توسعه روستا

۲۵اردیبهشت
اعطای وام به هزار و ۲۰۰ طر ح ازطریق پروه ترسیب کربن

اعطای وام به هزار و ۲۰۰ طر ح ازطریق پروه ترسیب کربن

هزار و ۲۲۲ طرح مختلف از تسهیلات صندوق های خرد اعتباری پروژه ترسیب کربن برخوردار شدند. مدیر اجرایی پروژه بین اللملی ترسیب کربن در خراسان جنوبی این مطلب را بیان کرد وتوضیح داد: با اجرای این پروژه در  ۴۰ روستای دشت حسین اآباد سربیشه  ۶۳ گروه توسعه روستایی شکل گرفته که تا ابتدای امسال به […]

آمار