آتش سوزی

۱۰اردیبهشت
اطلاعیه

اطلاعیه

  “منابع طبیعی، بزرگترین سرمایه ملی” حفاظت از عرصه های طبیعی و خدادادی وظیفه همگانی است. بارندگی های اخیر و فراهم آمدن شرایط مناسب برای رشد پوشش گیاهی از یک سو و گرم شدن هوا از سوی دیگر، منجر می گردد امکان خطر وقوع حریق احتمالی در عرصه¬ های طبیعی به ویژه در سطح مراتع […]

آمار
  • 301
  • 4,186
  • 1,045,080
  • سه شنبه _ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰