نوشته‌ها

اخذ سند برای بیش‌از ۱۳ میلیون هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی استان

/
مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی با بیان اینکه از 15 میلیون…