·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران 
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه جنوب کرمان
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی 
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و بلوچستان 
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان 
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه 
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویر احمد
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان 
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران-ساری
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران-نوشهر 
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان 
·  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد
 
·  پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری (http://www.leader.ir/)
·  ریاست جمهوری اسلامی ایران (http://president.ir/fa/)
·  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت (http://www.dolat.ir/)
·  معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (http://www.spac.ir)
·  وزارت جهاد كشاورزي (http://www.maj.ir)
·  سازمان حفاظت محيط زيست (http://www.doe.ir)
·  سازمان امور اراضي (http://arazi.maj.ir/Portal/Home/)
·  مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع (http://www.Rifr-ac.ir)
·  پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري (http://www.scwmri.ac.ir)
·  مؤسسه تحقيقات خاك و آب (http://www.swri.ir)
·  سازمان امور عشاير ايران (http://www.ashayer.ir)
·  شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور (http://www.iranslal.com)
·  سازمان نقشه‌برداري كشور (http://www.ncc.org.ir)
·  سازمان هواشناسي كشور (http://www.weather.ir)
·  مركز اطلاعات و مدارك علمي كشاورزي (http://www.agrisis.org)
·  مركز آمار ايران (http://http://www.amar.org.ir/default.aspx)
·  سازمان ملل متحد (http://www.un.org)
·  سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد (http://www.fao.org)
·  كنوانسيون مقابله با بيابانزايي ملل متحد (http://www.unccd.int)
·  مركز بين‌المللي تحقيقات جنگلي (http://www.cifor.cgiar.org)
·  مؤسسه بين‌المللي توسعه و محيط زيست (http://www.iied.org)
·  اتحاديه بين‌المللي سازمان‌هاي تحقيقات جنگل (http://www.iufro.org)
سايتهای مرتبط
·  پروژه تقويت و انسجام سازماني براي مديريت يكپارچه منابع(مناريد) (http://www.menarid.ir)
·  مديريت پايدار منابع آب و خاك حبله رود(فاز ۲) (http://www.hablehroud.ir)
·  پروژه احياء اراضي جنگلي و تخریب‌شده با تأكيد ویژه بر اراضي تحت تأثیر فرسايش بادي و خاک‌های شور (http://www.rfldl.ir)
·  پروژه ترسيب كربن (فاز دوم) (http://www.ircsp.net)
·  پروژه مديريت چند منظوره جنگل‌های هیرکانی(کاسپین) (http://chfp.ir)

 

آمار
  • 1,477
  • 2,282
  • 2,033,137
  • پنجشنبه _ ۱۲ خرداد ۱۴۰۱