فراخوان مناقصه عمومی

 

اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان  خراسان جنوبی  در نظر دارد :

خدمات نظارت مهندسان مشاور و کارگاهی بر اجرای عملیات آبخیزداری شهرستان های استان خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۸ را از طريق مناقصه عمومي يک مرحله‌اي همراه با ارزیابی کیفی به مشاوران واجد شرايط در رشته رشته کشاورزی و منابع طبیعی یا آب رتبه ۱ به شرح زير واگذار نمايد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد .

۱-  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ می باشد .

۲- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir تا ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۸ می باشد .

۳- آخرين مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ ‌و بررسی و اعلام نتایج ارزیابی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ‌مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۸ ‌مي‌باشد .

۴- آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی فنی مشاور به صورت فیزیکی(دستی) تا تاریخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ به دبیرخانه کمیسیون، واقع در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری (امور پیمان و قراردادها) ‌می باشد .

۵- پرداخت از محل صندوق توسعه ملی درصورت تخصیص به صورت نقدی می باشد .

۶- مدت پیمان ۶ ماه شمسی می باشد .

۷ تحويل پيشنهادها، از طریق سامانه فوق الذکر و گشايش پاکات دراداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان  خراسان جنوبی به نشاني بیرجند خیابان ارتش سه راه معلم  صورت می پذیرد.

 

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *