19

ارتباط با مدیران

  • ۱۶:۱۲
  • ۰۷ تیر ۱۳۹۸
علی رضا نصرابادی
مدیرکل

تلفن هماهنگی ملاقات: ۹-۳۲۳۹۰۹۱۱   (56)

ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانارتباط با مدیران
محمد محسنی
معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع
رایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیرانارسال پیام ارتباط با مدیران
حمید باقرپور
معاون حفاظت و امور اراضی
رایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیرانارسال پیام ارتباط با مدیران
غلامرضا آخوندی
معاون فنی
رایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیرانارسال پیام ارتباط با مدیران
محسن یوسفی
معاون آبخیزداری
رایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیرانارسال پیام ارتباط با مدیران
هادی رمضانی
فرمانده یگان حفاظت
رایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیرانارسال پیام ارتباط با مدیران

ادارات حوزه مدیرکل

مهدی نقی پور
کارشناس مسئول روابط عمومی
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
سید محمود حسینی
رئیس اداره آموزش و ترویج
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
محمود رفعتی نژاد
رئیس اداره حراست
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
محمود خاکسار
رئیس اداره مدیریت عملکرد
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
مجید گلناری
رئیس اداره امور حقوقی
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
نیلوفز بهبهانی
سرپرست اداره مهندسی و مطالعات
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران

حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع

محمد مهرگان
رئیس اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
سید محمد رضا موسوی فرد
رئیس اداره برنامه ریزی، بودجه و هماهنگی طرح ها
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
شیما برادران نژاد
رئیس اداره فناوری اطلاعات و تحول اداری
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
بهمن خسروی
ذیحساب و رئیس اداره امور مالی
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
سید مجتبی هاشمی
امور قراردادها
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران

حوزه معاونت فنی و حوزه معاونت آبخیزداری

مهدی حاجی زاده
رئیس اداره امور مراتع
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
عباسعلی محمودی
رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
علی رضا یاری
رئیس اداره امور بیابان
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
محمد یوسفی
رئیس اداره کنترل سیلاب و آبخوانداری
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
محمد عباسی
رئیس اداره آبخیزداری و حفاظت خاک
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران

حوزه معاونت حفاظت و امور اراضی

لیلی فنایی
رئیس اداره استعدادیابی و بهره برداری منابع طبیعی
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
حسین چاووشان
رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
مرتضی دهقانی
رئیس اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران

ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها

ابراهیم علی پور
رئیس اداره شهرستان بیرجند

تلفن اداره:

ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
احمد گلی
رئیس اداره شهرستان قاینات
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
محمد فتحی
رئیس اداره شهرستان سربیشه
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
محمد صادقی
رئیس اداره شهرستان سرایان
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
امان الله مرادی
رئیس اداره شهرستان درمیان
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
محمد حسین کدخدازاده
رئیس اداره شهرستان نهبندان
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
کاظم صالح پور
رئیس اداره شهرستان فردوس
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
محمدرضا رفیعی
رئیس اداره شهرستان بشرویه
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
مهدی کرباسچی
رئیس اداره شهرستان خوسف
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
علی رجبی
رئیس اداره شهرستان زیرکوه
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
حسن محمدیان
رئیس اداره شهرستان طبس
ارسال پیام ارتباط با مدیرانرایانامه ارتباط با مدیرانتلفن ارتباط با مدیران
لینک کوتاه : https://www.nrskh.ir/?p=15519
  • دیدگاه‌ها برای ارتباط با مدیران بسته هستند

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.

آمار
  • 21
  • 1,708
  • 1,481,586
  • چهارشنبه _ ۲۸ مهر ۱۴۰۰