نوشته‌ها

رکورد آبگیری سازه های آبخیزداری شکست

/
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی خبر داد: رکورد آبگیری سا…

آبگیری سازه های آبخیزداری به روایت تصویر

/
آبگیری سازه های آبخیزداری در طی بارندگی های اخیر …

افزایش ۲۰درصدی استحصال آب سازه های آبخیزداری استان

/
بارندگی های امسال افزایش 20درصدی استحصال آب را در سازه های…

بارش رحمت الهی و آبگیری سازه های آبخیزداری

/
با توجه به شرایط اقلیمی استان آبخیزداری بهترین راهکار برای مقابله با سیل…