کمیسیون ماده واحده

۱۷دی
احیای مجدد کمیسیون ماده واحده پیگیری شد

احیای مجدد کمیسیون ماده واحده پیگیری شد

از سال ۹۴ به بعد اعتراض ها به ملی شدن زمین ها از طریق مراجع قضایی پی گیری می شود، این در حالی است که تا قبل از این اعتراض ها بدون هزینه های سربار در کمیسیون ماده واحده در فاصله زمانی کم تری پاسخ گویی می شد. بر این اساس مسئولان منابع طبیعی و […]

آمار