ و روندهايي‌ كه‌ گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ ناشي‌ از فعاليتهاي‌ بشري‌ كه‌ تحت‌ كنترل‌ پروتكل‌ مونترال‌ نمي‌باشند را كنترل‌ نموده‌ يا كاهش‌ داده‌ يا از ايجاد آنها جلوگيري‌ نمايد را ترويج‌ و در موارد مزبور همكاري‌ نمايند. اين‌ امر در كليه‌ بخشها شامل‌ بخش‌ انرژي‌، حمل‌ و نقل‌، صنعت‌ كشاورزي‌، جنگلداري‌ و دفع‌ زباله‌ صادِ مي‌باشد.

 ت‌ـ مديريت‌ مستمر را ترويج‌ داده‌ و در صورت‌ اقتضاء حفظ‌ و افزايش‌ حفره‌ها و منابعي‌ از گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ كه‌ تحت‌ كنترل‌ پروتكل‌ مونترال‌ نمي‌باشند از جمله‌ موجودات‌ زنده‌، جنگلها و اقيانوس‌ها و ساير اكوسيستمهاي‌ دريايي‌، ساحلي‌ يا زميني‌ را تشويق‌ و در موارد مزبور همكاري‌ نمايند.

 ث‌ـ براي‌ آمادگي‌ جهت‌ تطابق‌ با اثرات‌ تغييرات‌ آب‌ و هوا، ايجاد و بسط‌ برنامه‌هاي‌ جامع‌ براي‌ مديريت‌ نواحي‌ ساحلي‌، منابع‌ آب‌ و كشاورزي‌ و حمايت‌ و بازسازي‌ مناطق‌، مخصوصاً در آفريقا كه‌ تحت‌ تأثير خشكسالي‌ و پيشروي‌ صحرا يا سيل‌ قرار گرفته‌اند همكاري‌ نمايند.

 ج‌ـ ملاحظات‌ تغييرات‌ آب‌ و هوا را تا حد امكان‌ در سياستها و اعمال‌ اجتماعي‌، اقتصادي‌ و زيست‌محيطي‌ خود در نظر گرفته‌ و روشهاي‌ مناسبي‌ نظير ارزيابي‌ اثرات‌ تنظيم‌ و تعيين‌ شده‌ در سطح‌ ملي‌ را از نظر كاهش‌ اثرات‌ سوء پروژه‌ها يا اقدامات‌ انجام‌ شده‌ براي‌ كاهش‌ تغييرات‌ آب‌ و هوا يا تطابق‌ با آن‌، بر اقتصاد و بهداشت‌ عمومي‌ و كيفيت‌ محيط‌ زيست‌ در نظر بگيرند.

 چ‌ـ تحقيقات‌ علمي‌، تكنولوژيكي‌، فني‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ و غيره‌ و نظارت‌ منظم‌ و ايجاد آرشيوهاي‌ اطلاعاتي‌ مربوط‌ به‌ سيستم‌ آب‌ و هوا به‌ منظور درك‌ بيشتر و كاهش‌ يا حذف‌ عدم‌ قطعيت‌هاي‌ موجود در مورد دلائل‌، اثرات‌ ميزان‌ و زمانبندي‌ تغييرات‌ آب‌ و هوا و پيامدهاي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ استراتژيهاي‌ واكنشي‌ را تشويق‌ و در موارد مزبور همكاري‌ نمايند.

 ح‌ـ تبادل‌ كامل‌، آزاد و فوري‌ اطلاعات‌ مربوطه‌ علمي‌، تكنولوژيكي‌، فني‌، اقتصادي‌ـ اجتماعي‌ و حقوقي‌ مربوط‌ به‌ سيستم‌ آب‌ و هوا، تغييرات‌ آب‌ و هوا و پيامدهاي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ استراتژيهاي‌ واكنشي‌ مختلف‌ را تشويق‌ و در موارد مزبور همكاري‌ نمايند.

 خ‌ـ آموزش‌، تربيت‌ و افزايش‌ آگاهيهاي‌ عمومي‌ در مورد تغييرات‌ آب‌ و هوا را تشويق‌ و نسبت‌ به‌ آن‌ همكاري‌ نموده‌ و شركت‌ گسترده‌ در اين‌ امر، از جمله‌ شركت‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ را ترغيب‌ نمايند.

 دـ مطابق‌ ماده‌ (۱۲) اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ اجرا را به‌ كنفرانس‌ اعضاء انتقال‌ دهند.

 ۲ـ كشورهاي‌ عضو كه‌ در زمرة‌ كشورهاي‌ پيشرفته‌ مي‌باشند و ساير اعضاء مذكور در ضميمه‌ (۱) مشخصاً تعهد مي‌نمايند كه‌ موارد زير را به‌ انجام‌ رسانند:

 الف‌ـ هريك‌ از اين‌ اعضاء براي‌ كند كردن‌ روال‌ تغييرات‌ آب‌ و هوا با محدود نمودن‌ گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ ناشي‌ از فعاليتهاي‌ بشري‌ خود و حفاظت‌ و ارتقاء حفره‌ها و مخازن‌ گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ سياست‌هاي‌ ملي‌ را اتخاذ و اقداماتي‌ را به‌ كار خواهند گرفت‌. اين‌ سياستها و اقدامات‌ نشان‌ خواهند داد كه‌ كشورهاي‌ پيشرفته‌ در اصلاح‌ روندهاي‌ بلند مدت‌ خود در مورد گازهاي‌ حاصله‌ از فعاليتهاي‌ بشري‌ به‌ صورت‌ هماهنگ‌ با اهداف‌ كنوانسيون‌ عمل‌ نموده‌ و اين‌ نكته‌ كه‌ در پايان‌ اين‌ دهه‌ بازگشت‌ به‌ سطوح‌ قبلي‌ گازهاي‌ ناشي‌ از فعاليتهاي‌ بشري‌ شامل‌ دي‌ اكسيد كربن‌ و ساير گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ كه‌ تحت‌ كنترل‌ پروتكل‌ مونترال‌ نمي‌باشند به‌ انجام‌ اينگونه‌ اصلاحات‌ كمك‌ خواهند نمود را تصديق‌ نموده‌ و تفاوت‌ موجود در ديدگاهها و نقطه‌ آغاز عمليات‌ و ساختارهاي‌ اقتصادي‌ و منابع‌ كشورهاي‌ عضو و نياز به‌ حفظ‌ رشد اقتصادي‌ قوي‌ و پايدار، تكنولوژيهاي‌ موجود و ساير شرايط‌ فردي‌ و نيز لزوم‌ سهيم‌ شدن‌ منصفانه‌ و مقتضي‌ هر يك‌ از اين‌ اعضاء در تلاش‌ جهاني‌ در خصوص‌ هدف‌ مذكور را مد نظر قرار مي‌دهند. اين‌ اعضاء مي‌توانند اقدام‌ به‌ اجراي‌ اينگونه‌ سياستها و اقدامات‌ به‌ صورت‌ مشترك‌ با اعضاء ديگر نموده‌ يا ديگر اعضاء را در رسيدن‌ به‌ اهداف‌ كنوانسيون‌ مخصوصاً موارد مذكور در اين‌ جزء ياري‌ نمايند.

 ب‌ـ براي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ هدف‌ هر يك‌ از اين‌ اعضاء طي‌ ۶ ماه‌ از لازم‌الاجرا شدن‌ كنوانسيون‌ در مورد عضو مزبور و پس‌ از آن‌ به‌ صورت‌ دوره‌اي‌ و طبق‌ ماده‌ (۱۲) اطلاعات‌ دقيقي‌ در مورد سياستها و اقدامات‌  خود در ارتباط‌ با جزء (الف‌) فوِ و همچنين‌ نتايج‌ حاصله‌ از عمليات‌ مربوط‌ به‌ گازهاي‌ ناشي‌ از فعاليت‌ بشري‌ به‌ وسيله‌ منابع‌ و حذف‌ آنها توسط‌ حفره‌هاي‌ گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ كه‌ تحت‌ كنترل‌ پروتكل‌ مونترال‌ نمي‌باشند را براي‌ دوره‌ مذكور در جزء (الف‌) را با هدف‌ رساندن‌ سطوح‌ گاز دي‌اكسيد و ساير گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ كه‌ تحت‌ كنترل‌ پروتكل‌ مونترال‌ نمي‌باشند به‌ سطوح‌ سال‌ ۱۹۹۰ مبادله‌ خواهند نمود. اين‌ اطلاعات‌ توسط‌ كنفرانس‌ اعضاء در اولين‌ نشست‌ و سپس‌ به‌ صورت‌ دوره‌اي‌ طبق‌ ماده‌ (۷) مورد بررسي‌ قرار خواهند گرفت‌.

 پ‌ـ محاسبه‌ ميزان‌ توليد گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ بوسيله‌ منابع‌ و حذف‌ آنها بوسيله‌ حفره‌ها براي‌ اهداف‌ جزء (ب‌) فوِ مي‌بايست‌ با استفاده‌ از بهترين‌ آگاهيهاي‌ علمي‌ انجام‌ پذيرد كه‌ شامل‌ ظرفيت‌ مؤثر حفره‌ها و و اثرات‌ اينگونه‌ گازها بر تغييرات‌ آب‌ و هوا باشد. كنفرانس‌ اعضاء روشهاي‌ انجام‌ اين‌ محاسبات‌ را در اولين‌ نشست‌ خود مورد بررسي‌ و توافق‌ و سپس‌ به‌ صورت‌ دوره‌اي‌ مورد بازنگري‌ قرار خواهد داد.

 ت‌ـ كنفرانس‌ اعضاء در اولين‌ نشست‌ خود تناسب‌ جزءهاي‌ (الف‌) و (ب‌) فوِ را بررسي‌ خواهند نمود. اين‌ بازنگري‌ در پرتو بهترين‌ اطلاعات‌ موجود علمي‌ و ارزيابي‌ تغييرات‌ آب‌ و هوا و اثرات‌ آن‌ و نيز اطلاعات‌ مربوط‌ فني‌، اقتصادي‌ و اجتماعي‌ انجام‌ خواهند پذيرفت‌. كنفرانس‌ اعضاء بر مبناي‌ اين‌ بازنگري‌ اقدام‌ به‌ انجام‌ واكنش‌ مناسب‌ خواهد نمود كه‌ ممكن‌ است‌ شامل‌ تصويب‌ اصلاحات‌ تعهدات‌ موضوع‌ جزءهاي‌ (الف‌) و(ب‌) فوِ باشد.كنفرانس‌ اعضاء در اولين‌ نشست‌ خود همچنين‌ اقدام‌ به‌ تصميم‌گيري‌ در مورد ضوابط‌ اجراي‌ مشترك‌ كار بر مبناي‌ جزء «الف‌» فوِ خواهد نمود. دومين‌ بازنگري‌ جزءهاي‌ (الف‌) و (ب‌) حداكثر تا ۱۰/۱۰/۱۳۷۷ (۳۱ دسامبر ۱۹۹۸)و سپس‌ به‌ صورت‌ دوره‌اي‌ انجام‌ خواهد گرفت‌ كه‌ طول‌ اين‌ دوره‌ توسط‌ كنفرانس‌ اعضاء تا زمان‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ كنوانسيون‌ تعيين‌ خواهد گرديد.

 ث‌ـ هر يك‌ از اعضاء اقدام‌ به‌ موارد زير خواهند نمود:

 ۱ـ هماهنگي‌ اسناد تهيه‌ شده‌ اقتصادي‌ و سازماني‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ اهداف‌ كنوانسيون‌ با ساير اعضاء در صورت‌ اقتضاء

 ۲ـ تعيين‌ بازنگري‌ دوره‌اي‌ سياستها و تجارب‌ خود كه‌ مشوِ عملياتي‌ است‌ كه‌ منجر به‌ سطوح‌ بالاتري‌ از گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ ناشي‌ از فعاليت‌ بشر مي‌گردد كه‌ تحت‌ كنترل‌ پروتكل‌ مونترال‌ نبوده‌ و در غير اين‌ صورت‌ پديد خواهد آمد.

 ج‌ـ كنفرانس‌ اعضاء در صورت‌ انقضاء حداكثر تا ۱۰/۱۰/۱۳۷۷ (۳۱ دسامبر ۱۹۹۸) اقدام‌ به‌ بازنگري‌ اطلاعات‌ موجود از نظر اخذ تصميماتي‌ در مورد اصلاحيه‌هاي‌ ليستهاي‌ ضميمه‌هاي‌ (۱) و (۲) با تصويب‌ عضو مربوطه‌ خواهد نمود.

 چ‌ـ هر يك‌ از اعضايي‌ كه‌ در ضميمه‌ شماره‌ (۱) قيد نشده‌ باشد در سند تأييد پذيرش‌، تصويب‌ يا الحاِ و يا هر زمان‌ بعد از آن‌ مي‌تواند قصد خود براي‌ متعهد شدن‌ به‌ جزءهاي‌ (الف‌) و (ب‌) را به‌ امين‌ اسناد كتباً اعلام‌ نمايد. اين‌ امر توسط‌ امين‌ اسناد به‌ اطلاع‌ ساير اعضاء و امضاء كنندگان‌ خواهد رسيد.

 ۳ـ كشورهاي‌ پيشرفته‌ عضو و ساير كشورهاي‌ پيشرفته‌ مذكور در ضميمه‌ (۲) اقدام‌ به‌ تأمين‌ منابع‌ جديد و مضاعف‌ ملي‌ براي‌ پرداخت‌ هزينه‌هايي‌ خواهند نمود كه‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ عضو كنوانسيون‌ بر مبناي‌ تعهدات‌ خود به‌ موجب‌ بند (۱) ماده‌ (۱۲) صرف‌ نموده‌اند. اين‌ كشورها همچنين‌ براي‌ پرداخت‌ هزينه‌هاي‌ افزوده‌ كامل‌ اجراي‌ اقدامات‌ موضوع‌ بند (۱) اين‌ ماده‌ كه‌ بين‌ يك‌ كشور در حال‌ توسعه‌ عضو  و يك‌ مؤسسه‌ يا مؤسسات‌ بين‌المللي‌ مذكور در ماده‌ (۱۱) طبق‌ ماده‌ مذكور مورد توافق‌ قرار گرفته‌اند اقدام‌ به‌ تأمين‌ منابع‌ مالي‌ مورد نياز كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ منجمله‌ براي‌ انتقال‌ تكنولوژي‌ خواهند نمود. اجراي‌ اين‌ تعهدات‌ با در نظر گرفتن‌ نياز به‌ كفايت‌ و قابليت‌ پيش‌بيني‌ در واريز اعتبارات‌ و اهميت‌ مشاركت‌ مناسب‌ كشورهاي‌ پيشرفته‌ در تحمل‌ بار مالي‌ مربوطه‌ انجام‌ مي‌پذيرد.

 ۴ـ كشورهاي‌ پيشرفته‌ عضو و ساير كشورهاي‌ پيشرفته‌ مذكور در ضميمه‌ (۲) به‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ كه‌ به‌ ويژه‌ در مقابل‌ اثرات‌ سوء تغييرات‌ آب‌ و هوا آسيب‌پذير مي‌باشند در پرداخت‌ هزينه‌هاي‌ انطباِ با اثرات‌ سوء مذكور كمك‌ خواهند نمود.

 ۵ـ كشورهاي‌ پيشرفته‌ عضو و ساير كشورهاي‌ پيشرفته‌ مذكور در ضميمه‌ (۲) در صورت‌ اقتضاء تمامي‌ اقدامات‌ لازم‌ براي‌ ترغيب‌، تسهيل‌ و تأمين‌ اعتبار انتقال‌ يا دسترسي‌ به‌ آگاهي‌ها و تكنولوژي‌هاي‌ كامل‌ و معقول‌ زيست‌محيطي‌ به‌ ساير اعضاء، مخصوصاً به‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ جهت‌ قادر ساختن‌ آنها به‌ اجراي‌ مفاد اين‌ كنوانسيون‌ را انجام‌ خواهند داد. در اين‌ روند، كشورهاي‌ پيشرفته‌ عضو از توسعه‌ و ارتقاء تكنولوژي‌ها و قابليهاي‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ حمايت‌ خواهند نمود. ساير اعضاء يا سازمانهايي‌ كه‌ در موقعيت‌ انجام‌ كاري‌ مي‌باشند نيز مي‌توانند اقدام‌ به‌ تسهيل‌ انتقال‌ اينگونه‌ تكنولوژي‌ها نمايند.

 ۶ـ در اجراي‌ تعهدات‌ موضوع‌ بند (۲) فوِ مي‌بايست‌ درجه‌اي‌ از انعطاف‌پذيري‌ توسط‌ كنفرانس‌ اعضاء براي‌ اعضاء مذكور در ضميمه‌ (۱) كه‌ در حال‌ گذر از مراحل‌ انتقال‌ به‌ اقتصاد بازار مي‌باشند در نظر گرفته‌ شود تا اينگونه‌ اعضاء بتوانند به‌ تعهدات‌ خود در مقابله‌ با تغييرات‌ آب‌ و هوا از جمله‌ در خصوص‌ سطح‌ تاريخي‌ گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ ناشي‌ از فعاليت‌ بشري‌ كه‌ تحت‌ كنترل‌ پروتكل‌ مونترال‌ نمي‌باشند عمل‌ نمايند.

 ۷ـ ميزان‌ انجام‌ مؤثر تعهدات‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ به‌ موجب‌ اين‌ كنوانسيون‌ به‌ اجراي‌ موثر تعهدات‌ مالي‌ و انتقال‌ تكنولوژي‌ كشورهاي‌ پيشرفته‌ به‌ موجب‌  كنوانسيون‌ بستگي‌ خواهد داشت‌ و اين‌ امر را كاملاً در نظر خواهند گرفت‌ كه‌ توسعه‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ و فقرزدايي‌ از اولويتهاي‌ مهم‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ مي‌باشند.

 ۸ـ در اجراي‌ تعهدات‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌، اعضاء به‌ نوع‌ اقداماتي‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ كنوانسيون‌ مورد نياز مي‌باشند از جمله‌ اقدامات‌ مربوط‌ به‌ تأمين‌ اعتبار، بيمه‌،و انتقال‌ تكنولوژي‌ براي‌ جوابگويي‌  به‌ نيازهاي‌ خاص‌ كشورهاي‌ عضو در حال‌ توسعه‌ كه‌ ناشي‌ از اثرات‌ سوء تغييرات‌ آب‌ و هوا و يا اثرات‌ اجراي‌ اقدامات‌ واكنشي‌ مخصوصاً در موارد زير مي‌باشد، توجه‌ كامل‌ خواهند داشت‌:

 الف‌ـ كشورهايي‌ كه‌ جزيره‌اي‌ و كوچك‌ مي‌باشند.

 ب‌ـ كشورهايي‌ با نواحي‌ خشك‌، نيمه‌ خشك‌، نواحي‌ جنگلي‌ و نواحي‌ در معرض‌ نابودي‌ جنگلها.

 ت‌ـ كشورهايي‌ كه‌ داراي‌ مناطقي‌ مي‌باشند كه‌ در معرض‌ بلاياي‌ طبيعي‌ قرار دارند. 

 ث‌ـ كشورهايي‌ با مناطقي‌ كه‌ در معرض‌ خشكسالي‌ و پيشروي‌ صحرا قرار دارند.

 ج‌ـ كشورهايي‌ با نواحي‌ شهري‌ كه‌ از آلودگي‌ جوي‌ بالاتري‌ برخوردارند.

 چ‌ـ كشورهايي‌ با مناطقي‌ كه‌ داراي‌ اكوسيستمهاي‌ شكننده‌ مي‌باشند، منجمله‌ اكوسيستمهاي‌ كوهستاني‌.

 ح‌ـ كشورهايي‌ كه‌ اقتصاد آنها وابستگي‌ زيادي‌ به‌ درآمد ناشي‌ از توليد، به‌ عمل‌آوري‌ و صادرات‌ و يا مصرف‌ سوختهاي‌ فسيلي‌ و توليدات‌ كالاهاي‌ مربوطه‌ انرژي‌زا دارد.

 خ‌ـ كشورهاي‌ ترانزيت‌ و آنها كه‌ با خشكي‌ احاطه‌ شده‌اند.

 همچنين‌ كنفرانس‌ اعضاء مي‌تواند در صورت‌ اقتضاء در ارتباط‌ با اين‌ بند اقداماتي‌ به‌ عمل‌ آورد.

 ۹ـ اعضاء نيازهاي‌ خاص‌ و شرايط‌ ويژه‌ كشورهايي‌ كه‌ از كمترين‌ ميزان‌ توسعه‌ برخوردارند را در اقدامات‌ خود در رابطه‌ با تأمين‌ اعتبار و در انتقال‌ تكنولوژي‌ در نظر خواهند گرفت‌.

 ۱۰ـ اعضاء بر اساس‌ ماده‌ ۱۰ در اجراي‌ تعهدات‌ خود در اين‌ كنوانسيون‌ وضعيت‌ اعضاي‌ ديگر مخصوصاً كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ كه‌ داراي‌ اقتصادهاي‌ آسيب‌پذير در مقابل‌ اثرات‌ سوء اجراي‌ اقدامات‌ مقابله‌ با تغييرات‌ آب‌ و هوايي‌ مي‌باشند را در نظر خواهند گرفت‌. اين‌ امر مخصوصاً در مورد كشورهاي‌ عضوي‌ كه‌ داراي‌ اقتصادهاي‌ متكي‌ به‌ درآمد حاصله‌ از توليد، به‌ عمل‌آوري‌ و صادرات‌ و يا مصرف‌ سوختهاي‌ فسيلي‌ و ساير توليدات‌ مربوطه‌ انرژي‌زا و يا استفاده‌ از سوختهاي‌ فسيلي‌ هستند كه‌ تغيير آنها براي‌ اعضاء مذكور دشواريهاي‌ جدي‌ در بردارد، اعمال‌ مي‌گردد.

 ماده‌ ۵ـ تحقيقات‌ و مشاهده‌ منظم‌:

 اعضاء در اجراي‌ تعهدات‌ خود به‌ موجب‌ جزء (چ‌) بند (۱) ماده‌ (۴) اقدام‌ به‌ موارد زير خواهند نمود.

 الف‌ـ حمايت‌ و پيشبرد بيشتر برنامه‌ها و شبكه‌ها يا سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ و بين‌الدولي‌ به‌ منظور تعيين‌، هدايت‌، ارزيابي‌ و تأمين‌ هزينه‌هاي‌ تحقيقاتي‌، جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ و مشاهده‌ منظم‌ با در نظر گرفتن‌ نياز براي‌ به‌ حداقل‌ رساندن‌ دوباره‌ كاري‌.

 ب‌ـ حمايت‌ از تلاشهاي‌ بين‌المللي‌ و بين‌الدولي‌ به‌ منظور تقويت‌ مشاهده‌ منظم‌ و ظرفيتها و تواناييهاي‌ تحقيقات‌ علمي‌ و فني‌ ملي‌ مخصوصاً در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ و ترغيب‌ دسترسي‌ و تبادل‌ اطلاعات‌ و تحليلهاي‌ مربوطه‌ كه‌ از وراي‌ قلمرو صلاحيت‌ ملي‌ بدست‌ آمده‌اند.

 پ‌ـ در نظر گرفتن‌ نيازها و امور ويژه‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ و همكاري‌ در پيشبرد ظرفيتها و قابليتها و قابليتهاي‌ دروني‌ آنها براي‌ شركت‌ در امور مذكور در بندهاي‌ (الف‌) و (ب‌) فوِ .

 ماده‌ ۶ـ آموزش‌، تربيت‌، آگاهيهاي‌ عمومي‌:

 اعضاء در اجراي‌ تعهدات‌ خود به‌ موجب‌ جزء (خ‌)، بند (۱) ماده‌ (۴) اقدام‌ به‌ موارد زير خواهند نمود:

 الف‌ـ ترغيب‌ و تسهيل‌ موارد زير در سطح‌ ملي‌ و در صورت‌ اقتضاء در سطح‌ منطقه‌اي‌ ناحيه‌اي‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ ملي‌ و در چارچوب‌ ظرفيتهاي‌ مربوطه‌:

 ۱ـ توسعه‌ و اجراي‌ برنامه‌هايي‌ براي‌ آموزش‌ و آگاهي‌ به‌ عموم‌ در مورد تغييرات‌ آب‌ و هوا و اثرات‌ آن‌.

 ۲ـ دسترسي‌ عمومي‌ به‌ اطلاعات‌ در مورد تغييرات‌ آب‌ و هوا و اثرات‌  آن‌.

 ۳ـ شركت‌ عموم‌ مردم‌ در مقابله‌ با تغييرات‌ آب‌ و هوا و اثرات‌ آن‌ و توسعه‌ واكنشهاي‌ مناسب‌.

 ۴ـ آموزش‌ پرسنل‌ علمي‌، فني‌ و مديريتي‌.

 ب‌ـ همكاري‌ وترويج‌ در سطح‌ بين‌المللي‌ و در صورت‌ نيازتوسط‌ هيأتهاي‌ موجود در مورد:

 ۱ـ توسعه‌ و تبادل‌ برنامه‌هاي‌ تهيه‌ شده‌ براي‌ آموزش‌ و آگاهي‌ عموم‌ در مورد تغييرات‌ آب‌ و هوا و اثرات‌ آن‌.

 ۲ـ توسعه‌ و اجراي‌ برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ و تربيتي‌ شامل‌ تقويت‌ سازمانهاي‌ ملي‌ و تبادل‌ يا اعزام‌ پرسنل‌ براي‌ تربيت‌ كارشناسان‌ در اين‌ زمينه‌ مخصوصاً براي‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌.

 ماده‌ ۷ـ كنفرانس‌ اعضاء

 ۱ـ بدينوسيله‌ كنفرانس‌ اعضاء تأسيس‌ مي‌شود.

 ۲ـ كنفرانس‌ اعضاء به‌ عنوان‌ بالاترين‌ مقام‌ اين‌ كنوانسيون‌ بر اجراي‌ كنوانسيون‌ و هر نوع‌ سند حقوقي‌ مربوط‌ كه‌ ممكن‌ است‌ كنفرانس‌ اعضاء به‌ تصويب‌ برساند نظارت‌ مستمر داشته‌ و در حدود اختيارات‌ خود تصميمهاي‌ لازم‌ براي‌ پيشبرد اجراي‌ مؤثر كنوانسيون‌ را اخذ خواهد نمود. بدين‌ منظور كنفرانس‌ موارد زير را به‌ انجام‌ خواهد رساند:

 الف‌ـ بررسي‌ دوره‌اي‌ تعهدات‌ اعضاء و ترتيبات‌ سازماني‌ طبق‌ كنوانسيون‌، در راستاي‌ اهداف‌ كنوانسيون‌، تجارب‌ حاصله‌ در اجراي‌ آن‌ و تكامل‌ آگاهيهاي‌ علمي‌ و تكنولوژيكي‌.

 ب‌ـ ارتقاء و تسهيل‌ تبادل‌ اطلاعات‌ در مورد اقدامات‌ انجام‌ شده‌ توسط‌ اعضاء براي‌ مقابله‌ با تغييرات‌ آب‌ و هوا و اثرات‌ آن‌ با در نظر گرفتن‌ شرايط‌ و مسئوليتها و تواناييهاي‌ متفاوت‌ اعضاء و تعهدات‌ مربوطه‌ آنها طبق‌ كنوانسيون‌.

 پ‌ـ تسهيل‌ هماهنگي‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ توسط‌ اعضاء در مقابله‌ با تغييرات‌ آب‌ و هوا و اثرات‌ آن‌ بنا به‌ تقاضاي‌ دو يا چند عضو با در نظر گرفتن‌ شرايط‌، مسئوليتها و تواناييهاي‌ متفاوت‌ اعضاء  و تعهدات‌ مربوطه‌ آنها طبق‌ كنوانسيون‌.

 ت‌ـ ارتقاء و هدايت‌ توسعه‌ و اصلاح‌ دوره‌اي‌ روشهاي‌ مقايسه‌اي‌ طبق‌ اهداف‌ و مفاد كنوانسيون‌ كه‌ در كنفرانس‌ اعضاء مورد توافق‌ قرار مي‌گيرند از جمله‌ به‌ منظور آماده‌سازي‌ فهرست‌ منابع‌ انتشار گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ و حذف‌ آنها به‌ وسيلة‌ حفره‌ها و ارزيابي‌ تأثير اقدامات‌ جهت‌ محدود نمودن‌ ميزان‌ توليد گازها و افزايش‌ روند حذف‌ آنها.

 ث‌ـ ارزيابي‌ اجراي‌ كنوانسيون‌ توسط‌ اعضاء، اثرات‌ كلي‌ اقدامات‌ انجام‌ گرفته‌ طبق‌ كنوانسيون‌ مخصوصاً اثرات‌ زيست‌ محيطي‌، اقتصادي‌ و اجتماعي‌ و نيز تأثير مضاعف‌ آنها و ميزان‌ پيشرفت‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ كنوانسيون‌ بر مبناي‌ كليه‌ اطلاعاتي‌ كه‌ طبق‌ مفاد كنوانسيون‌ در دسترس‌ كنفرانس‌ قرار مي‌ گيرد.

 ج‌ـ بررسي‌ و تصويب‌ گزارشهاي‌ منظم‌ در مورد اجراي‌ كنوانسيون‌ و اطمينان‌ از انتشار آنها.

 چ‌ـ ارايه‌ توصيه‌ها در مورد موضوعات‌ لازم‌ براي‌ اجراي‌ كنوانسيون‌.

 ح‌ـ تلاش‌ براي‌ بسيج‌ منابع‌ مالي‌ طبق‌ بندهاي‌ (۳)، (۴) و (۵) ماده‌ (۴) و ماده‌(۱۱).

 خ‌ـ تأسيس‌ هيأتهاي‌ فرعي‌ كه‌ براي‌ اجراي‌ كنوانسيون‌ لازم‌ به‌ نظر مي‌رسند.

 دـ بررسي‌ گزارشهاي‌ دريافتي‌ از اين‌ هيأتها و ارايه‌ رهنمود به‌ آنها.

 ذـ موافقت‌ با قواعد اجرايي‌ و مالي‌ براي‌ خود و هر هيأت‌ فرعي‌ و تصويب‌ آنها به‌ اتفاِ آراء.

 رـ جستجو و استفاده‌ از خدمات‌ و همكاري‌ و اطلاعات‌ ارايه‌ شده‌ توسط‌ سازمان‌هاي‌ بين‌المللي‌ و هيأتهاي‌ بين‌الدولي‌ و غير دولتي‌ ذيصلاح‌ در صورت‌ اقتضاء.

 زـ اجراي‌ وظايف‌ ديگري‌ كه‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ كنوانسيون‌ مورد نياز مي‌باشند و نيز تمامي‌ وظايفي‌ كه‌ به‌ موجب‌ كنوانسيون‌ به‌ آن‌ واگذار شده‌ است‌.

 ۳ـ كنفرانس‌ اعضاء در اولين‌ نشست‌ خود اقدام‌ به‌ تعيين‌ آيين‌ رسيدگي‌ خود و هيأتهاي‌ فرعي‌ تأسيس‌ شده‌ به‌ موجب‌ كنوانسيون‌ خواهد نمود كه‌ شامل‌ تشريفات‌ تصميم‌گيري‌ براي‌ اموري‌ است‌ كه‌ در تشريفات‌ تصميم‌گيري‌ در كنوانسيون‌ تصريح‌ نشده‌ است‌. اينگونه‌ تشريفات‌ مي‌تواند شامل‌ اكثريت‌ تعيين‌ شده‌ لازم‌ براي‌ اتخاذ تصميم‌هاي‌ خاص‌ باشد.

 ۴ـ اولين‌ نشست‌ كنفرانس‌ اعضاء توسط‌ دبيرخانه‌ موقتي‌ موضوع‌ ماده‌ (۲۱) برگزار مي‌گردد و تاريخ‌ برگزاري‌ آن‌ حداكثر تا يك‌ سال‌ پس‌ از زمان‌ لازم‌الاجرا شدن‌ كنوانسيون‌ خواهد بود. پس‌ از آن‌ نشستهاي‌ عادي‌ كنفرانس‌ اعضاء هر سال‌ يك‌ بار برگزار مي‌گردد مگر اينكه‌ كنفرانس‌ اعضاء به‌ نحو ديگري‌ اتخاذ تصميم‌ نمايد.

 ۵ـ نشستهاي‌ فوِالعاده‌ كنفرانس‌ اعضاء در مواقعي‌ كه‌ توسط‌ كنفرانس‌ ضروري‌ به‌ نظر رسد يا بنابر تقاضاي‌ كتبي‌ هر يك‌ از اعضاء به‌ شرطي‌ كه‌ در ظرف‌ شش‌ ماه‌ پس‌ از ارسال‌ تقاضا به‌ اعضاء توسط‌ دبيرخانه‌ حداقل‌ يك‌ سوم‌ اعضاء از آن‌ پشتيباني‌ نمايند، برگزار مي‌گردد.

 ۶ـ سازمان‌ ملل‌ متحد، آژانسهاي‌ تخصصي‌ و آژانس‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ اتمي‌ و نيز هر يك‌ از كشورهاي‌ عضو يا كشورهايي‌ كه‌ عضو كنوانسيون‌ نبوده‌ و ناظر مي‌باشند و مي‌توانند به‌ عنوان‌ ناظر در نشستهاي‌ كنفرانس‌ اعضاء شركت‌ نمايند. هر هيأت‌ يا آژانس‌ اعم‌ از ملي‌ يا بين‌المللي‌، دولتي‌ يا غير دولتي‌، كه‌ در امور مربوط‌ به‌ اين‌ كنوانسيون‌ واجد شرايط‌ باشند و تمايل‌ خود را مبني‌ بر شركت‌ در نشست‌ كنفرانس‌ اعضاء به‌ عنوان‌ ناظر به‌ دبيرخانه‌ اعلام‌ نموده‌ باشد مي‌تواند مجوز مربوطه‌ را دريافت‌ نمايد مگر اينكه‌ حداقل‌ يك‌ سوم‌ از اعضاء موجود به‌ اين‌ امر اعتراض‌ نمايند. پذيرش‌ و شركت‌ ناظرين‌ منوط‌ به‌ آيين‌ رسيدگي‌ است‌ كه‌ توسط‌ كنفرانس‌ اعضاء به‌ تصويب‌ مي‌رسد.

 ماده‌ ۸ـ دبيرخانه‌

 ۱ـ بدينوسيله‌ دبيرخانه‌ كنوانسيون‌ ايجاد مي‌گردد.

 ۲ـ وظايف‌ دبيرخانه‌ عبارتند از:

 الف‌ـ ترتيب‌ دادن‌ نشستهاي‌ كنفرانس‌ اعضاء و هيأتهاي‌ فرعي‌ آن‌ به‌ موجب‌ كنوانسيون‌ و ارايه‌ خدمات‌ لازم‌ به‌ آنها.

 ب‌ـ گردآوري‌ و انتقال‌ گزارشهايي‌ كه‌ به‌ دبيرخانه‌ تسليم‌ مي‌شوند.

 پ‌ـ تسهيل‌ مساعدت‌ به‌ اعضاء مخصوصاً كشورهاي‌ عضو در حال‌ توسعه‌ در صورت‌ تقاضا براي‌ گردآوري‌ و تبادل‌ اطلاعات‌ مورد نياز براساس‌ مفاد كنوانسيون‌.

 ت‌ـ تهيه‌ گزارشهايي‌ در مورد فعاليتهاي‌ خود و ارايه‌ آنها به‌ كنفرانس‌ اعضاء

 ت‌ـ حصول‌ اطمينان‌ از هماهنگي‌ لازم‌ با دبيرخانه‌هاي‌ ساير هيأتهاي‌ بين‌المللي‌ مربوطه‌.

 ج‌ـ ورود به‌ هر گونه‌ ترتيب‌ قرار دادي‌ يا سازماني‌ مورد نياز براي‌ انجام‌ مؤثر وظايف‌ دبيرخانه‌ براساس‌ راهنمايي‌ كلي‌ كنفرانس‌ اعضاء.

 چ‌ـ انجام‌ ساير وظايف‌ دبيرخانه‌اي‌ كه‌ در كنوانسيون‌ يا هر يك‌ از پروتكلهاي‌ آن‌ مشخص‌ شده‌ و هر گونه‌ وظايف‌ ديگري‌ كه‌ ممكن‌ است‌ توسط‌ كنفرانس‌ اعضاء تعيين‌ گردد.

 ۳ـ كنفرانس‌ اعضاء در اولين‌ نشست‌ خود يك‌ دبيرخانه‌ دائم‌ را معين‌ نموده‌ و ترتيبات‌ و نحوه‌ انجام‌ وظيفه‌ آن‌ را مشخص‌ خواهد نمود.

 

 ماده‌ ۹ـ هيأت‌ فرعي‌ براي‌ مشاوره‌ علمي‌ و تكنولوژيكي‌:

 ۱ـ بدينوسيله‌ «هيأت‌ فرعي‌ ارايه‌ مشاوره‌ علمي‌ و تكنولوژيكي‌» براي‌ ارايه‌ به‌ موقع‌ اطلاعات‌ و مشاوره‌ راجع‌ به‌ موضوعات‌ علمي‌ و تكنولوژيكي‌ مربوط‌ به‌ كنوانسيون‌ به‌ كنفرانس‌ اعضاء يا در صورت‌ اقتضاء به‌ ساير هيأتهاي‌ فرعي‌ آن‌ تأسيس‌ مي‌گردد. شركت‌ در اين‌ هيأت‌ براي‌ تمامي‌ اعضاء آزاد بوده‌ و به‌ صورت‌ چند نظامه‌ اداره‌ خواهد شد. اين‌ هيأت‌ متشكل‌ از نمايندگان‌ دولتي‌ است‌ كه‌ از تخصصهاي‌ مربوطه‌ برخوردار مي‌باشند. اين‌ هيأت‌ در مورد تمامي‌ جنبه‌هاي‌ كار خود به‌ صورت‌ منظم‌ به‌ كنفرانس‌ اعضاء گزارش‌ ارايه‌ خواهد داد.

 ۲ـ اين‌ هيأت‌ تحت‌ هدايت‌ كنفرانس‌ اعضاء و با كمك‌ هيأتهاي‌ ذيصلاح‌ بين‌المللي‌ موجود اقدام‌ به‌ موارد زير خواهد نمود:

 الف‌ـ ارزيابي‌ وضعيت‌ دانش‌ علمي‌ در مورد تغييرات‌ آب‌ و هوا و اثرات‌ آن‌.

 ب‌ـ تهيه‌ ارزيابي‌ علمي‌ در مورد اثرات‌ اقدامات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ در اجراي‌ كنوانسيون‌.

 پ‌ـ تعيين‌ تكنولوژيهاي‌ ابداعي‌ مؤثر و پيشرفته‌ و ارايه‌ معلومات‌ خاص‌ و مشاوره‌ در مورد روشها و ابزار ترويج‌ توسعه‌ و انتقال‌ اينگونه‌ تكنولوژيها.

 ت‌ـ ارايه‌ مشاوره‌ در مورد برنامه‌هاي‌ علمي‌، همكاري‌ بين‌المللي‌ در تحقيقات‌ و توسعه‌ مربوط‌ به‌ تغييرات‌ آب‌ و هوا و نيز در مورد روشها و ابزار پشتيباني‌ از افزايش‌ ظرفيت‌ بالقوه‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌.

 ث‌ـ جوابگويي‌ به‌ سؤالهاي‌ علمي‌، تكنولوژيكي‌ و اصولي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ از طرف‌ كنفرانس‌ اعضاء يا هيأتهاي‌ فرعي‌ به‌ هيات‌ ارايه‌ گردد.

 ۳ـ كنفرانس‌ اعضاء مي‌تواند شرح‌ وظايف‌ و حدود اختيارات‌ اين‌ هيأت‌ را مورد تشريح‌ بيشتر قرار دهد.

 ماده‌ ۱۰ـ هيأت‌ فرعي‌ براي‌ اجرا:

 ۱ـ بدين‌ وسيله‌ «هيات‌ فرعي‌ براي‌ اجرا» به‌ منظور كمك‌ به‌ كنفرانس‌ اعضاء در ارزيابي‌ و بررسي‌ اجراي‌ مؤثر كنوانسيون‌ تأسيس‌ مي‌گردد. شركت‌ در اين‌ هيأت‌ براي‌ تمام‌ اعضاء آزاد بوده‌ و از نمايندگان‌ دولتي‌ كه‌ در امور مربوط‌ به‌ تغييرات‌ آب‌ و هوا تخصص‌ دارند تشكيل‌ مي‌شود. اين‌ هيأت‌ در مورد تمامي‌ جنبه‌هاي‌ كار خود به‌ كنفرانس‌ اعضاء گزارش‌ ارايه‌ خواهد نمود.

 ۲ـ اين‌ هيأت‌ تحت‌ هدايت‌ كنفرانس‌ اعضاء اقدام‌ به‌ موارد زير خواهد نمود:

 الف‌ـ بررسي‌ اطلاعات‌ مبادله‌ شده‌ براساس‌ بند (۱) ماده‌ (۱۲) جهت‌ ارزيابي‌ اثرات‌ كلي‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ توسط‌ اعضاء در پرتو آخرين‌ ارزيابي‌هاي‌ علمي‌ در مورد تغييرات‌ آب‌ و هوا.

 ب‌ـ بررسي‌ اطلاعات‌ مبادله‌ شده‌ بر اساس‌ بند(۲) ماده‌ (۱۲) جهت‌ كمك‌ به‌ كنفرانس‌ اعضاء در انجام‌ بازنگريهاي‌ موضوع‌ جزء (ت‌) بند(۲) ماده‌ (۴).

 پ‌ـ در صورت‌ اقتضاء كمك‌ به‌ كنفرانس‌ اعضاء در تهيه‌ و اجراي‌ تصميمهاي‌ خود.

 ماده‌ ۱۱ـ ترتيبات‌ مالي‌

 ۱ـ بدين‌ وسيله‌ ترتيباتي‌ براي‌ تدارك‌ منابع‌ مالي‌ به‌ صورت‌ اعطايي‌ يا واگذاري‌ منجمله‌ براي‌ انتقال‌ تكنولوژي‌ تعيين‌ مي‌گردد. اين‌ ترتيبات‌ تحت‌ راهنمايي‌ كنفرانس‌ اعضاء عمل‌ كرده‌ و در مقابل‌ آن‌ مسئول‌ و پاسخگو خواهد بود. كنفرانس‌ در مورد سياستها، اولويتهاي‌ برنامه‌اي‌ و معيارهاي‌ مطلوبيت‌ كنوانسيون‌ مربوط‌ هستند تصميم‌ خواهد گرفت‌. عمليات‌ اين‌ ترتيبات‌ به‌ يك‌ يا چند مؤسسه‌ موجود بين‌المللي‌ محول‌ خواهد شد.

 ۲ـ تمامي‌ اعضاء به‌ صورت‌ يكسان‌ و متعادل‌ در اين‌ ترتيبات‌ شركت‌ داشته‌ و سيستم‌ مديريت‌ آن‌ به‌ صورت‌ باز خواهد بود.

 ۳ـ كنفرانس‌ اعضاء و مؤسسه‌ يا مؤسساتي‌ كه‌ عمليات‌ ترتيبات‌ مالي‌ را بر عهده‌ دارند در مورد ترتيبات‌ لازم‌ جهت‌ اجراي‌ بندهاي‌ فوِ به‌ توافق‌ خواهند رسيد كه‌ اين‌ ترتيبات‌ شامل‌ موارد زير مي‌باشند.

 الف‌ـ شروطي‌ براي‌ تضمين‌ اينكه‌ پروژه‌هاي‌ تأمين‌ شده‌ جهت‌ مقابله‌ باتغييرات‌ آب‌ و هوا با سياستها، اولويتهاي‌ برنامه‌اي‌ و معيارهاي‌ مطلوبيت‌ تعيين‌ شده‌ توسط‌ كنفرانس‌ اعضاء هماهنگي‌ دارند.

 ب‌ـ شروطي‌ كه‌ به‌ وسيلة‌ آنها مي‌توان‌ تصميم‌ تأمين‌ اعتبار ويژه‌ را بر مبناي‌ اين‌ سياستها، اولويتهاي‌ برنامه‌اي‌ و معيارهاي‌ مطلوبيت‌ مورد بازنگري‌ قرار داد.

 پ‌ـ ارايه‌ گزارشهاي‌ منظم‌ توسط‌ مؤسسه‌ يا مؤسسات‌ به‌ كنفرانس‌ اعضاء در مورد عمليات‌ تأمين‌ اعتبار كه‌ هماهنگ‌ با مسؤوليت‌ پاسخگويي‌ مذكور در بند (۱) فوِ باشند.

 ت‌ـ تعيين‌ ميزان‌ اعتبار موجود و مورد نياز براي‌ اجراي‌ كنوانسيون‌ به‌ صورت‌ مشخص‌ و قابل‌ پيش‌بيني‌ و شرايطي‌ كه‌ ميزان‌ مذكور براساس‌ آن‌ به‌ صورت‌ دوره‌اي‌ مورد بازنگري‌ قرار خواهد گرفت‌.

 ۴ـ كنفرانس‌ اعضاء در اولين‌ نشست‌ خود با بازنگري‌ و مدنظر قرار دادن‌ ترتيبات‌ موقت‌ مذكور در بند (۳) ماده‌ (۲۱) ترتيبات‌ لازم‌ را براي‌ اجراي‌ موارد فوِالذكر اتخاذ نموده‌ و در مورد ابقاء اين‌ ترتيبات‌ موقت‌ تصميم‌گيري‌ خواهد نمود. در طي‌ چهار سال‌ پس‌ از آن‌، كنفرانس‌ اعضاء ترتيبات‌ مالي‌ را مورد بازنگري‌ قرار داده‌ و اقدامات‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ خواهد آورد.

 ۵ـ كشورهاي‌ پيشرفته‌ عضو همچنين‌ مي‌توانند منابع‌ مالي‌ مربوط‌ به‌ كنوانسيون‌ را فراهم‌ و كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ از اين‌ منابع‌ از طريق‌ مجاري‌ دو جانبه‌، منطقه‌اي‌ يا چند جانبه‌ بهره‌ جويند.

 ماده‌ ۱۲ـ تبادل‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ اجراي‌ كنوانسيون‌

 ۱ـ هر يك‌ از اعضاء طبق‌ بند (۱) ماده‌ (۴) از طريق‌ دبيرخانه‌ كنوانسيون‌ اطلاعات‌ ذيل‌ را به‌ كنفرانس‌ اعضاء ارايه‌ خواهد نمود:

 الف‌ـ آمار ملي‌ كليه‌ گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ خارج‌ از كنترل‌ پروتكل‌ مونترال‌ ناشي‌ از فعاليت‌ بشري‌ با ذكر منابع‌ و حذف‌ آنها توسط‌ حفره‌ها در حدود امكانات‌ خود و با استفاده‌ از روشهايي‌ كه‌ توسط‌ كنفرانس‌ اعضاء مورد توافق‌ قرار مي‌گيرند.

 ب‌ـ شرح‌ كلي‌ از اقدامات‌ انجام‌ شده‌ يا آتي‌ آن‌ عضو براي‌ اجراي‌ كنوانسيون‌.

 پ‌ـ هر گونه‌ اطلاعات‌ ديگري‌ كه‌ عضو مربوط‌ آن‌ را در ارتباط‌ با حصول‌ به‌ اهداف‌ كنوانسيون‌ و قابل‌ ذكر در تبادل‌ اطلاعاتي‌ بداند از جمله‌ در صورت‌ امكان‌ مطالب‌ مربوط‌ به‌ محاسبه‌ روند گازهاي‌ منتشره‌ در سطح‌ جهان‌.

 ۲ـ هر يك‌ از كشورهاي‌ پيشرفته‌ عضو و هر عضو ديگر مذكور در ضميمه‌ (۱) عناصر اطلاعاتي‌ ذيل‌ را مشمول‌ مبادله‌ اطلاعاتي‌ خود خواهد نمود:

 الف‌ـ شرح‌ دقيق‌ سياستها و اقداماتي‌ كه‌ به‌ منظور انجام‌ تعهدات‌ موضوع‌ جزءهاي‌ (الف‌) و (ب‌) بند (۲) ماده‌ (۴) اتخاذ نموده‌ است‌.

 ب‌ـ برآورد دقيق‌ در مورد اثر سياستها و اقدامات‌ مذكور در جزء (الف‌) فوِالذكر بر گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ ناشي‌ از فعاليت‌ بشري‌ به‌ وسيله‌ منابع‌ و حذف‌ آنها از طريق‌ حفره‌ها در طي‌ دوره‌ مذكور در جزء (الف‌) بند (۲) ماده‌(۴).

 ۳ـ همچنين‌ هر يك‌ از كشورهاي‌ پيشرفته‌ عضو و هر كشور پيشرفته‌ عضو مذكور در ضميمه‌ (۲) جزئيات‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ براساس‌ بندهاي‌ (۳،۴،۵) ماده‌ (۴) را در اطلاعات‌ خود وارد خواهد ساخت‌.

 ۴ـ كشورهاي‌ عضو در حال‌ توسعه‌ مي‌توانند به‌ صورت‌ داوطلبانه‌ پروژه‌هايي‌ را براي‌ تأمين‌ اعتبار مالي‌ با در نظر گرفتن‌ تكنولوژيهاي‌ خاص‌، مواد، تجهيزات‌، فنون‌ يا شيوه‌هايي‌ كه‌ براي‌ اجراي‌ آن‌ پروژه‌ها مورد نياز مي‌باشند را پيشنهاد داده‌ و در صورت‌ امكان‌ به‌ همراه‌ آن‌ برآوردي‌ از افزايش‌ هزينه‌ها و كاهش‌ انتشار و افزايش‌ ميزان‌ حذف‌ گازهاي‌ گلخانه‌اي‌ و نيز فوائد حاصله‌ را ارايه‌ نمايند.

 ۵ـ هر يك‌ از كشورهاي‌ پيشرفته‌ عضو و هر عضو ديگر مذكور در ضميمه‌ (۱) اقدام‌ به‌ برقراري‌ اولين‌ تماس‌ در طي‌ ۶ ماه‌ اول‌ پس‌ از لازم‌الاجراء گرديدن‌ كنوانسيون‌ براي‌ آن‌ عضو اقدام‌ به‌ اولين‌ مبادله‌ اطلاعاتي‌ خود خواهد نمود. هر عضوي‌ كه‌ نام‌ آن‌ در ضميمه‌ مذكور درج‌ نگرديده‌ مي‌تواند اولين‌ مبادله‌ اطلاعاتي‌ را ظرف‌ ۳ سال‌ پس‌ از لازم‌الاجراء شدن‌ كنوانسيون‌ براي‌ آن‌ عضو يا فراهم‌ شدن‌ منابع‌ مالي‌ طبق‌ بند (۳) ماده‌ (۴) انجام‌ دهد. كشورهاي‌ عضوي‌ كه‌ از توسعه‌ بسيار كمي‌ برخوردارند مي‌توانند اولين‌ مبادله‌ اطلاعاتي‌ خود را بنابر صلاحديد خود انجام‌ دهند. كنفرانس‌ اعضاء با در نظر گرفتن‌ جدول‌ زمانبندي‌ مذكور در اين‌ بند اقدام‌ به‌ تعيين‌ جدول‌ زماني‌ براي‌ مبادله‌ اطلاعاتي‌ بعدي‌ اعضاء خواهد نمود.

 ۶ـ اطلاعاتي‌ كه‌ برمبناي‌ اين‌ بند  توسط‌ اعضاء مبادله‌ مي‌شود مي‌بايست‌ در اولين‌ فرصت‌ توسط‌ دبيرخانه‌ كنوانسيون‌ در اختيار كنفرانس‌ اعضاء و هر هيأت‌ فرعي‌ ديگر قرار گيرد. كنفرانس‌ اعضاء مي‌تواند در صورت‌ نياز روال‌ تبادل‌ اطلاعات‌ را مورد بررسي‌ مجدد قرار دهد.

 ۷ـ كنفرانس‌ اعضاء از اولين‌ نشست‌ خود اقدام‌ به‌ ارايه‌ ترتيبات‌ لازم‌ براي‌ پشتيباني‌ فني‌ و مالي‌ از كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ در صورت‌ درخواست‌ و همچنين‌ گردآوري‌ و تبادل‌ اطلاعات‌ برمبناي‌ اين‌ ماده‌ نموده‌ و نيازهاي‌ مالي‌ و فني‌ لازم‌ براي‌ پروژه‌هاي‌ پيشنهادي‌ و اقدامات‌ مقابله‌اي‌ را طبق‌ ماده‌ ۴ تعيين‌ خواهد كرد. چنين‌ حمايتي‌ مي‌تواند به‌ شكل‌ مناسب‌ توسط‌ ساير اعضاء، سازمانهاي‌ ذيصلاح‌ بين‌المللي‌ و يا دبيرخانه‌ كنوانسيون‌ انجام‌ پذيرد.

 ۸ـ هر يك‌ از گروههاي‌ اعضاء مي‌توانند برمبناي‌ ضوابط‌ تعيين‌ شده‌ توسط‌ كنفرانس‌ اعضاء و با اعلام‌ قبلي‌ موضوع‌ به‌ كنفرانس‌ اعضاء در زمينه‌ انجام‌ تعهدات‌ خود بر طبق‌ اين‌ ماده‌ اقدام‌ به‌ تبادل‌ اطلاعاتي‌ مشترك‌ نمايند مشروط‌ بر اين‌ كه‌ مبادلات‌ شامل‌ اطلاعاتي‌ در مورد انجام‌ تعهدات‌ انفرادي‌ هر يك‌ از اعضاء مزبور در اين‌ كنوانسيون‌ باشند.

 ۹ـ اطلاعات‌ واصله‌ به‌ دبيرخانه‌ كه‌ توسط‌ عضو مربوطه‌ براساس‌ ضوابط‌ تعيين‌ شده‌ از سوي‌ كنفرانس‌ اعضاء محرمانه‌ تلقي‌ مي‌گردد قبل‌ از اينكه‌ در اختيار هيأتهاي‌ ذيربط‌ مبادله‌ و بازنگري‌ اطلاعات‌ قرار گيرد توسط‌ دبيرخانه‌ جمع‌آوري‌ مي‌گردد تا جنبه‌ «محرمانه‌» بودن‌ آنها حفظ‌ شود.

 ۱۰ـ طبق‌ بند (۹) فوِ و بدون‌ اينكه‌ خدشه‌اي‌ به‌ توانايي‌ هر يك‌ از اعضاء براي‌ افشاء مبادلات‌ اطلاعات‌ خود در هر زمان‌ وارد آيد، دبيرخانه‌ كنوانسيون‌ مبادلات‌ اطلاعاتي‌ اعضاء بر مبناي‌ اين‌ ماده‌ را در زماني‌ كه‌ به‌ كنفرانس‌ اعضاء ارايه‌ مي‌شوند در اختيار عمومي‌ فرار خواهد داد.

 ماده‌ ۱۳ـ حل‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ اجراي‌ كنوانسيون‌

 كنفرانس‌ اعضاء در اولين‌ نشست‌ خود ايجاد يك‌ روند چند جانبه‌ و مشورتي‌ براي‌ حل‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ اجراي‌ كنوانسيون‌ را مورد بررسي‌ قرار خواهد داد. اين‌ روند در صورت‌ درخواست‌ اعضاء در دسترس‌ آنها قرار خواهد گرفت‌.

 ماده‌ ۱۴ـ حل‌ اختلافات‌

 ۱ـ در صورت‌ بروز اختلاف‌ بين‌ دو يا چند عضو در مورد تفسير يا اجراي‌ كنوانسيون‌، اعضاء مذكور براي‌ حل‌ اختلاف‌، از طريق‌ مذاكره‌ يا هر گونه‌ روش‌ دوستانه‌ ديگر اقدام‌ خواهند نمود.

 ۲ـ هنگام‌ تصويب‌، پذيرش‌، تأييد يا الحاِ به‌ كنوانسيون‌ يا هر زمان‌ بعد از آن‌، هر عضوي‌ كه‌ يك‌ سازمان‌ منطقه‌اي‌ همبستگي‌ اقتصادي‌ نباشد مي‌تواند به‌ صورت‌ كتبي‌ به‌ امين‌ اسناد اعلام‌ نمايد كه‌ در رابطه‌ با اختلاف‌ مربوط‌ به‌ تفسير يا اجراي‌ كنوانسيون‌، بالفعل‌ و بدون‌ نياز به‌ توافق‌ خاص‌، نسبت‌ به‌ هر عضو ديگري‌ كه‌ تعهد يكساني‌ را پذيرفته‌ باشد، عملاً موارد ذيل‌ را مورد قبول‌ قرار مي‌دهد:

 الف‌ـ ارجاع‌ اختلاف‌ به‌ ديوان‌ دادگستري‌ بين‌المللي‌ و / يا

 ب‌ـ داوري‌ براساس‌ تشريفاتي‌ كه‌ كنفرانس‌ اعضاء در اولين‌ فرصت‌ به‌ صورت‌ يك‌ ضميمه‌ در مورد داوري‌ تدوين‌ مي‌كند.

 هر عضوي‌ كه‌ يك‌ سازمان‌ همبستگي‌ اقتصادي‌ منطقه‌اي‌ باشد مي‌تواند بيانيه‌اي‌ با اثر مشابه‌ در ارتباط‌ با داوري‌ و طبق‌ تشريفات‌ مذكور در بند (ب‌) فوِ صادر نمايد.

 ۳ـ بيانيه‌ صادره‌ طبق‌ بند(۲) فوِ تا زماني‌ كه‌ طبق‌ شرايط‌ خود منقضي‌ گردد يا تا سه‌ ماه‌ پس‌ از وصول‌ بيانيه‌ كتبي‌ فسخ‌ آن‌ توسط‌ امين‌ اسناد معتبر خواهد بود.

 ۴ـ بيانيه‌ جديد، اعلاميه‌ فسخ‌ يا انقضاء يك‌ بيانيه‌ به‌ هيچ‌ عنوان‌ تأثيري‌ بر جريان‌ رسيدگي‌ مطروحه‌ نزد ديوان‌ دادگستري‌ بين‌المللي‌ يا دادگاه‌ داوري‌ نخواهد داشت‌ مگر اينكه‌ طرفين‌ اختلاف‌ به‌ نحو ديگري‌ توافق‌ نمايند.

 ۵ـ با رعايت‌ عملكرد بند (۲) فوِ، اگر ظرف‌ (۱۲) ماه‌ پس‌ از اعلام‌ يكي‌ از اعضاء به‌ ديگري‌ دال‌ بر وجود اختلاف‌ بين‌ آنها، اعضاء ذيربط‌ موفق‌ به‌ حل‌ اختلاف‌ از طرِ مذكور در بند (۱) فوِ نشده‌ باشند. بنابر تقاضاي‌ هر يك‌ از طرفين‌، اختلاف‌ به‌ كميسيون‌ مصالحه‌ ارجاع‌ خواهد شد.

 ۶ـ كميسيون‌ مصالحه‌ براساس‌ تقاضاي‌ هر يك‌ از طرفين‌ اختلاف‌ تشكيل‌ خواهد شد. اين‌ كميسيون‌ شامل‌ تعداد يكساني‌ از افراد منتخب‌ هر طرف‌ ذيربط‌ و يك‌ رئيس‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌ مشترك‌ توسط‌ اعضاء منتخب‌ هر طرف‌ تعيين‌ مي‌شود اين‌ كميسيون‌ اقدام‌ به‌ صدور رأي‌ توصيه‌اي‌ خواهد نمود كه‌ توسط‌ طرفين‌ با حسن‌ نيت‌ مورد بررسي‌ قرار خواهد گرفت‌.

 ۷ـ مراحل‌ ديگر مربوط‌ به‌ مصالحه‌ توسط‌ كنفرانس‌ اعضاء در اولين‌ فرصت‌ ممكن‌ به‌ صورت‌ ضميمه‌اي‌ براي‌ مصالحه‌ تصويب‌ خواهد شد.

 ۸ـ مفاد اين‌ ماده‌ براي‌ هر سند حقوقي‌ كه‌ كنفرانس‌ اعضاء در نظر مي‌گيرد اطلاِ خواهد داشت‌ مگر اينكه‌ سند مذكور به‌ نحو ديگري‌ پيش‌بيني‌ نموده‌ باشد.

 ماده‌ ۱۵ـ اصلاحيه‌هاي‌ كنوانسيون‌:

 ۱ـ هر يك‌ از اعضاء مي‌توانند اصلاحيه‌هايي‌ را براي‌ كنوانسيون‌ پيشنهاد نمايند.

 ۲ـ اصلاحيه‌هاي‌ كنوانسيون‌  در نشست‌ عادي‌ كنفرانس‌ اعضاء تصويب‌ خواهند شد. متن‌ پيشنهادي‌ اصلاح‌ كنوانسيون‌ مي‌بايست‌ حداقل‌ ۶ ماه‌ قبل‌ از نشستي‌ كه‌ اصلاحيه‌ براي‌ تصويب‌ ارايه‌ مي‌شود توسط‌ دبيرخانه‌ به‌ اطلاع‌ اعضاء برسد.

 دبيرخانه‌ همچنين‌ نسبت‌ به‌ ارسال‌ اصلاحيه‌هاي‌ پيشنهادي‌ به‌ امضاء كنندگان‌ كنوانسيون‌ و نيز به‌ امين‌ اسناد جهت‌ اطلاع‌ اقدام‌ خواهد نمود.

 ۳ـ اعضاء تمامي‌ تلاش‌ خود را به‌ كار خواهند گرفت‌ تا به‌ اتفاِ آراء در مورد اصلاحيه‌هاي‌ پيشنهادي‌ كنوانسيون‌ به‌ توافق‌ برسند. اگر اتفاِ آراء حاصل‌ نشود و توافقي‌ به‌ دست‌ نيايد اصلاحيه‌ با رأي‌ اكثريت‌ سه‌ چهارم‌ اعضاي‌ حاضر و رأي‌ دهنده‌ در جلسه‌ به‌ تصويب‌ خواهد رسيد. اصلاحيه‌ مصوب‌ توسط‌ دبيرخانه‌ به‌ اطلاع‌ امين‌ اسناد خواهد رسيد كه‌ وي‌ آن‌ را براي‌ پذيرش‌ به‌ تمامي‌ اعضاء  اعلام‌ خواهد نمود.

 ۴ـ اسناد پذيرش‌ هر اصلاحيه‌ نزد امين‌ اسناد كنوانسيون‌ سپرده‌ خواهد شد. اصلاحيه‌هايي‌ كه‌ طبق‌ بند (۳) فوِ به‌ تصويب‌ مي‌رسند در روز نودم‌ پس‌ از تاريخ‌ دريافت‌ سند اعلام‌ پذيرش‌ حداقل‌ سه‌ چهارم‌ اعضاء كنوانسيون‌ براي‌ اعضايي‌ كه‌ آن‌ را پذيرفته‌اند لازم‌الاجراء خواهد شد.

 ۵ـ اصلاحيه‌ براي‌ هر عضو ديگر در روز نودم‌ پس‌ از تاريخ‌ تقديم‌ سند پذيرش‌ اصلاحيه‌ مذكور توسط‌ آن‌ عضو به‌ امين‌ اسناد لازم‌الاجرا خواهد شد.

 ۶ـ در اين‌ ماده‌ «اعضاء حاضر و رأي‌دهنده‌» به‌ معني‌ اعضايي‌ است‌ كه‌ حاضر بوده‌ و رأي‌ مثبت‌ يا منفي‌ مي‌دهند.

 ماده‌ ۱۶ـ تصويب‌ و اصلاح‌ ضمائم‌ كنوانسيون‌

 ۱ـ ضمائم‌ كنوانسيون‌ يكي‌ از قسمتهاي‌ لاينفك‌ آن‌ مي‌باشد، مگر اينكه‌ به‌ نحو ديگري‌ صريحاً پيش‌بيني‌ شده‌ باشد. ارجاع‌ به‌ كنوانسيون‌ به‌ معني‌ ارجاع‌ به‌ هر يك‌ از ضمائم‌ آن‌ نيز مي‌باشد. بدون‌ خدشه‌ به‌ موارد مذكور در جزء (ب‌) بند (۲) و بند(۷) ماده‌ (۱۴) اين‌ ضمائم‌ محدود به‌ ليستها و فرمها و هر نوع‌ برگه‌ تشريحي‌ ديگر با ماهيت‌ علمي‌، فني‌، تشريفاتي‌ يا سازماني‌ مي‌باشند.

 ۲ـ ضمائم‌ كنوانسيون‌ مي‌بايست‌ طبق‌ تشريفات‌ مذكور در بندهاي‌ (۲)،(۳) و (۴) ماده‌ (۱۵) پيشنهاد شده‌ و به‌ تصويب‌ برسند.

 ۳ـ ضميمه‌اي‌ كه‌ طبق‌ بند (۲) فوِ تصويب‌ شده‌ ۶ ماه‌ پس‌ از اعلام‌ تصويب‌ آن‌ به‌ اعضاء توسط‌ امين‌ اسناد براي‌ تمام‌ اعضاء به‌ جزء اعضايي‌ كه‌ در طي‌ اين‌ دوره‌ عدم‌ پذيرش‌ ضميمه‌ از سوي‌ خود را به‌ صورت‌ كتبي‌ به‌ امين‌ اعلام‌ نموده‌ باشند لازم‌الاجرا خواهد شد. اين‌ ضميمه‌ براي‌ اعضايي‌ كه‌ اعلاميه‌ عدم‌ پذيرش‌ خود را پس‌ مي‌گيرند در روز نودم‌ پس‌ از تاريخ‌ وصول‌ اعلاميه‌ پس‌ گرفتن‌ اعلاميه‌ عدم‌ پذيرش‌ توسط‌ امين‌ اسناد لازم‌الاجرا خواهد شد.

 ۴ـ پيشنهاد، تصويب‌و لازم‌الاجراشدن‌ اصلاحيه‌هاي‌ضمايم‌ كنوانسيون‌ مشمول‌ همان‌ تشريفاتي‌ است‌ كه‌ براي‌ پيشنهاد، تصويب‌ و لازم‌الاجرا شدن‌ ضمايم‌ طبق‌ بندهاي‌ (۲) و (۳) فوِ به‌ كار گرفته‌ مي‌شود.

 ۵ـ چنانچه‌ تصويب‌ يك‌ ضميمه‌ يا اصلاحيه‌ يك‌ ضميمه‌ متضمن‌ اصلاح‌ كنوانسيون‌ باشد آن‌ ضميمه‌ يا اصلاحيه‌ ضميمه‌ تا زماني‌ كه‌ اصلاحيه‌ كنوانسيون‌ لازم‌الاجرا نشده‌ باشد معتبر نخواهد بود.

 ماده‌ ۱۷ـ پروتكل‌ها

 ۱ـ كنفرانس‌ اعضاء مي‌تواند در هر يك‌ از نشستهاي‌ عادي‌ خود پروتكلهايي‌ را براي‌ كنوانسيون‌ تصويب‌ نمايد.

 ۲ـ متن‌ هر پروتكل‌ پيشنهادي‌ حداقل‌ ۶ ماه‌ قبل‌ از برگزاري‌ نشست‌ مربوطه‌ توسط‌ دبيرخانه‌ به‌ اطلاع‌ اعضاء خواهد رسيد.

 ۳ـ شرايط‌ لازم‌الاجرا شدن‌ هر پروتكل‌ در همان‌ سند تعيين‌ خواهند شد.

 ۴ـ فقط‌ اعضاء كنوانسيون‌ مي‌توانند عضو پروتكلها گردند.

 ۵ـ تصميمها طبق‌ هر پروتكل‌ فقط‌ توسط‌ اعضاي‌ پروتكل‌ مربوطه‌ اخذ مي‌شوند.

 ماده‌ ۱۸ـ حق‌ رأي‌

 ۱ـ هرعضو كنوانسيون‌ داراي‌ يك‌ رأي‌ مي‌باشد مگر در مواردي‌ كه‌ در بند (۲) زير عنوان‌ شده‌ است‌.

 ۲ـ سازمانهاي‌ منطقه‌اي‌ همبستگي‌ اقتصادي‌ در امور مربوطه‌ خود تعداد رأي‌ برابر با تعداد كشورهاي‌ عضو خود كه‌ عضو كنوانسيون‌ نيز هستند خواهند داشت‌.

 چنين‌ سازماني‌ در صورتي‌ كه‌ هر يك‌ از كشورهاي‌ عضو آن‌ از حق‌ رأي‌ خود استفاده‌ نمايد اقدام‌ به‌ استفاده‌ از حق‌ رأي‌ خود نخواهد نمود، عكس‌ اين‌ امر نيز صادِ است‌.

 ماده‌ ۱۹ـ امين‌ اسناد:

 دبير كل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد امين‌ اسناد كنوانسيون‌ و پروتكلهايي‌ است‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ (۱۷) تصويب‌ مي‌شوند.

 ماده‌ ۲۰ـ امضاء:

 اين‌ كنوانسيون‌ جهت‌ امضاء كشورهاي‌ عضو سازمان‌ ملل‌ متحد يا هر يك‌ از آژانسهاي‌ تخصصي‌ آن‌ يا كشورهاي‌ عضو اساسنامه‌ ديوان‌ دادگستري‌ بين‌المللي‌ و سازمانهاي‌ منطقه‌اي‌ همبستگي‌ اقتصادي‌ در طول‌ كنفرانس‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مورد محيط‌زيست‌ و توسعه‌ كه‌ در ريودوژانيرو برگزار مي‌گردد و سپس‌ در مقر سازمان‌ ملل‌ متحد در نيويورك‌ از ۳۰/۳/۱۳۷۱ الي‌ ۲۹/۳/۱۳۷۲ (۲۰ ژوئن‌ ۱۹۹۲ الي‌ ۱۹ ژوئن‌ ۱۹۹۳) مفتوح‌ خواهد شد.

 ماده‌ ۲۱ـ ترتيبات‌ موقت‌:

 ۱ـ وظايف‌ دبيرخانه‌ كه‌ در ماده‌ (۸) عنوان‌ گرديده‌ است‌ به‌ صورت‌ موقت‌ توسط‌ دبيرخانه‌اي‌ كه‌ طي‌ قطعنامه‌ شماره‌ ۲۱۲/۴۵ مورخ‌ ۳۰/۹/۱۳۶۹ (۲۱ دسامبر ۱۹۹۰) مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد ايجاد شده‌ است‌ به‌ اجرا در خواهند آمد كه‌ اين‌ امر تا پايان‌ اولين‌ نشست‌ كنفرانس‌ اعضاء به‌ طول‌ خواهد انجاميد.

 ۲ـ رياست‌ دبيرخانه‌ موقت‌ مذكور در بند (۱) فوِ همكاري‌ نزديكي‌ با هيأت‌ بين‌الدولي‌ تغييرات‌ آب‌ و هوا خواهد داشت‌ تا اطمينان‌ حاصل‌ شود كه‌ مي‌تواند جوابگوي‌ مشاوره‌هاي‌ علمي‌ و فني‌ مورد نظر باشد.مشاوره‌ مذكور را مي‌توان‌ از ساير مؤسسات‌ علمي‌ مربوطه‌ نيز دريافت‌ نمود.

 ۳ـ تشكيلات‌ زيست‌محيطي‌ جهاني‌ برنامه‌ توسعه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، برنامه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و بانك‌ بين‌المللي‌ ترميم‌ و توسعه‌ به‌ صورت‌ موقت‌ انجام‌ عمليات‌ ترتيبات‌ مالي‌ مذكور در بند (۱۱) را برعهده‌ خواهند داشت‌. در اين‌ رابطه‌ تشكيلات‌ زيست‌ محيطي‌ جهاني‌ بايد مورد بازسازي‌ ساختاري‌ مناسب‌ قرار گرفته‌ و عضويت‌ آن‌ به‌ صورت‌ جهاني‌ در آيد تا بتواند پاسخگوي‌ الزامات‌ ماده‌ (۱۱) باشد.

 ماده‌ ۲۲ـ تصويب‌، پذيرش‌، تأييد يا الحاِ

 ۱ـ كنوانسيون‌ منوط‌ به‌ تصويب‌ ، پذيرش‌ ، تأييد يا الحاِ كشورها و سازمانهاي‌ منطقه‌اي‌ همبستگي‌ اقتصادي‌ خواهد بود. كنوانسيون‌ از روز بعد از امضاء براي‌ الحاِ مفتوح‌ خواهد بود. اسناد مربوط‌ به‌ تصويب‌، پذيرش‌، تأييد يا الحاِ نزد امين‌ اسناد كنوانسيون‌ سپرده‌ خواهند شد.

 ۲ـ هر سازمان‌ منطقه‌اي‌ همبستگي‌ اقتصادي‌ كه‌ عضو كنوانسيون‌ شود و هيچيك‌ از كشورهاي‌ آن‌ عضو كنوانسيون‌ نباشد متعهد به‌ انجام‌ كليه‌ تعهدات‌ كنوانسيون‌ خواهد بود. در صورتي‌ كه‌ يك‌ يا چند كشور عضو آن‌ در مورد مسئوليتهاي‌ خود براي‌ انجام‌ تعهدات‌ موضوع‌ اين‌ كنوانسيون‌ تصميم‌ خواهند گرفت‌. در چنين‌ مواردي‌، سازمان‌ مربوطه‌ و كشورهاي‌ عضو آن‌ نمي‌توانند مشتركاً اقدام‌ به‌ استفاده‌ از حقوِ خود در اين‌ كنوانسيون‌ نمايند.

 ۳ـ سازمانهاي‌ منطقه‌اي‌ همبستگي‌ اقتصادي‌ در اسناد مربوط‌ به‌ تصويب‌، پذيرش‌، تأييد يا الحاِ خود اقدام‌ به‌ اعلام‌ حدود صلاحيت‌ خود در رابطه‌ با امور تحت‌ نظارت‌ كنوانسيون‌ خواهند نمود. اين‌ سازمانها همچنين‌ هر گونه‌ اصلاح‌ قابل‌ توجه‌ در حدود صلاحيت‌ خود را به‌ امين‌ اسناد كنوانسيون‌ اطلاع‌ خواهند داد كه‌ متعاقباً توسط‌ وي‌ به‌ اطلاع‌ اعضاء خواهد رسيد.

 ماده‌ ۲۳ـ لازم‌الاجرا شدن‌

 ۱ـ كنوانسيون‌ در روز نودم‌ پس‌ از دريافت‌ پنجاهمين‌ سند تصويب‌، پذيرش‌، تأييد يا الحاِ لازم‌الاجرا خواهد شد.

 ۲ـ براي‌ هر كشور يا سازمان‌ منطقه‌اي‌ همكاري‌ اقتصادي‌ كه‌ پس‌ از دريافت‌ پنجاهمين‌ سند تصويب‌،پذيرش‌، تأييد يا الحاِ اقدام‌ به‌ تصويب‌، پذيرش‌، تأييد يا الحاِ به‌ كنوانسيون‌ نمايد لازم‌الاجرا شدن‌ كنوانسيون‌ از روز نودم‌ پس‌ از ارايه‌ سند تصويب‌، پذيرش‌، تأييد يا الحاِ آن‌ سازمان‌ يا كشور آغاز خواهد شد.

 ۳ـ در بندهاي‌ (۱) و (۲) فوِ، هر يك‌ از اسنادي‌ كه‌ توسط‌ سازمانهاي‌ منطقه‌اي‌ همبستگي‌ اقتصادي‌ ارايه‌ شود علاوه‌ بر اسناد ارايه‌ شده‌ از سوي‌ كشورهاي‌ عضو آن‌ سازمان‌ درنظر گرفته‌ نخواهدشد.

 ماده‌ ۲۴ـ حق‌ شرط‌:

 هيچگونه‌ حق‌ شرطي‌ را نمي‌توان‌ براي‌ كنوانسيون‌ قائل‌ شد.

 ماده‌ ۲۵ـ كناره‌گيري‌

 ۱ـ در هر زمان‌ پس‌ از سه‌ سال‌ از تاريخي‌ كه‌ كنوانسيون‌ براي‌ يك‌ عضو لازم‌الاجرا گرديده‌، آن‌ عضو مي‌تواند با اعلام‌ كتبي‌ به‌ امين‌ اسناد كنوانسيون‌ از كنوانسيون‌ كناره‌گيري‌ نمايد.

 ۲ـ اينگونه‌ كناره‌گيري‌ يك‌ سال‌ پس‌ از دريافت‌ اعلام‌ كناره‌گيري‌ عضو توسط‌ امين‌ اسناد كنوانسيون‌ يا هر زمان‌ بعدي‌ كه‌ در اعلاميه‌ كناره‌گيري‌ عنوان‌ شده‌ باشد لازم‌الاجرا خواهد شد.

 ۳ـ هر عضوي‌ كه‌ از كنوانسيون‌ كناره‌گيري‌ نمايد، چنين‌ تلقي‌ خواهد شد از پروتكلهاي‌ كنوانسيون‌ نيز كه‌ عضو آنها مي‌باشد كناره‌گيري‌ نموده‌ است‌.

 ماده‌ ۲۶ـ متون‌ معتبر:

 نسخه‌هاي‌ اصلي‌ اين‌ كنوانسيون‌ به‌ زبانهاي‌ عربي‌، چيني‌، انگليسي‌، فرانسوي‌، روسي‌ و اسپانيايي‌ از اعتبار يكسان‌ برخوردار بوده‌ و نزد دبير كل‌ سازمان‌ ملل‌ سپرده‌ خواهند شد.

 ما امضاءكنندگان‌ زير كه‌ داراي‌ اختيار مجاز مي‌باشيم‌ با رويت‌ موارد فوِ اقدام‌ به‌ امضاء اين‌ كنوانسيون‌ نموده‌ايم‌.

 انجام‌ شده‌ در نيويورك‌، نوزدهم‌ ارديبهشت‌ ماه‌ يكهزار و سيصد و هفتاد و يك‌ هجري‌ شمسي‌ مطابق‌ با نهم‌ ماه‌ مه‌ يكهزار و نهصد و نود و دو ميلادي‌.

 

 ضميمه‌ ۱

 استرالياـ اتريش‌ـ * بيلوروسي‌ـ بلژيك‌ـ * بلغارستان‌ـ كاناداـ* چك‌ واسلواكي‌ـ دانمارك‌ـ جامعه‌ اقتصاد اروپاـ * استوني‌ـ فنلاندـ فرانسه‌ـ آلمان‌ـ يونان‌ـ* مجارستان‌ـ ايسلندـ ايرلندـ ايتالياـ ژاپن‌ـ * لاتوي‌ـ*ليتواني‌ـ لوكزامبورگ‌ـ هلندـ زلاندنوـ نروژـ * لهستان‌ـ پرتغال‌ـ *روماني‌ـ * فدراسيون‌ روسيه‌ـ اسپانياـ سوئدـ سوييس‌ـ تركيه‌ـ* اوكراين‌ـ بريتانياي‌ كبير و ايرلند شمالي‌ـ ايالات‌ متحده‌ آمريكا.

 * كشورهايي‌ كه‌ فرايند حركت‌ به‌ سمت‌ اقتصاد بازار را طي‌ مي‌كنند.

 ضميمه‌ ۲

 استرالياـ اتريش‌ـ بلژيك‌ـ كاناداـ دانمارك‌ـ جامعه‌ اقتصادي‌ اروپاـ فنلاندـ فرانسه‌ـ آلمان‌ـ يونان‌ـ ايسلندـ ايرلندـ ايتالياـ ژاپن‌ـ لوكزامبورگ‌ـ هلندـ زلاندنوـ نروژـ پرتقال‌ـ اسپانياـ سوئدـ سوييس‌ـ تركيه‌ـ بريتانياي‌ كبير و ايرلند شمالي‌ـ ايالات‌ متحده‌ آمريكا.

 

 قانون‌ فوق مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ منضم‌ به‌ متن‌ كنوانسيون‌ شامل‌ مقدمه‌ و بيست‌ و شش‌ ماده‌ و ضمايم‌ آن‌ در جلسه‌ علني‌ روز يكشنبه‌ مورخ‌ ششم‌ خرداد ماه‌ يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ ۱۳/۳/۱۳۷۵ به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌.

لینک کوتاه : http://www.nrskh.ir/?p=36

برچسب ها

ثبت دیدگاه

قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

آمار
  • 546
  • 1,141
  • 1,935,949
  • سه شنبه _ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱