پروژه ترسیب کربن

۳۰مهر
بازدید مدیر بازرگانی اتحادیه صنایع دستی کشور از پروژه ترسیب کربن

بازدید مدیر بازرگانی اتحادیه صنایع دستی کشور از پروژه ترسیب کربن

آقای فلاحی مدیر بازرگانی اتحادیه صنایع دستی کشور از روستاهای محدوده اجرایی پروژه بین المللی ترسیب کربن بازدید کردند. این بازدید با هدف استفاده از توان بالقوه ایشان در راستای توسعه و آبادانی روستاها همراه با ایجاد مشاغل درآمدزا در حوزه کارآفرینی انجام شد و  از روستاهای حسن کلنگی، چاه شماره ۱، تاجمیر، نازدشت، کسراب، […]

آمار