نیروگاه خورشید

۰۶شهریور
افتتاح نیروگاه خورشیدی اداره کل به روایت تصویر

افتتاح نیروگاه خورشیدی اداره کل به روایت تصویر

در چهارمین روز از هفته دولت نیروگاه خورشیدی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به عنوان اولین اداره کل خراسان جنوبی به بهره بردای رسید.

آمار