23

ارتباط با مدیران

  • 16:12
  • 07 تیر 1398
علی رضا نصرابادی
مدیرکل

تلفن هماهنگی ملاقات: ۹-۳۲۳۹۰۹۱۱   (56)

ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانارتباط با مدیران
محمود خاکسار
معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع
رایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیرانارسال پیام ارتباط با مدیران
حمید باقرپور
معاون حفاظت و امور اراضی
رایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیرانارسال پیام ارتباط با مدیران
غلامرضا آخوندی
معاون فنی
رایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیرانارسال پیام ارتباط با مدیران
محسن یوسفی
معاون آبخیزداری
رایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیرانارسال پیام ارتباط با مدیران
هادی رمضانی
فرمانده یگان حفاظت
رایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیرانارسال پیام ارتباط با مدیران

ادارات حوزه مدیرکل

مهدی نقی پور
کارشناس مسئول روابط عمومی
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
علیرضا یاری
رئیس اداره آموزش و ترویج
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
محمود رفعتی نژاد
رئیس اداره حراست
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
محمد مهرگان
رئیس اداره مدیریت عملکرد
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
مجید گلناری
رئیس اداره امور حقوقی
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
نیلوفر بهبهانی
سرپرست اداره مهندسی و مطالعات
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران

حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع

مهدی کرباسچی
رئیس اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
سید محمد رضا موسوی فرد
رئیس اداره برنامه ریزی، بودجه و هماهنگی طرح ها
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
شیما برادران نژاد
رئیس اداره فناوری اطلاعات و تحول اداری
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
بهمن خسروی
ذیحساب و رئیس اداره امور مالی
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
سید مجتبی هاشمی
امور قراردادها
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران

حوزه معاونت فنی و حوزه معاونت آبخیزداری

مهدی حاجی زاده
رئیس اداره امور مراتع
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
عباسعلی محمودی
رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
محمد یوسفی
رئیس اداره امور بیابان
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
Untitled
رئیس اداره کنترل سیلاب و آبخوانداری
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
محمد عباسی
رئیس اداره آبخیزداری و حفاظت خاک
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران

حوزه معاونت حفاظت و امور اراضی

لیلی فنایی
رئیس اداره استعدادیابی و بهره برداری منابع طبیعی
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
حسین چاووشان
رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
مرتضی دهقانی
رئیس اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران

ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها

ابراهیم علی پور
رئیس اداره شهرستان بیرجند

تلفن اداره:

ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
احمد گلی
رئیس اداره شهرستان قاینات
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
محمد فتحی
رئیس اداره شهرستان سربیشه
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
سعید خواجه
رئیس اداره شهرستان سرایان
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
ابراهیم کیانی
رئیس اداره شهرستان درمیان
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
محمد حسین کدخدازاده
رئیس اداره شهرستان نهبندان
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
کاظم صالح پور
رئیس اداره شهرستان فردوس
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
محمدرضا رفیعی
رئیس اداره شهرستان بشرویه
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
رضا سبزی
رئیس اداره شهرستان خوسف
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
علی رجبی
رئیس اداره شهرستان زیرکوه
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
Untitled
رئیس اداره شهرستان طبس
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
لینک کوتاه : https://www.nrskh.ir/?p=15519
  • دیدگاه‌ها برای ارتباط با مدیران بسته هستند

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.

آمار
  • 2,961
  • 595
  • 1,956,795
  • سه شنبه _ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱