نوشته‌ها

افزایش دبی بیش از ۱۰۰ قنات متاثر از سازه های آبخیزداری

/
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری سرایان اعلام کرد: افزایش دبی بیش از…