بذر آتریپلکس

۱۶آذر
جمع آوری بذر توسط کارکنان منابع طبیعی

جمع آوری بذر توسط کارکنان منابع طبیعی

کارکنان منابع طبیعی بیرجند حدود ۴۰۰ کیلو گرم بذر آتریپلکس را جمع آوری نمودند. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گفت: کارکنان این اداره به صورت داوطلبانه و برای فرهنگ سازی اقدام به جمع آوری بذر آتریپلکس از سطح جنگل دست کاشت مهدی آباد نمودند. علی پور این اقدام را در راستای تحقق یافتن […]

آمار
  • 364
  • 4,186
  • 1,045,143
  • سه شنبه _ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰