خدمات

23شهریور

دریافت فرم های مورد نیاز

فرم تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري و ماده ۲ قانون حفاظت و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي فرم وصول اعتراض و قرار گرفت در نوبت رسيدگي (فرم شماره ۴) فرم شماره ۱ مميزي مرتع (درخواست صدور پروانه مرتعداري- پروانه چرا) فرم شماره ۲ مميزي مرتع (تعيين […]

20شهریور

نحوه واگذاري و تخصيص زمين براي فعاليت هاي كشاورزي و غير كشاورزي

به استناد ابلاغيه هاي شماره ۶۸۸/۰۲۰- ۲۱/۱/۱۳۸۵ و ۱۸۴۸۸/۰۲۰-۱۲/۶/۸۵ وزير محترم جهاد كشاورزي ، وظايف امور مربوط به مميزي اراضي و واگذاري اراضي ملي شده و دولتي جهت اجراي طرحهاي كشاورزي و غير كشاورزي في ما بين سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان امور اراضي كشور تفكيك و بعد از اين تاريخ […]

01شهریور

گردشكار كميسيون ماده واحده

گردشكار كميسيون ماده واحده در شهرستانها: ۱-معترض ابتدا بايستي فرم شماره يك (قبلاً از دبيرخانه كميسيون ماده واحده شهرستانها اخذ نموده) كه شامل مدارك و مستندات لازم و قانوني ذيل : – تصوير وكالتنامه(در صورت وكالت) – نقشه اراضي مربوطه – گواهي انحصار وراثت (در موارد موردنياز) – معرفي نامه(در مورد ادارات و دستگاههاي دولتي) […]

01شهریور

کمیسیون ماده واحده

   (( كميسيون ماده واحده))  شرايط و نحوه طرح اعتراض در كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور   الف:شرايط معترضين : ۱-حسب قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي و آئين نامه اجرايي قانون مرقوم معترضين مي بايست يا جزء زارعين […]

01شهریور

کمیسیون ماده ۳۴

مراحل انجام کار در کمیسیون ماده ۳۴ ۱. ارائه فرم تقاضا توسط دبیرخانه کمیسیون ماده ۳۴ شهرستانها به متقاضیان ۲. تکمیل فرم توسط متقاضی و ارائه مدارک مثبته در خصوص تصرف اراضی و تحویل آن به دبیرخانه کمیسیون در شهرستانها ۳. انجام استعلامات لازم از دستگاه های ذیربط توسط دبیرخانه ماده ۳۴ شهرستان ۴. بازدید […]

01شهریور

واگذاري اراضي ملي و دولتي

نحوه واگذاري اراضي ملي و دولتي: ۱- به استناد دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي اجراي طرحهاي كشاورزي و غير كشاورزي(صنعتي) مي بايست اشخاص حقيقي و حقوقي با اخذ موافقت اصولي با مجوز قانوني از مراجع ذيربط، درخواست زمين را از طريق مديريت امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي استان و يا […]

01شهریور

نحوه پاسخگویی به استعلامات معادن

شرح فرایند متقاضي با ارائه استعلام صادره از سازمان صنعت،معدن،تجارت به اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري، تقاضاي پاس خگويي به استعلا مها وي به منظور سرمايه گذاري در بخش معدن اعلام م يدارد . سپس ادارهك‌ل منابع طبيعي و آبخيزداري استعلام را به اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان جهت بازديد از محل و جانمايي […]

01شهریور

مميزي مرتع و صدور پروانه مرتعداري

مميزي مراتع وصدور پروانه چراي دام مميزي و تنسيق مراتع تعيين دامدار ذيحق مراتع مساحت و ظرفيت مرتع، تاريخ ورود و خروج دام به مرتع و مدت چراي دام و محدوده سامان عرفي طبق قانون از وظايف اكيپ هاي مميزي مراتع مي‌باشد كه پس از انجام و طي مراحل آن به شرح ذيل پروانه چرا […]

01شهریور

كميسيون بند ۴۹

هدف: تشخیص بهره بردار ذیحق از قلم افتاده مدت زمان انجام کار:۵ ماه   روند فعاليت كميسيون بند ۴۹ بشرح ذيل مي باشد:  ۱- تنظيم شكوائيه توسط متقاضي مبني بر از قلم افتادن وي از ليست مميزي مرتع و ارائه شكوائيه به اداره منابع طبيعي شهرستان ۲-ارائه مدارك و مستندات قانوني توسط دامدار (مدارك شامل […]

01شهریور

فرایند کمیسیون ماده واحده

فرآیند کمیسیون ماده واحده:  

آمار
  • 1,561
  • 2,282
  • 2,033,221
  • پنجشنبه _ ۱۲ خرداد ۱۴۰۱