دشت اسفدن

05مرداد
اجراے ۱۲۰ هکتار عملیات بیابانزدایے در دشت اسفدن

اجراے ۱۲۰ هکتار عملیات بیابانزدایے در دشت اسفدن

  اجراے ۱۲۰ هکتار عملیات بیابانزدایے در دشت اسفدن عملیات بیابانزدایے با اجراے ۱۲۰ هکتار مدیریت هرزآب در قالب هلالے آبگیر در دشت اسفدن شهرشتان قاین اجرا شد. رئیس اداره ے منابع طبیعے و آبخیزدارے شهرستان قاین با اشاره به پروژه هاے بیابانزدایے که در عرصه هاے منابع طبیعے این شهرستان اجرا مے شود گفت:بااعتبار […]

آمار
  • 1,113
  • 1,512
  • 1,563,780
  • دوشنبه _ ۲۴ آبان ۱۴۰۰