فراخوان مناقصه عمومی

 

   اداره منابع طبيعی و آبخيزداری شهرستان خوسف  در نظر دارد :

پروژه های ذیل را از طريق مناقصه عمومي يک مرحله‌اي همراه با ارزیابی کیفی به پيمانکاران واجد شرايط در رشته آب یا کشاورزی پايه ۵ و به شرح زير واگذار نمايد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد .

ردیفنام پروژهمبلغ ریز متره (ریال)مبلغ ضمانتنامه بانکی (ریال)شرح پرداخت
۱اجرای عملیات آبخیزداری  در حوزه شل آباد (بند خاکی )۱.۱۴۷.۰۳۹.۴۵۴۵۷.۳۵۱.۹۷۳بصورت نقد
     
۲اجرای عملیات آبخیزداری  در حوزه شهنه (بند خاکی )۱.۰۳۵.۴۳۲.۶۰۲۵۱.۷۷۱.۶۰۲بصورت نقدی واوراق
     

 

۱ –  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۷ می باشد .

۲ – مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۷ می باشد .

۳  – آخرين مهلت بارگذاری اسناد، پيشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و تحویل ضمانت نامه ها تا ساعت ۱۰صبح روز سه شنبه مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۷ ‌و گشايش پيشنهادها راس ساعت ۱۰ روز           چهار شنبه ‌ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۷ ‌مي‌باشد .

۴ – آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی فنی پیمانکاران به صورت فیزیکی تا تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ به دبیرخانه کمیسیون، واقع در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوسف ‌می باشد .

۵ – اوراق اسناد خزانه اسلامی ( اخزا۷۰۷ )تاریخ سررسید۲۸/۶/۹۸ می باشد (مربوط به  ردیف۲ )  .

۶ – مدت اعتبار پيشنهادها ۳ ماه از تاريخ آخرين مهلت تحويل پيشنهادها است .

۷ – آخرین مهلت اتمام پروژه و تحویل موقت تاریخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ می باشد .

۸ – تحويل پيشنهادها، از طریق سامانه فوق الذکر و گشايش پاکات دراداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خوسف  به نشاني خوسف خیابان امام خمینی روبرو پمپ بنزین  صورت می پذیرد.

۹   برگ ضمانت نامه و فرم پیشنهاد قیمت درسامانه بارگذاری وبصورت فیزیکی تحویل اداره منابع طبیعی خوسف گردد .

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *