نوشته‌ها

توانمند سازی روستاییان، با اجرای طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز

/
اجرای صحیح طرح ، باعث توانمند سازی روستاییان می شود. سرپرست م…

سایه ترسیب کربن بر سر ۱۷ روستای شهرستان خوسف

/
مدیر اجرایی پروژه تعمیم ترسیب کربن خراسان جنوبی  گفت: پروژه تعم…