جلسه مشترک

۰۳خرداد
جلسه مشترک با فرمانده محترم قرارگاه شهید ناصري

جلسه مشترک با فرمانده محترم قرارگاه شهید ناصري

جلسه مشترک مدیر کل منابع طبیعی استان و فرمانده محترم قرارگاه شهید ناصري و سرهنگ محمدی مسئول اجرایی قرارگاه برای برنامه ریزی تداوم اجراي طرح های مشاركتي آبخيزداري و آبخوانداری در مناطق مرزي و محروم استان  

آمار
  • 1,764
  • 2,625
  • 1,315,371
  • یکشنبه _ ۰۳ مرداد ۱۴۰۰