قوانين

01شهریور

قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعی و ذخاير جنگلی كشور

ماده ۱- از تاريخ تصويب اين قانون گونه‌های درختانی از قبيل شمشاد، زربين، سرخدار، سرو خمره‌ای، سفيد پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زيتون طبيعی، بنه (پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی) و بادام وحشی (بادامك) در سراسر كشور جزء ذخاير جنگلی محسوب و قطع آن‌ها ممنوع می‌باشد. تبصره ۱- وزارت جهاد سازندگی موظف است […]

31مرداد

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی (مصوب ۳۰/۵/۱۳۴۶)

  قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی (مصوب ۳۰/۵/۱۳۴۶) این قانون در هفت فصل تدوین شده است. فصل اول – ماده ۱- تعریف اصطلاحاتی که در قانون جنگل و مرتع بکار رفته بشرح زیر است: جنگل، مرتع، بیشه طبیعی، بوته جنگلی، بوته کویری، کنده، نهال، اراضی جنگلی، مرتع مشجر، […]

31مرداد

قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی

قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ومراتع (مصوب۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی) ماده واحده ـ زارعين صاحب اراضی نسقی و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حريم روستاها (۸۶)، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی كه به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت […]

31مرداد

تصويب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های كشور (مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ هيأت وزيران)

هيأت‌وزيران در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ تصويب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور را به شرح زير تصويب نمودند: ماده اول-از تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانونی عرضه و اعيانی کليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌های طبيعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن […]

31مرداد

بعضي قوانين و آئين نامه‌هاي مرتبط درخصوص تغيير كاربري پارك‌هاي جنگلي

۱ – طبق بند (د) ماده (۲) آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ واگذاري پارك‌هاي جنگلي مطلقاً ممنوع مي‌باشد. ۲- به استناد ماده (۱۰) قانون زمين شهري و ماده (۲۰) آئين نامه اجراي قانون زمين شهري صرفا زمين‌هايي كه طبق قانون قابليت واگذاري […]

31مرداد

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع (مصوب ۱۴/۳/۱۳

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع (مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴ وزارت جهادسازندگی- وزارت کشاورزی) هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۵ با توجه به نظر ریاست مجترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره ۱۱۹۶ ه- ب مورخ ۱۹/۱/۱۳۷۵) تصویب نمود:

31مرداد

آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و

آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور (مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۳) مصوب وزارت جهادسازندگی ماده ا- تعاریف و اصطلاحاتی که در این آیین نامه بکار برده میشود، از لحاظ اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلهاو مراتع کشور عبارتند از: […]

31مرداد

آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ( مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ هیات و

آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ( مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ هیات وزیران) هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ بنا به پیشنهاد ۷۷۶۷/۷۱/۱۰/و مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۱ وزارت جهاد سازندگی و به استناد ماده (۳) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱، آیین […]

31مرداد

آیین نامه اجرایی ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ( مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ هیات و

آیین نامه اجرایی ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ( مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ هیات وزیران) هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ بنا به پیشنهاد شماره ۷۷۶۷/۷۱/۱۰/و مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۱ وزارت جهاد سازندگی و به استناد ماده (۳) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ […]

31مرداد

آیین نامه اجرایی لایحه قانون اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی لایحه قانون اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹) این آیین نامه در قالب ۶ مبحث و ۳۳ ماده به تصویب رسیده است. مبحث اول – تعریف و مفاهیم اصطلاحاتی که در این آیین نامه بکار برده میشوند، عبارتند از: کشاورزی، خانوار، اراضی بایر، اراضی […]

آمار
  • 427
  • 1,141
  • 1,935,830
  • سه شنبه _ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱