مزايده عمومي چوبهای خشك وآفت زده تاغ

mozayedeاداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي در نظر دارد چوبهای خشك وآفت زده تاغ در شهرستان سربيشه به حجم تقریبی ۵۰۰ تن را با شرايط ذيل از طريق مزايده مندرج در اين آگهي به فروش برساند. لذا از متقاضيان دعوت مي شود در صورت تمايل نسبت به اخذ اسناد مزايده، بازديد از محل جمع آوری چوبهای موردنظر اقدام و قيمت پيشنهادي خود را براي هر كيلوگرم اعلام نمايند.

تاريخ توزيع اسناد مزايده: از ۸/۱۱/۹۳ لغايت ۱۳/۱۱/۹۳
زمان تحويل پاكتهاي مزايده: حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ ۲۵/۱۱/۹۳
آدرس محل توزيع اسناد مزايده: بيرجند- خيابان ارتش- سه راه معلم
مبلغ و نوع سپرده شركت در مزايده:
ضمانتنامه بانكي معتبر به ۱۸۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال(یکصد وهشتاد وهفت میلیون وپانصد هزار ریال ) به عنوان سپرده شركت در مزايده
مبلغ پایه برای هر کیلوگرم ۷۵۰۰ ریال میباشد
زمان و محل بازگشايي پاكت هاي مزايده: ساعت ۹ صبح مورخ ۲۶/۱۱/۹۳ سالن جلسات اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي

شرايط مزايده:
۱- هزينه چاپ آگهي وکارشناسی به عهده برنده مزايده خواهد بود.
۲- اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري خراسان جنوبي در رد يا قبول پيشنهادهاي واصله مختار است.
۳- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده موجود مي باشد.

متقاضيان در صورت تمايل مي توانند از لینک زیر و یا پایگاه اطلاع رسانی مناقصات نسبت به مشاهده اسناد مزايده و دريافت آن اقدام نمايند

دریافت اسناد مزایده

روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *