ببیابانزدایی

۱۵اسفند
تصمیم سبز کشور برای خراسان جنوبی

تصمیم سبز کشور برای خراسان جنوبی

صبح پنجشنبه همزمان با ۱۵ اسفند ماه و روز درختکار استاندار خراسان جنوبی،مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری با جمعی دیگر از مسئولان استانی و شهرستانی چند اصله نهال را در پارک جنگلی بیرجند غرس کردند. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در این مراسم با اشاره به اینکه خراسان جنوبی یکی از ۵ استان […]

آمار