خبرنگار

۱۹دی
تور رسانه ای بازدید سازه آرک به روایت تصویر

تور رسانه ای بازدید سازه آرک به روایت تصویر

تور رسانه ای بازدیدخبرنگاران از سازه آبخیزداری آرک شهرستان خوسف انجام شد . مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری بهمراه فرماندار شهرستان خوسف در این بازدید حضور داشتند و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. سازه آرک باحجم بند خاکی ۹۱ هزار متر مکعب  و با اعتبار پروژه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل […]

آمار