نوشته‌ها

آگهی فراخوان واگذاری مدیریت بهره وری پارک های جنگلی و میان راهی

/
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی در نظر دارد در چار…

آگهی مزایده عمومی خودرو

/
اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان خراسان جنوبی در نظر دارد: چهار …

مزایده چوب درختان خشكيده و آفت زده تاغ

/
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي در نظر دارددر جهت اجرای طر…

بهینه سازی ناوگان حمل و نقل اداره کل

/
در راستای بهتر سازی ناوگان حمل و نقل، تعداد 27 دستگاه خودروهای سبک …