صمت

۰۶مرداد
جلسه مشورتی با مدیر کل صمت استان

جلسه مشورتی با مدیر کل صمت استان

جلسه مشورتی تعاملی مشترک مدیران کل صمت و منابع طبیعی و آبخیزداری برای بررسی مسائل و مشکلات این حوزه ها و همکاری متقابل در طرحهای توسعه و عمران استان.

آمار
  • 2,527
  • 2,814
  • 1,424,669
  • چهارشنبه _ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰