ملاقات مردمی

۲۰آبان
ملاقات مدیر کل با مردم و رسیدگی به درخواست ها

ملاقات مدیر کل با مردم و رسیدگی به درخواست ها

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به مشکلات مردمی رسیدگی کرد. مدیر کل منابع طبیعی استان در ملاقاتهای مردمی ۳ ماهه سوم به مشکلات روستائیان، دامداران ، مرتعداران و معدن کاران رسیدگی کرد. در این ملاقات ها به عمده مشکلات مردمی که مربوط مربوط به واگذاری اراضی به معدن کاران، ملی شدن اراضی و […]

آمار