دانشکده منابع طبیعی

30اکتبر
بازدید دانشجویان دانشکده منابع طبیعی از نهالستان بیرجند

بازدید دانشجویان دانشکده منابع طبیعی از نهالستان بیرجند

دانشجویان دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی بیرجند از نهالستان شهید صادقی بیرجند بازدید نمودند. در یک اقدام مشارکتی و به منظور انجام کار عملی دانشجویان از فعالیت های و پروژه های تولید نهال در شهرستان بیرجند بازدید و آموزش های لازم را فرا گرفتند. به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی شهرستان بیرجند در […]