بذر آتریپلکس

16آذر
جمع آوری بذر توسط کارکنان منابع طبیعی

جمع آوری بذر توسط کارکنان منابع طبیعی

کارکنان منابع طبیعی بیرجند حدود ۴۰۰ کیلو گرم بذر آتریپلکس را جمع آوری نمودند. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گفت: کارکنان این اداره به صورت داوطلبانه و برای فرهنگ سازی اقدام به جمع آوری بذر آتریپلکس از سطح جنگل دست کاشت مهدی آباد نمودند. علی پور این اقدام را در راستای تحقق یافتن […]

آمار
  • 448
  • 1,141
  • 1,935,851
  • سه شنبه _ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱