اقامت

۲۰تیر
خدمات اقامتی منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در طبس تکمیل شد

خدمات اقامتی منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در طبس تکمیل شد

با توجه به قرار داشتن شهر طبس در مسیر استان های مختلف و مقصد سفر، راه اندازی و تجهیز مهمانسرا در این شهر دردستورکار قرار گرفت و ساختمان قدیمی اداره منابع طببیعی و آبخیزداری طبس با دومیلیارد ریال اعتبار طی سال های ۹۳ و ۹۴ بازسازی شد. معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع اداره […]

آمار
  • 7
  • 1,267
  • 1,427,770
  • چهارشنبه _ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰