آتش نشانان

۰۵بهمن
ابراز همدردی کارکنان منابع طبیعی با اتش نشانان

ابراز همدردی کارکنان منابع طبیعی با اتش نشانان

پس از حادثه پلاسکو برای ابراز همدردی با اتش نشانان، مدیر کل و کارکنان منابع طبیعی استان با حضور در سازمان آتش نشانی بیرجند از جان فشانی های آتش نشانان تقدیر و تشکر کردند.

آمار