نوشته‌ها

توزیع رایگان ۱۱۱ دستگاه تجهیزات گاز سور در بین روستاییان

/
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: 111 دستگاه  تنور گاز…