خانه / مزایده / آگهی مزایده آنغوزه

آگهی مزایده آنغوزه

مزايده عمومي

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي در نظر دارد بهره برداري و احياء محصول فرعي مرتعي آنغوزه را در قالب طرح های   بهره برداري ذيل از طريق مزايده مندرج در اين آگهي واگذار نمايد. لذا از متقاضيان دعوت مي شود در صورت تمايل نسبت به اخذ اسناد مزايده، ملاحظه مفاد طرح، بازديد از مناطق مورد نظر اقدام نموده و قيمت پيشنهادي خود را براي هر به عنوان بهره مالكانه اعلام نمايند.

 

نام شهرستاننام طرحمساحت مفیدمیزان محصولنرخ پایه(ریال)تعهدات احیایی

بذرپاشی

دوره طرح

مبلغ تضمین ریال

کپه کاریکپه کاری
نهبندانشاهکوه۳۶۸۰۷۲۸۷۴۵۴۱۳۹۰۰۹۰سه ساله۱۶.۶۰۰.۰۰۰
طبساسفندیار پیکوه۵۴۰۰۲۹۷۰۵۷۵۹۳۴۵۰۵۰یک ساله۸.۶۰۰.۰۰۰
بشرویهسرند و خداآفرید۴۷۰۰۲۵۸۵۶۹۲۳۷۴۰۰۲۰یک ساله۹.۰۰۰.۰۰۰
فتح آباد ارسک۲۷۴۸۷۰۹۲۷۲۴۷۱۱۲۰۰۰

سه ساله

۲۵.۷۰۰.۰۰۰

 

تاريخ توزيع اسناد مزايد : از ۹۶/۳/۲۷ لغايت  پايان وقت اداري۹۶/۴/۳

زمان تحويل پاكتهاي مزايده: حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ ۹۶/۴/۱۰

آدرس محل توزيع اسناد مزايده: بيرجند- خيابان ارتش- سه راه معلم- اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي دبيرخانه كميسيون معاملات (امور قراردادها)

مبلغ و نوع سپرده شركت در مزايده: مطابق جدول فوق شامل ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد

زمان و محل بازگشايي پاكت هاي مزايده: ساعت ۹ صبح مورخ ۹۶/۴/۱۱ سالن جلسات اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي

شرايط مزايده:

۱- به پيشنهادهاي رسيده فاقد سپرده يا امضاء مشروط و مخدوش و يا پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۲- شركتهاي تعاوني بهره برداري در مقايسه با ساير پيشنهاد دهندگان در شرايط مساوي داراي اولويت مي باشند.

۳ – اسناد این مزایده از طریق لینک زیر و پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و یا با مراجعه حضوری قابل دریافت می باشد.

 

دریافت اسناد مزایده

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *